Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Sel­vi­tys Kelan han­kin­nois­ta val­mis­tui – Toi­min­ta­ta­po­ja lai­te­taan uusiksi

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen käynnisti lokakuussa selvityksen hankintojen kehittämisestä ja mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista. Selvitys on valmistunut, ja siinä esitettyjen suositusten toteuttamista aletaan valmistella heti.

Selvityksessä suositellaan hankintastrategian, hankintaohjeiden ja hankintatoimen uudistamista. Asiakasnäkökulmaa sekä hyviä hankinta- ja kilpailutuskäytäntöjä halutaan vahvistaa, ja markkinavaikutukset, vastuullisuus ja riskien hallinta pitää huomioida paremmin. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan uusien hankintamenettelyjen, kuten rekisteröintimenettelyn, kokeilua.

Selvitystyön tueksi kuultiin laajasti eri tahoja useissa tapaamisissa. Eniten keskustelua käytiin kuntoutuspalveluista, mutta myös tulkkauspalveluiden, taksien välityskeskusten ja äitiyspakkauksen kilpailutukset olivat vahvasti keskusteluissa mukana.

Lisäksi kaikkiaan 525 asiakasjärjestölle, palveluntarjoajalle ja heidän sidosryhmilleen sekä muille asiantuntijoille lähetettiin kysely. Vastauksia saatiin 270.

Hankintojen haasteellisuus ja yhteistyön merkitys nousi esiin sekä kyselyissä että kuulemisissa. Jokaisen hankinnan kohdalla tulisi huomioida muun muassa asiakkaan valinnanvapaus, asioinnin helppous, palvelun vaikuttavuus, laatu, hinta, vaikutukset markkinoille ja palveluntuottajille sekä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus.

Selvitystyötä johtaneen muutosjohtaja Tomi Ståhlin mukaan erityisesti palvelujen hankinnoissa tasapainon löytäminen eri tavoitteiden kanssa on haastavaa.

– Lukuisissa tärkeissä keskusteluissa ja tapaamisissa palveluntuottajien ja asiakasjärjestöjen kanssa on korostunut se, kuinka tärkeää on nyt saada käyttöön kaikki tieto siitä, miten osin keskenään ristiriitaisetkin tavoitteet voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioida hankinnoissa ja palvelujen kilpailutuksessa, Ståhl toteaa.

Selvitystyön suositukset on tarkoitus saada käyttöön nopeasti. Uudistusten aikataulujen, rakenteiden ja vastuiden on tarkoitus olla selvillä ensi elokuussa.

Ensimmäinen rekisteröintimenettelyn kokeilu valmistellaan tämän vuoden loppuun mennessä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, palveluntuottajien sekä asiakasjärjestöjen kanssa.