Katso vi­deo­ter­veh­dyk­set: Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­lua­vat esit­täy­ty­vät omilla vi­deoil­laan

Löydätkö perille: Turisti haluaa ha­keu­tua näh­tä­vyyk­sien luokse Ou­lai­sis­sa: Miten helppo koh­tei­ta on löytää? Lue täältä mat­kai­li­jan ko­ke­muk­set

Ukkonen iski: Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

Vihanti
Viimeisin 12 tuntia

Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

30.07.2021 00:02
Kuukausi

Neljät hirret Uh­tual­ta, Martti Ström­me­rin tut­ki­mus pal­jas­taa, missä si­jait­se­vat nykyään Vi­han­tiin ra­ken­tu­neet ase­ve­li­ta­lot

26.07.2021 11:00
Tilaajille

Vi­han­ti­lais­juu­ri­nen Martti Ström­mer on pe­reh­ty­nyt ase­ve­li­ta­lo­jen his­to­riaan, esi­tel­mä kuul­laan illalla ylei­sö­luen­to­na Ukon­kan­tis­sa

23.07.2021 15:00
Tilaajille

Kir­joi­tus­kurs­si herätti tun­tei­ta – Vi­han­nin ko­ti­seu­tu­juh­la käyn­nis­tyi

19.07.2021 18:00
Tilaajille

Ve­si­hel­mi­viik­ko kutsuu Vi­han­tiin – Per­jan­tai­na alkava ta­pah­tu­ma­ket­ju yltää ensi viikon lauan­tail­le

16.07.2021 15:00
Tilaajille

Män­ty­met­sä­maa­ta paloi Vi­han­nis­sa, sam­mu­tus­työt jat­kui­vat aa­mu­yö­hön saakka

30.06.2021 06:34
Vanhemmat

Pal­lo­sa­la­ma las­keu­tui tai­vaas­ta ja rä­jäyt­ti Vi­han­nis­sa talon vie­rei­sen koivun

28.06.2021 08:44
Tilaajille

Raa­hes­sa Mattila kiri äänissä omille sa­ta­lu­vuil­le, Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le viisi val­tuus­to­paik­kaa lisää ja Ko­koo­muk­sel­le kaksi

13.06.2021 22:20
Tilaajille

Äänistä las­ket­tu rapiat 60 pro­sent­tia, Han­na-Lee­na Mat­ti­lal­la eniten ääniä Raa­hes­sa

13.06.2021 20:39
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­seu­dun vaa­li­tu­los­pal­ve­lu seuraa reaa­li­ajas­sa kun­ta­vaa­lien ään­ten­las­ken­taa, katso miten äänet ja­kau­tu­vat kun­nas­sa­si

13.06.2021 19:18
Tilaajille

Opet­ta­ja­ten­tis­sä Aija Haukka: "Vii­mei­sin mai­to­ham­paa­ni irtosi kun olin noin 50-vuo­tias"

12.06.2021 08:00
Tilaajille

Arto Tur­peen­oja ei äänestä kun­ta­vaa­leis­sa puo­lueen eikä su­ku­puo­len pe­rus­teel­la: "Eh­dok­kaan mie­li­pi­teet rat­kai­se­vat"

02.06.2021 11:00
Tilaajille

Vi­han­nin ja Yli­vies­kan kaup­pa­liik­kei­siin koh­dis­tu­nut ryös­tö­sar­ja syy­te­har­kin­taan, tekijä on tun­nus­ta­nut syyl­li­syy­ten­sä

31.05.2021 17:13
Tilaajille

Vi­han­nis­sa on väsytty junien ai­heut­ta­maan tä­ri­nään: ”Ve­nä­jän junat ter­ro­ri­soi­vat koko kylää”

23.05.2021 08:00
Tilaajille

Vi­han­nis­sa näyt­te­ly esillä per­jan­tai­hin saakka, Py­hä­joel­la vielä ensi vii­kol­la: Raa­he-opis­ton ke­vät­näyt­te­ly on täynnä tai­don­näyt­tei­tä eri kurs­seil­ta

19.05.2021 18:00
Tilaajille

Skanska pa­ran­taa Kan­ta­tie 86:n ra­ken­tei­ta Kilpuan ja Vi­han­nin välillä

12.05.2021 10:44
Tilaajille

Vi­han­nin pe­ru­na­teh­taal­la uusi tuo­te­kump­pa­ni - "Maan kuumin maus­te­ta­lo"

04.05.2021 18:00
Tilaajille

Py­hä­joel­la ja Vi­han­nis­sa an­ne­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia jo 45 vuotta täyt­tä­vil­le

01.05.2021 18:00
Tilaajille

Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus alkaa kah­del­la 30 op­pi­laan ryh­mäl­lä Raa­hes­sa: "On hienoa, että tällä alueel­la alkava kou­lu­tus he­rät­tää näin kovaa kiin­nos­tus­ta"

26.04.2021 08:18
Tilaajille