50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Raahen kaupunki
Raahen kaupunki järjestää – Tapahtuma ja työpaja Vihannin elinkeinojen tulevaisuudesta

Raahen kau­pun­ki jär­jes­tää – Ta­pah­tu­ma ja työpaja Vi­han­nin elin­kei­no­jen tu­le­vai­suu­des­ta

20.01.2024 18:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän tarina loppumetreillä – kiinteistökaupat painoivat viimeisen tilinpäätöksen alijäämäiseksi

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män tarina lop­pu­met­reil­lä – ­kiin­teis­tö­kau­pat pai­noi­vat vii­mei­sen ti­lin­pää­tök­sen ali­jää­mäi­sek­si

19.12.2023 09:00
Tilaajille
Sari Nurro jättää kaksi luottamustehtävää Raahessa

Sari Nurro jättää kaksi luot­ta­mus­teh­tä­vää Raa­hes­sa

18.12.2023 18:00
Tilaajille
Yllätyskäänne Raahen kaupunginvaltuuston kokouksessa – "Tosi järkyttävä ja ikävä tieto"

Yl­lä­tys­kään­ne Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – "Tosi jär­kyt­tä­vä ja ikävä tieto"

12.12.2023 10:00
Tilaajille
Epäasiallisen käytöksen ruotiminen etenee Raahessa – Mattilan mukaan asia tulee aikanaan julkiseksi

Epä­asial­li­sen käy­tök­sen ruo­ti­mi­nen etenee Raa­hes­sa – ­Mat­ti­lan mukaan asia tulee ai­ka­naan jul­ki­sek­si

04.12.2023 08:08
Tilaajille
Korkojen nousu koettelee Raahepoliksen kassatilannetta –Kari Malkamäki valtuutettu neuvottelemaan lainajärjestelyistä

Kor­ko­jen nousu koet­te­lee Raa­he­po­lik­sen kas­sa­ti­lan­net­ta –Kari Mal­ka­mä­ki val­tuu­tet­tu neu­vot­te­le­maan lai­na­jär­jes­te­lyis­tä

01.12.2023 09:04
Tilaajille
Raahe valmis vuokranalennuksiin Pohteen käyttämissä tiloissa Vihannissa

Raahe valmis vuok­ran­alen­nuk­siin Pohteen käyt­tä­mis­sä ti­lois­sa Vi­han­nis­sa

05.11.2023 18:00
Tilaajille
"En pelkää työtä, en pelkää virheitä enkä mene kenenkään selän taakse piiloon", Raahen opetus- ja kasvatusjohtajaksi valittu Marianne Liimatainen sanoo

"En pelkää työtä, en pelkää vir­hei­tä enkä mene ke­nen­kään selän taakse pii­loon", Raahen opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jak­si valittu Ma­rian­ne Lii­ma­tai­nen sanoo

04.10.2023 21:00
Tilaajille
Raahe valitsi tutun kasvon opetus- ja kasvatusjohtajaksi – aikoo ottaa viran vastaan

Raahe valitsi tutun kasvon opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jak­si – aikoo ottaa viran vastaan

03.10.2023 12:00
Tilaajille
Raahe valitsi uuden varhaiskasvatuspäällikön

Raahe valitsi uuden var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Tekijäpula pakotti valtuuston kokousten striimauksen tauolle Raahessa

Te­ki­jä­pu­la pakotti val­tuus­ton ko­kous­ten strii­mauk­sen tauolle Raa­hes­sa

26.09.2023 10:34
Tilaajille
Työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille etenee: "Meneillään on työllisyydenhoidon suurin muutos sitten 1960-luvun"

Työ­voi­ma­pal­ve­lu­jen siirto val­tiol­ta kun­nil­le etenee: "Me­neil­lään on työl­li­syy­den­hoi­don suurin muutos sitten 1960-lu­vun"

07.09.2023 06:00
Tilaajille
Polveilevat sijaisjärjestelyt loppuvat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen varhaiskasvatuspäällikön viran

Pol­vei­le­vat si­jais­jär­jes­te­lyt lop­pu­vat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön viran

31.08.2023 17:00
Tilaajille
Tekniset ongelmat estävät kaupunginvaltuuston kokouksen striimaamisen Raahessa

Tek­ni­set on­gel­mat estävät kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen strii­maa­mi­sen Raa­hes­sa

28.08.2023 12:36
Tilaajille
Raahen hallitus päättää lainarahasta - Vihannin Kantti haluaa jatkaa vuokra-asuntojen remontointia

Raahen hal­li­tus päättää lai­na­ra­has­ta - Vi­han­nin Kantti haluaa jatkaa vuok­ra-asun­to­jen re­mon­toin­tia

21.08.2023 06:00
Tilaajille
Raahen kaupunki teki tutkintapyynnön entisestä kaupunginjohtajastaan – Kari Karjalainen: "Eikö olisi voinut soittaa ja suoraan pyytää palauttamaan"

Raahen kau­pun­ki teki tut­kin­ta­pyyn­nön en­ti­ses­tä kau­pun­gin­joh­ta­jas­taan – Kari Kar­ja­lai­nen: "Eikö olisi voinut soittaa ja suoraan pyytää pa­laut­ta­maan"

20.08.2023 17:00
Tilaajille
Raahe myymässä vesialueita Pyhäjoesta

Raahe myy­mäs­sä ve­si­aluei­ta Py­hä­joes­ta

15.08.2023 06:00
Tilaajille
17 hakijaa Raahen opetus- ja kasvatusjohtajan virkaan

17 hakijaa Raahen opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jan virkaan

02.08.2023 13:30
Tilaajille
Raahelaisia ei haluta saattaa ruuhkautuneen yliopistosairaalan varaan

Raa­he­lai­sia ei haluta saattaa ruuh­kau­tu­neen yli­opis­to­sai­raa­lan varaan

05.06.2023 11:00
Tilaajille
Prismakeskus viivästyy noin puoli vuotta – Mettalanmäen lepakkoepäily sai alkunsa ely-keskukseen ilmoitetusta kansalaishavainnosta

Pris­ma­kes­kus vii­väs­tyy noin puoli vuotta – Met­ta­lan­mäen le­pak­ko­epäi­ly sai alkunsa ely-kes­kuk­seen il­moi­te­tus­ta kan­sa­lais­ha­vain­nos­ta

03.06.2023 06:00
Tilaajille