Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Raahe
Kuukausi
Henkilöauto suistui tieltä ja päätyi kyljelleen metsään Raahen Vihannissa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja päätyi kyl­jel­leen metsään Raahen Vi­han­nis­sa

21.09.2023 09:40
Senaatti-kiinteistöt jatkaa Vihannin asemarakennuksen myyntiä: "Tarjouksiakin on saatu, mutta ne eivät ole vielä johtaneet kauppoihin"

Se­naat­ti-kiin­teis­töt jatkaa Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nuk­sen myyn­tiä: "Tar­jouk­sia­kin on saatu, mutta ne eivät ole vielä joh­ta­neet kaup­poi­hin"

08.09.2023 06:00
Tilaajille
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

06.09.2023 17:00
Tilaajille
Kaksi Raaheen sijoittuvaa kirjaa ehdolla Botnia-palkinnon voittajaksi

Kaksi Raaheen si­joit­tu­vaa kirjaa ehdolla Bot­nia-pal­kin­non voit­ta­jak­si

04.09.2023 21:00
Tilaajille
Osuuskauppa KPO uudistaa Oulaisten ja Merijärven Salet - Oulaisten S-Marketin ratkaisut parasta aikaa työpöydällä

Osuus­kaup­pa KPO uu­dis­taa Ou­lais­ten ja Me­ri­jär­ven Salet - Ou­lais­ten S-Mar­ke­tin rat­kai­sut parasta aikaa työ­pöy­däl­lä

24.08.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Alpuan Elomarkkinat lauantaina: "Sääennustekin näyttää, että lauantaille on hyvä poutakeli tulossa"

Alpuan Elo­mark­ki­nat lauan­tai­na: "Sääen­nus­te­kin näyt­tää, että lauan­tail­le on hyvä pou­ta­ke­li tu­los­sa"

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Raahen kaupunki teki tutkintapyynnön entisestä kaupunginjohtajastaan – Kari Karjalainen: "Eikö olisi voinut soittaa ja suoraan pyytää palauttamaan"

Raahen kau­pun­ki teki tut­kin­ta­pyyn­nön en­ti­ses­tä kau­pun­gin­joh­ta­jas­taan – Kari Kar­ja­lai­nen: "Eikö olisi voinut soittaa ja suoraan pyytää pa­laut­ta­maan"

20.08.2023 17:00
Tilaajille
Traktori syttyi palamaan turvesuolla Vihannissa – tuli levisi myös maastoon

Trak­to­ri syttyi pa­la­maan tur­ve­suol­la Vi­han­nis­sa – tuli levisi myös maas­toon

15.08.2023 17:08
BMW koki kovia Oulaisten rautatieasemalla - Takalasi lyötiin rikki ja sisälle tunkeuduttiin

BMW koki kovia Ou­lais­ten rau­ta­tie­ase­mal­la - Ta­ka­la­si lyötiin rikki ja sisälle tun­keu­dut­tiin

07.08.2023 11:33
Tilaajille
Sirpa Tikkala aloitti Koivupuhdon koulun rehtorina: "Rehtori on innostaja, kannustaja, mahdollistaja ja tukija"

Sirpa Tikkala aloitti Koi­vu­puh­don koulun reh­to­ri­na: "Reh­to­ri on in­nos­ta­ja, kan­nus­ta­ja, mah­dol­lis­ta­ja ja tukija"

01.08.2023 17:00
Tilaajille
Nainen puukotti avopuolisoaan jalkaan Raahessa – oikeudessa hän selitti tekoa diabeteksen aiheuttamalla aggressiivisuudella

Nainen puu­kot­ti avo­puo­li­soaan jalkaan Raa­hes­sa – oi­keu­des­sa hän selitti tekoa dia­be­tek­sen ai­heut­ta­mal­la ag­gres­sii­vi­suu­del­la

09.06.2023 13:31
Tilaajille
Frouvat ja fröökynät -kierros esittelee Raahen vaikutusvaltaisia naisia kahdelta vuosisadalta

Frouvat ja fröö­ky­nät -kier­ros esit­te­lee Raahen vai­ku­tus­val­tai­sia naisia kah­del­ta vuo­si­sa­dal­ta

08.06.2023 13:30
Pyhäjoen ja Raahen edustalle tulevan merituulivoiman kilpailutus käynnistyy – kunnat ovat sitoutuneita hankkeisiin

Py­hä­joen ja Raahen edus­tal­le tulevan me­ri­tuu­li­voi­man kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyy – kunnat ovat si­tou­tu­nei­ta hank­kei­siin

02.06.2023 13:29
Tilaajille
Vihannin yhtenäiskoulussa on avoimet ovet torstaina

Vi­han­nin yh­te­näis­kou­lus­sa on avoimet ovet tors­tai­na

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta: Esityslistalla muun  muassa kaavamuutos ja talouskatsaus

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta: Esi­tys­lis­tal­la muun muassa kaa­va­muu­tos ja ta­lous­kat­saus

29.05.2023 13:30
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

18.05.2023 17:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

09.05.2023 06:00
Tilaajille
Meren jäällä loikkineet lapset aiheuttivat kiireellisen pelastustehtävän Raahessa

Meren jäällä loik­ki­neet lapset ai­heut­ti­vat kii­reel­li­sen pe­las­tus­teh­tä­vän Raa­hes­sa

29.04.2023 10:00
Arvotutkija kaipaa kotikylälleen kohtaamispaikkaa – viritti juhlapuheestaan Alpuan tieteellisen kongressin

Ar­vo­tut­ki­ja kaipaa ko­ti­ky­läl­leen koh­taa­mis­paik­kaa – viritti juh­la­pu­hees­taan Alpuan tie­teel­li­sen kong­res­sin

26.04.2023 17:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Raahen liikekeskustan asemakaava ja Arina Areena esityslistalla

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Raahen lii­ke­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va ja Arina Areena esi­tys­lis­tal­la

24.04.2023 13:30