Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vihanti
Poliisi selvitti Vihannin salakatselun

Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

21.11.2023 16:14
Tilaajille
Parkkila jatkaa puheenjohtajana - Antti Paanaselle Vihannin Reserviläisten tunnustuspalkinto

Park­ki­la jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na - Antti Paa­na­sel­le Vi­han­nin Re­ser­vi­läis­ten tun­nus­tus­pal­kin­to

10.11.2023 18:00
Tilaajille
Senaatti-kiinteistöt jatkaa Vihannin asemarakennuksen myyntiä: "Tarjouksiakin on saatu, mutta ne eivät ole vielä johtaneet kauppoihin"

Se­naat­ti-kiin­teis­töt jatkaa Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nuk­sen myyn­tiä: "Tar­jouk­sia­kin on saatu, mutta ne eivät ole vielä joh­ta­neet kaup­poi­hin"

08.09.2023 06:00
Tilaajille
Alpuan Elomarkkinat lauantaina: "Sääennustekin näyttää, että lauantaille on hyvä poutakeli tulossa"

Alpuan Elo­mark­ki­nat lauan­tai­na: "Sääen­nus­te­kin näyt­tää, että lauan­tail­le on hyvä pou­ta­ke­li tu­los­sa"

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Eläinlääkäri Paju Tuuri siirtyy Pattijoelle: "Yhdessä potilaiden äärellä on ehditty vaihtaa ajatuksia niin kyseisestä hoitotilanteesta kuin maailman menosta laajemminkin"

Eläin­lää­kä­ri Paju Tuuri siirtyy Pat­ti­joel­le: "Yh­des­sä po­ti­lai­den äärellä on ehditty vaihtaa aja­tuk­sia niin ky­sei­ses­tä hoi­to­ti­lan­tees­ta kuin maail­man menosta laa­jem­min­kin"

21.08.2023 13:30
Tilaajille
Raahen hallitus päättää lainarahasta - Vihannin Kantti haluaa jatkaa vuokra-asuntojen remontointia

Raahen hal­li­tus päättää lai­na­ra­has­ta - Vi­han­nin Kantti haluaa jatkaa vuok­ra-asun­to­jen re­mon­toin­tia

21.08.2023 06:00
Tilaajille
Sirpa Tikkala aloitti Koivupuhdon koulun rehtorina: "Rehtori on innostaja, kannustaja, mahdollistaja ja tukija"

Sirpa Tikkala aloitti Koi­vu­puh­don koulun reh­to­ri­na: "Reh­to­ri on in­nos­ta­ja, kan­nus­ta­ja, mah­dol­lis­ta­ja ja tukija"

01.08.2023 17:00
Tilaajille
Karjalaisuus hyvin esillä Vesihelmiviikolla, piirakoita leivotaan kilpaa loppuviikolla

Kar­ja­lai­suus hyvin esillä Ve­si­hel­mi­vii­kol­la, pii­ra­koi­ta lei­vo­taan kilpaa lop­pu­vii­kol­la

24.07.2023 11:00
Tilaajille
Vihanti ja Siikajoki saavat mosaiikkitaideteokset

Vihanti ja Sii­ka­jo­ki saavat mo­saiik­ki­tai­de­teok­set

23.07.2023 06:00
Tilaajille
Vihannin kalleimmasta asunnosta saa pulittaa satatuhatta euroa

Vi­han­nin kal­leim­mas­ta asun­nos­ta saa pu­lit­taa sa­ta­tu­hat­ta euroa

17.07.2023 11:01
Tilaajille
Vanha pappila myynnissä Pyhäjoella reilulla kymppitonnilla - Paikkakunnalla 43 myytävää asuntoa

Vanha pappila myyn­nis­sä Py­hä­joel­la rei­lul­la kymp­pi­ton­nil­la - Paik­ka­kun­nal­la 43 myy­tä­vää asuntoa

14.07.2023 06:00
Tilaajille
Törmikoski ja Klemetti opiskelijavaihdossa Saksassa: Nostalginen, vanha Burg Schnellenbergin linna tuli kuukauden aikana tutuksi

Tör­mi­kos­ki ja Kle­met­ti opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Sak­sas­sa: Nos­tal­gi­nen, vanha Burg Schnel­len­ber­gin linna tuli kuu­kau­den aikana tutuksi

01.06.2023 06:00
Tilaajille
Vihannin yhtenäiskoulussa on avoimet ovet torstaina

Vi­han­nin yh­te­näis­kou­lus­sa on avoimet ovet tors­tai­na

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta: Esityslistalla muun  muassa kaavamuutos ja talouskatsaus

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta: Esi­tys­lis­tal­la muun muassa kaa­va­muu­tos ja ta­lous­kat­saus

29.05.2023 13:30
Vihannin asema on taas kaupan – Katso kuvat ja videot sisätiloista

Vi­han­nin asema on taas kaupan – Katso kuvat ja videot si­sä­ti­lois­ta

26.05.2023 06:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

09.05.2023 06:00
Tilaajille
Keskustan Raahen kunnallisjärjestöltä kannanotto: "Vihannin terveysasema on säilytettävä"

Kes­kus­tan Raahen kun­nal­lis­jär­jes­töl­tä kan­na­not­to: "Vi­han­nin ter­veys­ase­ma on säi­ly­tet­tä­vä"

05.05.2023 11:00
Arvotutkija kaipaa kotikylälleen kohtaamispaikkaa – viritti juhlapuheestaan Alpuan tieteellisen kongressin

Ar­vo­tut­ki­ja kaipaa ko­ti­ky­läl­leen koh­taa­mis­paik­kaa – viritti juh­la­pu­hees­taan Alpuan tie­teel­li­sen kong­res­sin

26.04.2023 17:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Raahen liikekeskustan asemakaava ja Arina Areena esityslistalla

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Raahen lii­ke­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va ja Arina Areena esi­tys­lis­tal­la

24.04.2023 13:30
Vihannin S-marketin yhteydessä ollut Rinki-ekopiste suljetaan

Vi­han­nin S-mar­ke­tin yh­tey­des­sä ollut Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan

19.04.2023 21:00
Tilaajille