Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Tilaajille

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­lan tekemä työ­suo­je­lu­il­moi­tus tut­kit­tiin: Sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la kau­pun­gin­hal­li­tus päätti, ettei kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tarja Ol­lan­ke­to syyl­lis­ty­nyt häi­rin­tään tai epä­asial­li­seen koh­te­luun

Raahe

Raahen kaupunginhallituksen ulkopuolisella teettämän selvityksen perusteella marraskuussa esille nostetussa työsuojeluasiassa ei ole kyse työturvallisuuslain mukaisesta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.

Selvitys liittyy Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan tekemään ilmoitukseen häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta, joka koski Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tarja Ollankedon toimintaa.