Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Vihanti
Kuukausi
Raahen seurakuntavaaleissa 49 ehdokasta, katso ketkä ovat ehdolla

Raahen seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa 49 eh­do­kas­ta, katso ketkä ovat ehdolla

27.09.2022 11:00
Tilaajille
Työtaistelun vaikutus: Raahen sairaalan päivystys suljetaan sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi

Työ­tais­te­lun vai­ku­tus: Raahen sai­raa­lan päi­vys­tys sul­je­taan sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­sek­si yöksi

25.09.2022 13:30
Elenia uudistaa Vihannissa sähköverkkoa säävarmaksi

Elenia uu­dis­taa Vi­han­nis­sa säh­kö­verk­koa sää­var­mak­si

20.09.2022 11:00
Tilaajille
Eläinlääkäripulaan helpotusta: Paju Tuuri aloitti Helmen eläinlääkärinä

Eläin­lää­kä­ri­pu­laan hel­po­tus­ta: Paju Tuuri aloitti Helmen eläin­lää­kä­ri­nä

08.09.2022 17:00
Tilaajille
Metsämarjojen osto alkaa – 4H Satosankareiden marja-asemat Haapavedellä, Merijärvellä ja Vihannissa

Met­sä­mar­jo­jen osto alkaa – 4H Sa­to­san­ka­rei­den mar­ja-ase­mat Haa­pa­ve­del­lä, Me­ri­jär­vel­lä ja Vi­han­nis­sa

04.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi takavarikoi kaksi kameraa koulun vessasta Vihannissa, salakatselusta esitutkinta

Poliisi ta­ka­va­ri­koi kaksi kameraa koulun ves­sas­ta Vi­han­nis­sa, sa­la­kat­se­lus­ta esi­tut­kin­ta

26.08.2022 14:05
Tilaajille
Vihannin salakatselutapaus rikostutkinnassa – opetusjohtaja kommentoi lyhyesti, rehtori on vaitonainen

Vi­han­nin sa­la­kat­se­lu­ta­paus ri­kos­tut­kin­nas­sa – ope­tus­joh­ta­ja kom­men­toi ly­hyes­ti, rehtori on vai­to­nai­nen

26.08.2022 12:16
Tilaajille
IS: Vihannin yläkoulun WC-tiloista löydettiin kaksi piilotettua kameraa – poliisi epäilee salakatselua

IS: Vi­han­nin ylä­kou­lun WC-ti­lois­ta löy­det­tiin kaksi pii­lo­tet­tua kameraa – ­po­lii­si epäilee sa­la­kat­se­lua

26.08.2022 08:00
Alpuan Elomarkkinat lauantaina: "Nelisenkymmentä myyjää on ilmoittautunut markkinoille"

Alpuan Elo­mark­ki­nat lauan­tai­na: "Ne­li­sen­kym­men­tä myyjää on il­moit­tau­tu­nut mark­ki­noil­le"

23.08.2022 13:30
Tilaajille
LC Vihanti luovutti kuntoportaat Raahelle – "Kiitollisena otamme vastaan tällaisia hankkeita"

LC Vihanti luo­vut­ti kun­to­por­taat Raa­hel­le – "Kii­tol­li­se­na otamme vastaan täl­lai­sia hank­kei­ta"

23.08.2022 11:00
Tilaajille
Kuvataitelija Anja Nissinen: "Rakukeramiikan tekemiseen liittyy yllätyksellisyys"

Ku­va­tai­te­li­ja Anja Nis­si­nen: "Ra­ku­ke­ra­mii­kan te­ke­mi­seen liittyy yl­lä­tyk­sel­li­syys"

13.08.2022 06:00
Pekka Sarlundille seuraaja, Jarkko Ojala valittiin Pohjolan Perunan uudeksi toimitusjohtajaksi

Pekka Sar­lun­dil­le seu­raa­ja, Jarkko Ojala va­lit­tiin Poh­jo­lan Perunan uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

08.08.2022 08:30
Tilaajille
Vihannin Lumimetsässä valmistaudutaan Härkäjuhliin, aamukammassa enää viisi piikkiä jäljellä

Vi­han­nin Lu­mi­met­säs­sä val­mis­tau­du­taan Här­kä­juh­liin, aa­mu­kam­mas­sa enää viisi piikkiä jäl­jel­lä

08.08.2022 06:01
Vihannin perunatehtaalla kärähti öljykeittimessä perunan tärkkelys

Vi­han­nin pe­ru­na­teh­taal­la kärähti öl­jy­keit­ti­mes­sä perunan tärk­ke­lys

21.06.2022 15:40
Väylävirasto sanoi sanottavansa Vihannin tärinäongelmista, ja seuraavaksi kaupunki päättää jatkotoimista

Väy­lä­vi­ras­to sanoi sa­not­ta­van­sa Vi­han­nin tä­ri­näon­gel­mis­ta, ja seu­raa­vak­si kau­pun­ki päättää jat­ko­toi­mis­ta

29.05.2022 13:30
Tilaajille
Mikael Pentikäinen mukana Vihannin markkinoilla, iltapäivällä keskustelua paikallisyrittäjien kanssa Pyhäjoella

Mikael Pen­ti­käi­nen mukana Vi­han­nin mark­ki­noil­la, il­ta­päi­väl­lä kes­kus­te­lua pai­kal­lis­yrit­tä­jien kanssa Py­hä­joel­la

21.05.2022 10:00
RAS: Pyykkönen valittiin hoidon ja hoivan palvelujohtajaksi ja Alatalo terveydenhuollon johtajaksi

RAS: Pyyk­kö­nen va­lit­tiin hoidon ja hoivan pal­ve­lu­joh­ta­jak­si ja Alatalo ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jak­si

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi palkkaa eläinlääkäreitä: "Jos eläinlääkäritilanne ei muutu, eläinlääkärit ehtivät hoitaa vain kiireelliset tapaukset"

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi palkkaa eläin­lää­kä­rei­tä: "Jos eläin­lää­kä­ri­ti­lan­ne ei muutu, eläin­lää­kä­rit ehtivät hoitaa vain kii­reel­li­set ta­pauk­set"

18.05.2022 13:30
Tilaajille
Lumijärvi ja Sämpi keräilevät kyniä: Lumijärvi suunnittelee kynävaihtaripäivien järjestämistä Vihantiin

Lu­mi­jär­vi ja Sämpi ke­räi­le­vät kyniä: Lu­mi­jär­vi suun­nit­te­lee ky­nä­vaih­ta­ri­päi­vien jär­jes­tä­mis­tä Vi­han­tiin

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Kesä alkoi: Katariina pongasi pääskyset Vihannissa

Kesä alkoi: Ka­ta­rii­na pongasi pääs­ky­set Vi­han­nis­sa

12.05.2022 21:00
Tilaajille