Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui to­taa­li­ses­ti – Ou­lais­ten Lii­ken­ne valitti mark­ki­na­oi­keu­teen ja vaatii 25 000 euron hy­vi­tys­tä

Raahen kaupunki epäonnistui Raahe-Vihanti-Raahe -välin bussiliikenteen kilpailutuksessa. Hankintapäällikkö Leena Räsänen toteaa selostuksessaan kehittämislautakunnalle, että hankintaprosessia on kokonaisuudessaan tarkasteltu uudelleen ja todettu, että kilpailutus on epäonnistunut.

– Prosessi ei ole toteutunut täysin hankintalain mukaisesti ja se tulee keskeyttää.