Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaa
Viimeisin 12 tuntia
Satatonnareille ja jalostuskilpailussa menestyneille myönnettiin palkintoja Lumimetsän jalostuspäivässä

Sa­ta­ton­na­reil­le ja ja­los­tus­kil­pai­lus­sa me­nes­ty­neil­le myön­net­tiin pal­kin­to­ja Lu­mi­met­sän ja­los­tus­päi­väs­sä

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – Lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Kai­kil­la lap­si­per­heil­lä ei mene hyvin – Lap­si­per­he­köy­hyys on yleis­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la

09.12.2023 06:00
Tilaajille
Katso lista Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen myönnetyistä itsenäisyyspäivän kunniamerkeistä

Katso lista Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

03.12.2023 12:00
Tilaajille
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­ta­in­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

23.11.2023 15:53
Tuuli- ja aurinkovoimalat ovat merkittävä tulonlähde Pohjois-Pohjanmaan kunnille – Pyhäjoki on yksi eniten hyötyvistä

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat ovat mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le – Py­hä­jo­ki on yksi eniten hyö­ty­vis­tä

15.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle kartoitetaan uusia biolaitoskokonaisuuksia

Poh­jois-Poh­jan­maal­le kar­toi­te­taan uusia bio­lai­tos­ko­ko­nai­suuk­sia

14.11.2023 12:46
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjoispohjalainen erikoisuus: Näillä tieosuuksilla ajetaan 70 km/h talvisin – Koskee Oulaista ja Haapavettä

Poh­jois­poh­ja­lai­nen eri­koi­suus: Näillä tie­osuuk­sil­la ajetaan 70 km/h tal­vi­sin – Koskee Ou­lais­ta ja Haa­pa­vet­tä

10.11.2023 12:00
Tilaajille
Syksyn ylioppilastutkinnon tulokset ovat tulleet – katso Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan uusia ylioppilaita

Syksyn yli­op­pi­las­tut­kin­non tu­lok­set ovat tulleet – katso Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusia yli­op­pi­lai­ta

09.11.2023 10:55
Tilaajille
Poliisi hoiti 895 tehtävää viikonloppuna - Jokilaaksoissa 157 tehtävää

Poliisi hoiti 895 teh­tä­vää vii­kon­lop­pu­na - Jo­ki­laak­sois­sa 157 teh­tä­vää

07.11.2023 15:00
Tilaajille
Jokilaaksojen alueella useita liikenneonnettomuuksia lauantai-iltana – palomestarin mukaan tiet ovat nyt huonossa kunnossa

Jo­ki­laak­so­jen alueel­la useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia lauan­tai-il­ta­na – pa­lo­mes­ta­rin mukaan tiet ovat nyt huo­nos­sa kun­nos­sa

05.11.2023 08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat tyrmistyivät Pohteen säästöistä – heikoimpana lenkkinä pidetään vuodeosastojen uudelleenjärjestelyä

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­joh­ta­jat tyr­mis­tyi­vät Pohteen sääs­töis­tä – hei­koim­pa­na lenk­ki­nä pi­de­tään vuo­de­osas­to­jen uu­del­leen­jär­jes­te­lyä

02.11.2023 12:20
Tilaajille
Pohteen rokotusten ajanvarauksen puhelinpalvelu ruuhkautui pahoin – Soittopyyntöjä ei voi tällä hetkellä jättää

Pohteen ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen pu­he­lin­pal­ve­lu ruuh­kau­tui pahoin – Soit­to­pyyn­tö­jä ei voi tällä het­kel­lä jättää

31.10.2023 21:00
Tilaajille
Työttömien määrä kovassa nousussa Pohjois-Pohjanmaalla – Syyskuussa lomautettiin paljon rakennusalan ammattilaisia

Työt­tö­mien määrä kovassa nou­sus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Syys­kuus­sa lo­mau­tet­tiin paljon ra­ken­nus­alan am­mat­ti­lai­sia

24.10.2023 15:00
Tilaajille
Aluevaltuutettu Anne Huotari kanteli oikeuskanslerille Pohteen lainanottovaltuuden ehdoista – tiukalla aikataululla ei saada tehtyä järkeviä säästösuunnitelmia

Alue­val­tuu­tet­tu Anne Huotari kanteli oi­keus­kans­le­ril­le Pohteen lai­nan­ot­to­val­tuu­den eh­dois­ta – tiu­kal­la ai­ka­tau­lul­la ei saada tehtyä jär­ke­viä sääs­tö­suun­ni­tel­mia

24.10.2023 06:00
Tilaajille
Ajo-oikeudeton kuljettaja jäi kiinni rekkaratsiassa Pohjois-Pohjanmaalla – käytti toisen henkilön kuljettajakorttia

Ajo-oi­keu­de­ton kul­jet­ta­ja jäi kiinni rek­ka­rat­sias­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – käytti toisen hen­ki­lön kul­jet­ta­ja­kort­tia

20.10.2023 18:00
Poliisipartiot hoitivat 205 tehtävää viime viikonloppuna Jokilaaksojen alueella

Po­lii­si­par­tiot hoi­ti­vat 205 teh­tä­vää viime vii­kon­lop­pu­na Jo­ki­laak­so­jen alueel­la

17.10.2023 14:00
Tilaajille
Sateen väistyvät ja Oulun seudulle on luvassa poutaa ja paistetta, mutta pohjoistuuli tuntuu luissa ja ytimissä

Sateen väis­ty­vät ja Oulun seu­dul­le on luvassa poutaa ja pais­tet­ta, mutta poh­jois­tuu­li tuntuu luissa ja yti­mis­sä

16.10.2023 09:17
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla edessä epävakainen viikko – keskiviikosta eteenpäin taivaalta tulee vettä, räntää ja lunta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la edessä epä­va­kai­nen viikko – kes­ki­vii­kos­ta eteen­päin tai­vaal­ta tulee vettä, räntää ja lunta

09.10.2023 12:00
Tilaajille
Räntäsade ja huono ajokeli jatkuvat Oulun seudulla yöhön asti – vakavilta onnettomuuksilta on vältytty

Rän­tä­sa­de ja huono ajokeli jat­ku­vat Oulun seu­dul­la yöhön asti – va­ka­vil­ta on­net­to­muuk­sil­ta on väl­tyt­ty

08.10.2023 09:57
Tilaajille
Liina Mäkelä, 17, toivoo kouluihin mielenterveystarkastuksia – Oulaistelaislähtöinen Pohteen nuorisovaltuuston puheenjohtaja tähtää politiikan huipulle

Liina Mäkelä, 17, toivoo kou­lui­hin mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Pohteen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja tähtää po­li­tii­kan hui­pul­le

02.10.2023 21:00
Tilaajille