Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Py­hä­joen lukion mak­su­ton ajo­kort­ti opis­ke­li­joil­le pu­hut­taa naa­pu­ri­kun­nis­sa

Raahen ja Siikajoen lukioiden rehtoreiden mielestä asiasta olisi pitänyt keskustella laajemmin ennen kuin Pyhäjoen kunta päätti aloittaa ajo-opetuksella kilpailemisen.

Pyhäjoen lukion päätös tarjota maksuton ajokortti uusien laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville aloittaville ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille on herättänyt tuoreeltaan keskustelua Raahessa ja Siikajoella.

Raahessa asiasta on keskusteltu niin kaupunginhallituksessa kuin tulevaisuuslautakunnassa sekä Siikajoella lukion kokouksessa.