Raahen kaupunki
Viimeisin tunti
Raahe kävi yhtiöidensä kanssa osinkotavoitekeskustelut: 2,5 miljoonan potti kutistumassa reilusti alle miljoonaan

Raahe kävi yh­tiöi­den­sä kanssa osin­ko­ta­voi­te­kes­kus­te­lut: 2,5 mil­joo­nan potti ku­tis­tu­mas­sa rei­lus­ti alle mil­joo­naan

17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Veroprosentti hajotti äänet Raahessa yli puoluerajojen – Maltillinen korotus voitti äänestyksen

Ve­ro­pro­sent­ti hajotti äänet Raa­hes­sa yli puo­lue­ra­jo­jen – Mal­til­li­nen korotus voitti ää­nes­tyk­sen

18.11.2020 10:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan investointiesitys valmistui: Raahen uusi liikuntahalli ja keskustan koulu rakenteille 2023

Kau­pun­gin­joh­ta­jan in­ves­toin­ti­esi­tys val­mis­tui: Raahen uusi lii­kun­ta­hal­li ja kes­kus­tan koulu ra­ken­teil­le 2023

06.11.2020 09:52
Tilaajille
Uuden koulukeskuksen valmistuessa Raahen on lakkautettava Vihannista kolme koulua

Uuden kou­lu­kes­kuk­sen val­mis­tues­sa Raahen on lak­kau­tet­ta­va Vi­han­nis­ta kolme koulua

21.10.2020 08:00
Raahen kaupunginvaltuuston toukokuun kokouskin peruttiin - seuraava yritys kesäkuussa

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton tou­ko­kuun ko­kous­kin pe­rut­tiin - seu­raa­va yritys ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 13:00

Raahen kau­pun­ki lo­maut­taa enin­tään 215, pal­kan­mak­su kes­key­tet­ty jo kym­me­nil­tä

21.04.2020 08:30