Raahe
Viikko
RAS valmistautuu tehosterokotuksiin, rokote-erien saanti vaikuttaa koronarokotuksiin

RAS val­mis­tau­tuu te­hos­te­ro­ko­tuk­siin, ro­ko­te-erien saanti vai­kut­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin

15.01.2021 11:49
Tilaajille
Koronarokotukset käynnissä Pyhäjokialueella ja Raahessa, monella paikkakunnalla rokotesaatavuus hidastaa rokottamista

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä Py­hä­jo­ki­alueel­la ja Raa­hes­sa, monella paik­ka­kun­nal­la ro­ko­te­saa­ta­vuus hi­das­taa ro­kot­ta­mis­ta

14.01.2021 15:29
Tilaajille
Vimpari: "Lampinsaaren koululle on suunnitteilla jatkokäyttöä"

Vim­pa­ri: "Lam­pin­saa­ren kou­lul­le on suun­nit­teil­la jat­ko­käyt­töä"

14.01.2021 10:37
Tilaajille
Keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila: Veikkaus kantaa vahvaa yhteiskuntavastuuta peliongelmista

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Veik­kaus kantaa vahvaa yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta pe­li­on­gel­mis­ta

11.01.2021 15:18
Tilaajille
Kuukausi
Reserviläisyhdistys tarttui haasteeseen, kantoapua hautajaisiin joissa ei ole riittävästi arkunkantajia

Re­ser­vi­läis­yh­dis­tys tarttui haas­tee­seen, kan­to­apua hau­ta­jai­siin joissa ei ole riit­tä­väs­ti ar­kun­kan­ta­jia

09.01.2021 09:00
Tilaajille
Ensimmäiset Raahen alueen hoitohenkilöstöön kuuluvat saavat koronavirusrokotukset torstaista alkaen

En­sim­mäi­set Raahen alueen hoi­to­hen­ki­lös­töön kuu­lu­vat saavat ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set tors­tais­ta alkaen

07.01.2021 08:17
Tilaajille
Lumijärvi mukana, Törmikoski pohtii vielä ehdokkuutta

Lu­mi­jär­vi mukana, Tör­mi­kos­ki pohtii vielä eh­dok­kuut­ta

05.01.2021 17:20
Tilaajille
Uusi koulukeskus otetaan käyttöön, mitä käyttöä tyhjilleen jäävälle Lampinsaaren koululle?

Uusi kou­lu­kes­kus otetaan käyt­töön, mitä käyttöä tyh­jil­leen jää­väl­le Lam­pin­saa­ren kou­lul­le?

05.01.2021 17:10
Tilaajille
"Vihanti on olennainen osa Raahea", koulukeskuksen käyttöönotto yksi tärkeistä etapeista

"Vi­han­ti on olen­nai­nen osa Raa­hea", kou­lu­kes­kuk­sen käyt­töön­ot­to yksi tär­keis­tä eta­peis­ta

05.01.2021 17:00
Tilaajille
Lampinsaaren koulussa ollaan uuden aikakauden kynnyksellä

Lam­pin­saa­ren kou­lus­sa ollaan uuden ai­ka­kau­den kyn­nyk­sel­lä

31.12.2020 17:00
Tilaajille
Arkistosta: Näin Vihannissa pohdittiin kuntaliitosasiaa vuonna 2012: Viimeinen vuorokausi vihantilaisena herätti huolta palveluiden vähentymisestä

Ar­kis­tos­ta: Näin Vi­han­nis­sa poh­dit­tiin kun­ta­lii­tos­asiaa vuonna 2012: Vii­mei­nen vuo­ro­kau­si vi­han­ti­lai­se­na herätti huolta pal­ve­lui­den vä­hen­ty­mi­ses­tä

31.12.2020 12:00
Tilaajille
Raahen kaupungin levyjärjestelmässä laiterikko – Suurin osa tiedostoista saatu palautettua

Raahen kau­pun­gin le­vy­jär­jes­tel­mäs­sä lai­te­rik­ko – Suurin osa tie­dos­tois­ta saatu pa­lau­tet­tua

26.12.2020 09:57
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, joista kuusi Oulussa – tartuntoja myös Raahessa, Iissä ja Sievissä

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista kuusi Oulussa – tar­tun­to­ja myös Raa­hes­sa, Iissä ja Sie­vis­sä

24.12.2020 12:26
Vihannin koulukeskuksen liikuntasalisuunnitelma valmis – Lautakunta jätti suunnitelman vielä pöydälle

Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­li­suun­ni­tel­ma valmis – Lau­ta­kun­ta jätti suun­ni­tel­man vielä pöy­däl­le

21.12.2020 08:12
Tilaajille
Vanhemmat
Suomessa 12 uutta koronakuolemaa – THL: Oulussa viisi uutta tartuntaa, myös Ylivieskassa, Raahessa ja Kempeleessä tartuntoja

Suo­mes­sa 12 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – THL: Oulussa viisi uutta tar­tun­taa, myös Yli­vies­kas­sa, Raa­hes­sa ja Kem­pe­lees­sä tar­tun­to­ja

17.12.2020 12:14
Raahessa kolme uutta varmistettua koronatartuntaa: Yhteensä tartuntoja on nyt 25

Raa­hes­sa kolme uutta var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa: Yh­teen­sä tar­tun­to­ja on nyt 25

29.11.2020 08:47
THL: Oulussa 48 uutta koronatartuntaa, myös Ylivieskassa ja Raahessa useita tartuntoja – koko maassa uusia tautitapauksia 541

THL: Oulussa 48 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, myös Yli­vies­kas­sa ja Raa­hes­sa useita tar­tun­to­ja – koko maassa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 541

28.11.2020 12:20
Raahen lukiossa uusi joukkoaltistuminen – lukio siirtyy etäopetukseen itsenäisyyspäivään saakka

Raahen lu­kios­sa uusi jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – lukio siirtyy etä­ope­tuk­seen it­se­näi­syys­päi­vään saakka

27.11.2020 14:33
Oululainen Marjukka Manninen valittiin Suomen Ratsastajainliiton uudeksi puheenjohtajaksi

Ou­lu­lai­nen Mar­juk­ka Man­ni­nen va­lit­tiin Suomen Rat­sas­ta­jain­lii­ton uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

23.11.2020 09:35
Raahessa lauantaina kadonnut 35-vuotias mies löytyi kuolleena maastosta

Raa­hes­sa lauan­tai­na ka­don­nut 35-vuo­tias mies löytyi kuol­lee­na maas­tos­ta

22.11.2020 20:18