Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Luonto
Kuukausi

Luvassa pil­vi­nen viikko – al­ku­vii­kos­ta voi olla yö­pak­ka­sia

19.09.2021 20:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­noot­ti­reis­suil­la pienet vuodot pystyi tuk­ki­maan il­mas­toin­ti­tei­pil­lä -Arvo Härö muis­te­lee kir­joi­tuk­ses­saan iki­muis­toi­sia luon­to­ret­kiään

15.09.2021 13:50
Tilaajille

Susien määrä on alueel­la li­sään­ty­nyt, Lukessa su­si­kan­taa ei pidetä riit­tä­vä­nä

08.09.2021 18:00
Tilaajille

Mar­jo­jen os­ta­mi­nen jatkuu tänään Me­ri­jär­vel­lä, Sakot ovat poi­mi­neet jo satoja kiloja puo­lu­koi­ta lä­hi­met­sis­tä

06.09.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Tis­ki­al­las­psy­ko­lo­giaa

25.08.2021 10:29
Tilaajille

"Py­hä­joen kos­ken­ko­hi­na on soinut elämäni taus­ta­mu­siik­ki­na"

21.08.2021 08:00
Tilaajille

Met­säs­tys­lain mu­kai­nen koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy per­jan­tai­na

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­lo­sa­la­ma ei ole uhka tieteen teo­rial­le

18.08.2021 10:02
Tilaajille

Tänään vielä sa­te­lee, sitten läm­pe­nee ja pou­taan­tuu

02.08.2021 08:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­lo­sa­la­ma jätti iholle kel­tai­sen läis­kän, haa­pa­ve­ti­nen Reino Sain­kan­gas on pe­reh­ty­nyt pal­lo­sa­la­ma­ko­ke­muk­siin

28.07.2021 15:45
Tilaajille

Nauti läm­mös­tä, kun vielä voi – helle palaa het­kek­si

26.07.2021 08:37
Tilaajille

Haa­pa­ve­ti­nen Reino Sain­kan­gas tietää ta­ri­noi­ta Py­hä­jo­kia­lueel­ta: "Pal­lo­sa­la­ma läm­mit­ti saaren mökin ka­mi­nan"

24.07.2021 18:00
Tilaajille

Hilla ei pääse karkuun Pekka Kor­kia­kan­kaal­ta: "Hil­laan on pakko päästä"

22.07.2021 18:00
Tilaajille

Vat­jus­jär­vel­lä ka­la­kil­pai­lu lauan­tai­na: Ve­to­uis­te­lu­ki­saan voi osal­lis­tua sou­tu­ve­neel­lä

20.07.2021 18:00
Tilaajille

Haa­pa­ve­del­lä si­ni­le­väs­tä tehty ha­vain­to­ja Iso Vat­jus­jär­ves­sä

16.07.2021 14:11
Tilaajille

Haa­pa­ve­den alueel­la vil­je­li­jät saavat opas­tus­ta, jotta jo­ki­ve­den laatua saadaan ko­hen­net­tua

04.07.2021 09:00
Tilaajille

Pal­lo­sa­la­ma las­keu­tui tai­vaas­ta ja rä­jäyt­ti Vi­han­nis­sa talon vie­rei­sen koivun

28.06.2021 08:44
Tilaajille
Lumijärven metsätuho

Lu­mi­jär­ven met­sä­tu­ho

28.06.2021 08:44
Tilaajille

Haa­pa­ve­den Lep­po­jan­pe­räl­lä kuohuu – "Tuntuu kuin meitä koh­del­tai­siin kak­kos­luo­kan kan­sa­lai­si­na"

26.06.2021 08:00
Tilaajille

Nyt kan­nat­taa pysyä si­sä­ti­lois­sa: Il­ma­tie­teen­lai­tos va­roit­taa uk­kos­my­rä­käs­tä

22.06.2021 15:17
Tilaajille