Päivittyvä nimilista: Kevään 2022 uudet yliop­pi­laat: Katso ni­mi­lis­ta täältä

Radio Kaleva: Täältä voit kuun­nel­la kanavaa netin kautta

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Py­hä­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Raahen kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin

11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Maalataanko Ari Nurkkalasta kaupunginjohtajamuotokuva vai ei? Mitä sanoo itse Nurkkala?

Maa­la­taan­ko Ari Nurk­ka­las­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja­muo­to­ku­va vai ei? Mitä sanoo itse Nurk­ka­la?

15.04.2022 06:00
Tilaajille
Elokuvarooleja tarjolla lapsille ja aikuisille Raahessa kuvattavaan elokuvaan

Elo­ku­va­roo­le­ja tar­jol­la lap­sil­le ja ai­kui­sil­le Raa­hes­sa ku­vat­ta­vaan elo­ku­vaan

09.04.2022 21:00
Tilaajille
Raahe valitsi uuden kaupunginjohtajan – Leena Mikkola-Riekkiselle yksimielinen tuki

Raahe valitsi uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan – Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­le yk­si­mie­li­nen tuki

22.03.2022 08:12
Tilaajille
Haastattelut pidetty – Leena Mikkola-Riekkistä esitetään odotetusti Raahen kaupunginjohtajaksi

Haas­tat­te­lut pidetty – Leena Mik­ko­la-Riek­kis­tä esi­te­tään odo­te­tus­ti Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

18.03.2022 11:00
Tilaajille
Valitus Raahen ja Vihannin välisestä bussiliikenteestä raukesi markkinaoikeudessa

Valitus Raahen ja Vi­han­nin vä­li­ses­tä bus­si­lii­ken­tees­tä raukesi mark­ki­na­oi­keu­des­sa

10.03.2022 17:00
Tilaajille
Leena Mikkola-Riekkisestä tulossa Raahen kaupunginjohtaja – varsinaisia hakijoita vain yksi

Leena Mik­ko­la-Riek­ki­ses­tä tulossa Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja – var­si­nai­sia ha­ki­joi­ta vain yksi

09.03.2022 17:00
Tilaajille
Raahen kaupungin kiusaamiskysely: Ei erityisempää kiusaamiskulttuuria

Raahen kau­pun­gin kiu­saa­mis­ky­se­ly: Ei eri­tyi­sem­pää kiu­saa­mis­kult­tuu­ria

01.03.2022 13:30
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan sijaisuus palautettiin valmisteluun

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­suus pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun

03.02.2022 11:00
Tilaajille
Ari Nurkkalan erosopimus sinetöidään keskiviikkona – kaupunginhallituksella ylimääräinen kokous

Ari Nurk­ka­lan ero­so­pi­mus si­ne­töi­dään kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la yli­mää­räi­nen kokous

01.02.2022 17:00
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala irtisanoutui virastaan

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­la ir­ti­sa­nou­tui vi­ras­taan

28.01.2022 08:52
Tilaajille
Matti Bergman valittiin Raahen hallintojohtajaksi ja Seppo Sarlin henkilöstöjohtajaksi

Matti Bergman va­lit­tiin Raahen hal­lin­to­joh­ta­jak­si ja Seppo Sarlin hen­ki­lös­tö­joh­ta­jak­si

25.01.2022 21:00
Tilaajille
Raahe–Vihanti-bussiliikenteen hankintapäätös kumottiin taas – "Tilanne on lautakunnan kannalta todella nolo"

Raa­he–­Vi­han­ti-bus­si­lii­ken­teen han­kin­ta­pää­tös ku­mot­tiin taas – "Ti­lan­ne on lau­ta­kun­nan kan­nal­ta todella nolo"

20.01.2022 17:00
Tilaajille
Raahe alkaa tarkistaa rakennusrekistereitä – luvattomat rakennukset poimitaan esille

Raahe alkaa tar­kis­taa ra­ken­nus­re­kis­te­rei­tä – lu­vat­to­mat ra­ken­nuk­set poi­mi­taan esille

18.01.2022 17:00
Tilaajille
Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen kilpailutus epäonnistui totaalisesti – Oulaisten Liikenne valitti markkinaoikeuteen ja vaatii 25 000 euron hyvitystä

Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui to­taa­li­ses­ti – Ou­lais­ten Lii­ken­ne valitti mark­ki­na­oi­keu­teen ja vaatii 25 000 euron hy­vi­tys­tä

14.01.2022 21:00
Tilaajille
Raahen talousarviota on valmisteltu epävarmoissa tunnelmissa

Raahen ta­lous­ar­vio­ta on val­mis­tel­tu epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa

11.12.2021 21:00
Tilaajille
Raahe-Vihanti -bussiliikenteen hankintapäätös kumotaan – "Ilmeni epäselvyyksiä"

Raa­he-Vi­han­ti -bus­si­lii­ken­teen han­kin­ta­pää­tös ku­mo­taan – "Ilmeni epä­sel­vyyk­siä"

28.11.2021 12:00
Tilaajille
Raahen liikuntapalvelupäällikön virkaa tavoittelee 17 hakijaa, mukana Oulaisten liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä

Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 17 ha­ki­jaa, mukana Ou­lais­ten lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­toi­men­joh­ta­ja Sanna Mäyrä

23.11.2021 13:00
Tilaajille
Jatkoaika toi puolenkymmentä uutta hakijaa Raahen johtaviin virkoihin

Jat­ko­ai­ka toi puo­len­kym­men­tä uutta hakijaa Raahen joh­ta­viin vir­koi­hin

21.11.2021 13:30
Tilaajille
Häiriökäyttäytymisepäilyyn puututaan Raahessa – Lähtötilanne selvitetään puolueettomalla kyselyllä

Häi­riö­käyt­täy­ty­mis­epäi­lyyn puu­tu­taan Raa­hes­sa – Läh­tö­ti­lan­ne sel­vi­te­tään puo­lueet­to­mal­la ky­se­lyl­lä

14.11.2021 17:00
Tilaajille