Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Puu­tio­saa­ren tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-se­los­tus­ta täy­den­net­ty, ELY-kes­kus jul­kai­si pää­tel­män­sä –Voi­ma­joh­to si­joit­tuu Haa­pa­ve­den ja Ou­lais­ten alueil­le

Haapavesi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen ajantasaistetun perustellun päätelmän Puutionsaaren tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen täydennyksestä. Asia koskee tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoa Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas -alueella, jossa on 400 kV voimajohto.

Ajantasaistettu perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä hankkeen ympäristövaikutuksiin. Ajantasaistettu perusteltu päätelmä sisältää myös koosteen kaikista YVA-selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.