Muistoista: Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

Toimituksessa tonttuiltiin: Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

Raahe
Kuukausi
Raahen vanhan limsatehtaan elo jatkui Oulaisissa – vanhoja pulloja löytyy vielä

Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

23.11.2021 21:00
Tilaajille
Kai Pajala jatkaa sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana, Liisa Lumijärvi valittiin valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja Jari Männikkö toiseksi varapuheenjohtajaksi

Kai Pajala jatkaa sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na, Liisa Lu­mi­jär­vi va­lit­tiin val­tuus­ton en­sim­mäi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si ja Jari Män­nik­kö toi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

15.11.2021 16:05
Tilaajille
Mitalinälkä sai vastinetta: Vihannin judokat ottelivat kuusi mitalia Iisalmen Genelec-turnauksesta

Mi­ta­li­näl­kä sai vas­ti­net­ta: Vi­han­nin judokat ot­te­li­vat kuusi mitalia Ii­sal­men Ge­ne­lec-tur­nauk­ses­ta

08.11.2021 18:00
Tilaajille
Nurkkala ja Manninen yhä mukana kisassa – Oulu ei kerro miten konsernijohtajan rekrytointi etenee

Nurk­ka­la ja Man­ni­nen yhä mukana kisassa – Oulu ei kerro miten kon­ser­ni­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti etenee

07.11.2021 15:00
Tilaajille
Helsingin-kisasta kahdeksan mitalia, lauantaina Vihannin judokat ottelevat Gelemec-turnauksessa

Hel­sin­gin-ki­sas­ta kah­dek­san mi­ta­lia, lauan­tai­na Vi­han­nin judokat ot­te­le­vat Ge­le­mec-tur­nauk­ses­sa

05.11.2021 08:19
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00
Tilaajille
Kristillisdemokraattien Oulun ja Kainuun piiri järjestäytyi, oulaistelainen Matti Heikkinen varapuheenjohtajaksi

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Oulun ja Kainuun piiri jär­jes­täy­tyi, ou­lais­te­lai­nen Matti Heik­ki­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

24.10.2021 08:41
Tilaajille
RAS aloittaa kolmannen koronarokotteen pistämisen marraskuun alussa

RAS aloit­taa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen pis­tä­mi­sen mar­ras­kuun alussa

23.10.2021 18:00
Tilaajille
Katso kuvakoosteet judotreeneistä: Vihannin Judo viettää juhlavuotta, seuralla on positiivinen ongelma ratkaistavana

Katso ku­va­koos­teet ju­dot­ree­neis­tä: Vi­han­nin Judo viettää juh­la­vuot­ta, seu­ral­la on po­si­tii­vi­nen ongelma rat­kais­ta­va­na

09.10.2021 11:00
Tilaajille
Vihannin Judon Sauli Niiranen harrastajan SM-menestyksestä: "Jere on hyvä esimerkki siitä, mihin oikeanlainen asenne ja harjoittelu johtaa"

Vi­han­nin Judon Sauli Nii­ra­nen har­ras­ta­jan SM-me­nes­tyk­ses­tä: "Jere on hyvä esi­merk­ki siitä, mihin oi­kean­lai­nen asenne ja har­joit­te­lu johtaa"

04.10.2021 13:05
Tilaajille
Raahen Nurkkala oli yksi hakijoista: Rauman kaupunginjohtajan valintaprosessille pyyhkeitä, tutkijoiden mielestä julkisuuslakia ei täytetty haussa

Raahen Nurk­ka­la oli yksi ha­ki­jois­ta: Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­ta­pro­ses­sil­le pyyh­kei­tä, tut­ki­joi­den mie­les­tä jul­ki­suus­la­kia ei täy­tet­ty haussa

30.09.2021 13:20
Tilaajille
Visit Raahen jatko päätettävänä - Matkailupäällikön mielestä vielä on pitkä matka olennaiseksi osaksi Oulun ja Kalajoen välistä matkailutarjontaa

Visit Raahen jatko pää­tet­tä­vä­nä - Mat­kai­lu­pääl­li­kön mie­les­tä vielä on pitkä matka olen­nai­sek­si osaksi Oulun ja Ka­la­joen välistä mat­kai­lu­tar­jon­taa

30.09.2021 08:10
Tilaajille
"Meistä tuli vihantilaisia"

"Meistä tuli vi­han­ti­lai­sia"

22.09.2021 15:00
Tilaajille
200-metrisen rahtilaivan ruumassa paloi Raahen Lapaluodon satamassa

200-met­ri­sen rah­ti­lai­van ruu­mas­sa paloi Raahen La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa

20.09.2021 17:48
Tilaajille
Raahen kaupungin lähidemokratiavaalissa annettiin 279 ääntä, Vihannista läpi pääsivät Merja Junnila ja Anu Sandvik

Raahen kau­pun­gin lä­hi­de­mo­kra­tia­vaa­lis­sa an­net­tiin 279 ääntä, Vi­han­nis­ta läpi pää­si­vät Merja Junnila ja Anu Sandvik

12.09.2021 18:00
Tilaajille
Uusi käänne kaupunginjohtajavalinnassa, sivuttaako Poikela Nurkkalan ja Nousiaisen?

Uusi käänne kau­pun­gin­joh­ta­ja­va­lin­nas­sa, si­vut­taa­ko Poikela Nurk­ka­lan ja Nou­siai­sen?

10.09.2021 12:56
Tilaajille
Pyhäjoki ja Raahe hakivat harkinnanvaraista valtionosuutta

Py­hä­jo­ki ja Raahe hakivat har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuut­ta

07.09.2021 14:24
Tilaajille
Lumijärvi keskittyy jatkossa lisääntyneisiin vastuisiin maakunnassa

Lu­mi­jär­vi kes­kit­tyy jat­kos­sa li­sään­ty­nei­siin vas­tui­siin maa­kun­nas­sa

02.09.2021 14:00
Tilaajille
Nurkkala ja Nousiainen valittiin haastatteluun, kaupunginjohtajan valinta etenee

Nurk­ka­la ja Nou­siai­nen va­lit­tiin haas­tat­te­luun, kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta etenee

31.08.2021 14:00
Tilaajille
Alpuan Elomarkkinat vuoden tauon jälkeen – Uuden sadon myyjiä vielä kaivataan

Alpuan Elo­mark­ki­nat vuoden tauon jälkeen – Uuden sadon myyjiä vielä kai­va­taan

25.08.2021 15:00
Tilaajille