Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luonto
Viimeisin 24 tuntia
Hirvisaalis pienentyi, hirviä kaadettiin 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Hir­vi­saa­lis pie­nen­tyi, hirviä kaa­det­tiin 13 pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta vä­hem­män

04.02.2023 21:00
Kuukausi
Tämmöinen ihana Blondi tuli pihapiiriin Siikajoella

Täm­möi­nen ihana Blondi tuli pi­ha­pii­riin Sii­ka­joel­la

27.01.2023 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla kemeravaroja jäi käyttämättä 2,5 miljoonaa euroa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ke­me­ra­va­ro­ja jäi käyt­tä­mät­tä 2,5 mil­joo­naa euroa

26.01.2023 21:00
Tilaajille
Katse taivaalle jos sää kirkastuu – ZTF-komeetta havaittavissa jopa paljain silmin

Katse tai­vaal­le jos sää kir­kas­tuu – ZTF-ko­meet­ta ha­vait­ta­vis­sa jopa paljain silmin

25.01.2023 21:00
Tilaajille
Pihabongaus-tapahtuma järjestetään tammikuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pihalintuja tarkkaili yli 25 000 suomalaista

Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pi­ha­lin­tu­ja tark­kai­li yli 25 000 suo­ma­lais­ta

07.01.2023 13:30
Vanhemmat
Oulaisissa ja lähialueella liikuskellut villisika kaadettiin

Ou­lai­sis­sa ja lä­hi­alueel­la lii­kus­kel­lut vil­li­si­ka kaa­det­tiin

28.12.2022 11:00
Tilaajille
Moni metsänomistaja on tietämätön tuesta, jolla puusta saisi paremman tuoton – Uusi tuki korvaamassa nykyisen reilun vuoden päästä

Moni met­sän­omis­ta­ja on tie­tä­mä­tön tuesta, jolla puusta saisi pa­rem­man tuoton – Uusi tuki kor­vaa­mas­sa ny­kyi­sen reilun vuoden päästä

13.12.2022 11:00
Tilaajille
Susireviirien asukkaille päivitettyä tietoa – Viime talven DNA-tulokset julkaistu reviireittäin

Su­si­re­vii­rien asuk­kail­le päi­vi­tet­tyä tietoa – Viime talven DNA-tu­lok­set jul­kais­tu re­vii­reit­täin

07.12.2022 11:00
Tilaajille
Ilmoita suurpetohavainnosta petoyhdyshenkilölle: "Alueella tehdään vuosittain noin 4 000–5 000 petohavaintoa"

Ilmoita suur­pe­to­ha­vain­nos­ta pe­toyh­dys­hen­ki­löl­le: "A­lueel­la tehdään vuo­sit­tain noin 4 000–5 000 pe­to­ha­vain­toa"

03.12.2022 21:00
Yleisö äänesti Timo Kestin ja Raahen meriliikuntaviikon voittoon: "Nöyräksi se veti, kun niin paljon oli äänestetty"

Yleisö äänesti Timo Kestin ja Raahen me­ri­lii­kun­ta­vii­kon voit­toon: "Nöy­räk­si se veti, kun niin paljon oli ää­nes­tet­ty"

29.11.2022 13:30
Tilaajille
Vipinää pihalle lintujen ruokinnalla – Nyt on aika virittää tarjoilut kohdalleen

Vipinää pihalle lin­tu­jen ruo­kin­nal­la – Nyt on aika vi­rit­tää tar­joi­lut koh­dal­leen

26.11.2022 21:00
Tilaajille
Kelluvien turvelauttojen poistaminen ei ole halpaa - mutta mahdollista se on

Kel­lu­vien tur­ve­laut­to­jen pois­ta­mi­nen ei ole halpaa - mutta mah­dol­lis­ta se on

19.11.2022 17:00
Tilaajille
Merijärvellä puhunut MTK:n Juha Marttila rohkaisi maanviljelijöitä uskomaan tulevaisuuteen: "Teette arvokkainta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää itsestäänselviä asioita"

Me­ri­jär­vel­lä puhunut MTK:n Juha Mart­ti­la roh­kai­si maan­vil­je­li­jöi­tä us­ko­maan tu­le­vai­suu­teen: "Teette ar­vok­kain­ta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää it­ses­tään­sel­viä asioi­ta"

29.10.2022 22:52
Tilaajille
Näin sääprofeetta Aarne Juhonsalo näkee tulevan talven sään: "Merkit ovat aivan selvät"

Näin sää­pro­feet­ta Aarne Ju­hon­sa­lo näkee tulevan talven sään: "Merkit ovat aivan selvät"

28.10.2022 11:03
Tilaajille
Timo Kesti ja Raahen meriliikuntaviikko ehdolla Teko-palkinnon saajaksi

Timo Kesti ja Raahen me­ri­lii­kun­ta­viik­ko ehdolla Te­ko-pal­kin­non saa­jak­si

27.10.2022 21:00
Tilaajille
Nyt selvitetään laulujoutsenten määrä: Ensi viikonvaihteessa joutsenia bongaamaan

Nyt sel­vi­te­tään lau­lu­jout­sen­ten määrä: Ensi vii­kon­vaih­tees­sa jout­se­nia bon­gaa­maan

24.10.2022 21:00
Tilaajille
Joki esille ja osaksi Oulaisten katukuvaa –Ideariihessä mietittiin valosuihkua, siltoja ja kävelyreittejä

Joki esille ja osaksi Ou­lais­ten ka­tu­ku­vaa –I­dea­rii­hes­sä mie­tit­tiin va­lo­suih­kua, siltoja ja kä­ve­ly­reit­te­jä

20.10.2022 11:00
Tilaajille
Ilkivaltaa Toholan kuntoradalla: Jäteastia poltettu ja penkki revitty irti –Havainnot ja tiedot tekijöistä voi ilmoittaa Oulaisten kaupungille

Il­ki­val­taa Toholan kun­to­ra­dal­la: Jä­te­as­tia pol­tet­tu ja penkki revitty irti –Ha­vain­not ja tiedot te­ki­jöis­tä voi il­moit­taa Ou­lais­ten kau­pun­gil­le

11.10.2022 11:12
Tilaajille
Tutkijat: Suomessa elää kaksi susipopulaatiota toisista erillään – Kannanhoidollisen metsästyksen alkaminen ensi talvena on epävarmaa

Tut­ki­jat: Suo­mes­sa elää kaksi su­si­po­pu­laa­tio­ta toi­sis­ta eril­lään – Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen al­ka­mi­nen ensi talvena on epä­var­maa

21.09.2022 17:00
Tilaajille
Katso Kalevan hirvilaskurista tuoreet saalismäärät – Pohjois-Pohjanmaalla hirvijahti jatkuu, mutta vielä vajaalla teholla

Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

14.09.2022 17:00 1
Tilaajille