Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luonto
Kuukausi
Alkaneen viikon kylmin päivä on maanantai – Koillistuuli lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenellä asteella Oulun seudulla

Al­ka­neen viikon kylmin päivä on maa­nan­tai – ­Koil­lis­tuu­li lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta jopa kym­me­nel­lä as­teel­la Oulun seu­dul­la

27.11.2023 21:00
Tilaajille
Raahen ja Pyhäjoen edustan merituulivoimahankkeen huutokauppa alkaa – Metsähallitus vuokraa alueen valitulle kumppanille

Raahen ja Py­hä­joen edustan me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­keen huu­to­kaup­pa alkaa – ­Met­sä­hal­li­tus vuokraa alueen va­li­tul­le kump­pa­nil­le

26.11.2023 06:00
Tilaajille
Jyrsijä jätti jäljet seinään: "Onkohan tämä yksilö majavan kanssa risteytynyt?"

Jyrsijä jätti jäljet sei­nään: "On­ko­han tämä yksilö majavan kanssa ris­tey­ty­nyt?"

24.11.2023 09:54
Tilaajille
Viikko alkaa leudossa pakkasessa, puolen viikon maissa tulee lunta ja loppuviikosta kylmenee

Viikko alkaa leu­dos­sa pak­ka­ses­sa, puolen viikon maissa tulee lunta ja lop­pu­vii­kos­ta kyl­me­nee

20.11.2023 15:00
Tilaajille
Aiotko hakea joulukuusen valtion metsästä? – Näin se on mahdollista

Aiotko hakea jou­lu­kuu­sen valtion met­säs­tä? – Näin se on mah­dol­lis­ta

18.11.2023 18:00
Tilaajille
Jokela: "Metsänhoitoyhdistys on huolissaan petopolitiikasta ja sen vaikutuksista hirvikannan hoitoon"

Jokela: "Met­sän­hoi­toyh­dis­tys on huo­lis­saan pe­to­po­li­tii­kas­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta hir­vi­kan­nan hoi­toon"

14.11.2023 18:00
Tilaajille
Huonot tiet lisäävät onnettomuusvaaroja – jopa 95 prosenttia maaseudulla asuvista on huomannut merkkejä huonoista teistä

Huonot tiet li­sää­vät on­net­to­muus­vaa­ro­ja – ­jo­pa 95 pro­sent­tia maa­seu­dul­la asu­vis­ta on huo­man­nut merk­ke­jä huo­nois­ta teistä

14.11.2023 09:00
Tilaajille
Lokakuu oli viileä, myrskyisä ja luminen

Lokakuu oli viileä, myrs­kyi­sä ja luminen

01.11.2023 21:00
Tilaajille
Alatalo sanoo sen ääneen
Kolumni

Alatalo sanoo sen ääneen

01.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Sudet tappoivat jälleen hirvikoiran Pyhäjoella: "Järeisiin toimiin on ryhdyttävä. Alustavasti on keskusteltu, ettei hirvien kaatolupia anota ensi vuodelle"

Sudet tap­poi­vat jälleen hir­vi­koi­ran Py­hä­joel­la: "Jä­rei­siin toimiin on ryh­dyt­tä­vä. Alus­ta­vas­ti on kes­kus­tel­tu, ettei hirvien kaa­to­lu­pia anota ensi vuo­del­le"

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuu pimentyy osittain viikonloppuna – Pimennys alkaa lauantaina iltayhdeksältä

Kuu pi­men­tyy osit­tain vii­kon­lop­pu­na – Pi­men­nys alkaa lauan­tai­na il­ta­yh­dek­säl­tä

28.10.2023 06:00
Tilaajille
Perämeri sai ensimmäiset jäät: ”Sinne ei ole vielä menemistä”

Pe­rä­me­ri sai en­sim­mäi­set jäät: ”Sinne ei ole vielä me­ne­mis­tä”

26.10.2023 18:00
Tilaajille
Kaksi hirveä löydettiin sotkeutuneena kuormaliinaan ja puuhun Pyhäjoella: Huonokuntoiset eläimet lopetettiin

Kaksi hirveä löy­det­tiin sot­keu­tu­nee­na kuor­ma­lii­naan ja puuhun Py­hä­joel­la: Huo­no­kun­toi­set eläimet lo­pe­tet­tiin

17.10.2023 11:57
Tilaajille
Sudet söivät raahelaisen Seppo Mannilan hirvikoiran – Metsästyskoira voi törmätä susiin melkein missä tahansa Pohjois-Pohjanmaalla

Sudet söivät raa­he­lai­sen Seppo Man­ni­lan hir­vi­koi­ran – Met­säs­tys­koi­ra voi törmätä susiin melkein missä tahansa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.10.2023 18:00
Tilaajille
Marttojen ohjeella lehdet mullaksi  – tarvitaan vain jätesäkki, lehtiä ja sukkapuikko

Mart­to­jen oh­jeel­la lehdet mul­lak­si  – ­tar­vi­taan vain jä­te­säk­ki, lehtiä ja suk­ka­puik­ko

13.10.2023 21:00
Tilaajille
Koirametsä on valmistumassa Vihantiin – Raimo Pääkkö tietää ulkoilumahdollisuudelle olevan sosiaalinen tilaus

Koi­ra­met­sä on val­mis­tu­mas­sa Vi­han­tiin – Raimo Pääkkö tietää ul­koi­lu­mah­dol­li­suu­del­le olevan so­siaa­li­nen tilaus

11.10.2023 06:00
Tilaajille
Koirapyytäjä lähtee sydän syrjällä pyyntiin

Koi­ra­pyy­tä­jä lähtee sydän syr­jäl­lä pyyn­tiin

08.10.2023 15:00
Tilaajille
Mikä kamala liero tämä on? – Pyhäjoelta löytyneen jättiläismadon arvoitus ratkesi

Mikä kamala liero tämä on? – Py­hä­joel­ta löy­ty­neen jät­ti­läis­ma­don ar­voi­tus ratkesi

28.09.2023 21:00
Tilaajille
Tunnetko paikallisia perinneruokia? Tietojasi tarvitaan, Honkamajalla kerätään aineistoja tiistaina

Tun­net­ko pai­kal­li­sia pe­rin­ne­ruo­kia? Tie­to­ja­si tar­vi­taan, Hon­ka­ma­jal­la ke­rä­tään ai­neis­to­ja tiis­tai­na

24.09.2023 18:00
Kärsämäen S-market tyhjennettiin asiakkaista harakan vuoksi lauantaina

Kär­sä­mäen S-mar­ket tyh­jen­net­tiin asiak­kais­ta harakan vuoksi lauan­tai­na

18.09.2023 12:39