Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Tilaajille

Skanska pa­ran­taa Kan­ta­tie 86:n ra­ken­tei­ta Kilpuan ja Vi­han­nin välillä

Skanska parantaa rakenteita Kantatie 86:lla Kilpuan ja Vihannin välillä. Kaikkiaan rakenteiden parannuksia tehdään 25 kohteessa, jotka kattavat 140 kilometriä tieosuuksia. Kantatie 86:n lisäksi muut suurimmat kohteet ovat Nelostie Iin ja Olhavan välillä, Oulun moottoritie, Valtatiet 22 Oulun ja Muhoksen välillä sekä Kantatie 58 Reisjärven ja Haapajärven välillä.

Rakenteiden parannuksien lisäksi Skanska aloittaa tienpäällystystyöt Oulun, Olhavan, Muhoksen, Ylivieskan ja Haapajärven alueella. Hankkeen tilaaja on Lapin ely-keskus.