Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Raahen kaupunki

Raa­he­lai­nen Aresa voitti Vi­han­nin lii­kun­ta­hal­li­ura­kan - ura­koit­si­ja va­lit­tiin eh­dol­li­se­na ennen ra­hoi­tuk­sen var­mis­tu­mis­ta

04.09.2021 08:00
Tilaajille

Tarja Ol­lan­ke­to on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja

23.08.2021 20:27
Tilaajille

Raahen kau­pun­gin hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Leena Mik­ko­la-Riek­ki­nen ir­ti­sa­nou­tui

17.08.2021 09:14
Tilaajille

Vi­han­nin koulun uuden lii­kun­ta­sa­lin mää­rä­ra­han tarve kohoaa jälleen

13.08.2021 18:00
Tilaajille

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­la hakee Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

10.08.2021 18:00
Tilaajille

Tu­ris­tit löy­tä­neet Raa­he-bus­sin – Päi­vä­ret­ke­läi­siä on riit­tä­nyt joka vuo­rol­le

18.07.2021 13:41
Tilaajille

"Mitä me tällä rahalla oi­keas­ti saam­me?" - Raahen liit­ty­mis­ra­hat Kerttu Saa­las­ti sää­tiöön jäivät pöy­däl­le

26.05.2021 08:26
Tilaajille

Vi­han­nin vanhan ylä­kou­lun pur­ku-urak­ka Ahosen Pal­ve­luil­le

19.03.2021 08:23
Tilaajille

Katso ni­mi­lis­ta: Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton eh­dok­kaat tällä het­kel­lä

12.03.2021 12:47
Tilaajille

Vi­han­nis­sa alkaa uusi opin aika – Uusi koulu on otettu käyt­töön

10.01.2021 08:59
Tilaajille

Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­li­suun­ni­tel­ma valmis – Lau­ta­kun­ta jätti suun­ni­tel­man vielä pöy­däl­le

21.12.2020 08:12
Tilaajille

Täältä pääset kat­so­maan Raahen it­se­näi­syys­päi­vän juhlaa – video käyn­nis­tyy kello 15

06.12.2020 14:30

Raahe kävi yh­tiöi­den­sä kanssa osin­ko­ta­voi­te­kes­kus­te­lut: 2,5 mil­joo­nan potti ku­tis­tu­mas­sa rei­lus­ti alle mil­joo­naan

02.12.2020 17:00
Tilaajille

Ve­ro­pro­sent­ti hajotti äänet Raa­hes­sa yli puo­lue­ra­jo­jen – Mal­til­li­nen korotus voitti ää­nes­tyk­sen

18.11.2020 10:00
Tilaajille

Kau­pun­gin­joh­ta­jan in­ves­toin­ti­esi­tys val­mis­tui: Raahen uusi lii­kun­ta­hal­li ja kes­kus­tan koulu ra­ken­teil­le 2023

06.11.2020 09:52
Tilaajille

Uuden kou­lu­kes­kuk­sen val­mis­tues­sa Raahen on lak­kau­tet­ta­va Vi­han­nis­ta kolme koulua

21.10.2020 08:00

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton tou­ko­kuun ko­kous­kin pe­rut­tiin - seu­raa­va yritys ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 13:00

Raahen kau­pun­ki lo­maut­taa enin­tään 215, pal­kan­mak­su kes­key­tet­ty jo kym­me­nil­tä

21.04.2020 08:30