Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vihanti
Kuukausi
Pohjolan Peruna ja Suomen Keittiömestarit tekivät yhteistyösopimuksen

Poh­jo­lan Peruna ja Suomen Keit­tiö­mes­ta­rit tekivät yh­teis­työ­so­pi­muk­sen

30.01.2023 17:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Kokouksessa päätetään muun muassa halutaanko Vihannin aseman nimi muuttaa

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Ko­kouk­ses­sa pää­te­tään muun muassa ha­lu­taan­ko Vi­han­nin aseman nimi muuttaa

30.01.2023 13:30
Pasi Parkkila valittiin Reserviläisliiton varapuheenjohtajistoon

Pasi Park­ki­la va­lit­tiin Re­ser­vi­läis­lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­toon

23.01.2023 09:38
Tilaajille
Rottapopulaatio on nyt ongelma Oulaisissa

Rot­ta­po­pu­laa­tio on nyt ongelma Ou­lai­sis­sa

19.01.2023 11:00
Tilaajille
Rekan perävaunu nostettu ojasta, liikenne kulkee normaalisti kantatie 86:lla

Rekan pe­rä­vau­nu nos­tet­tu ojasta, lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti kan­ta­tie 86:lla

16.01.2023 13:35
Rekan perävaunu ojassa kantatie 86:lla Raahen puolella, poliisi ohjaa liikennettä

Rekan pe­rä­vau­nu ojassa kan­ta­tie 86:lla Raahen puo­lel­la, poliisi ohjaa lii­ken­net­tä

16.01.2023 10:08
Geologian tutkimuskeskus jatkaa tutkimusprojektia Pyhäjokialueella: "Maanomistajia informoidaan tutkimuksista"

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus jatkaa tut­ki­musp­ro­jek­tia Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Maa­no­mis­ta­jia in­for­moi­daan tut­ki­muk­sis­ta"

14.01.2023 06:00
Liikenne sujuu taas nelostiellä Rantsilan kohdalla, rekat saatu tieltä pois

Lii­ken­ne sujuu taas ne­los­tiel­lä Rant­si­lan koh­dal­la, rekat saatu tieltä pois

13.01.2023 10:31
Tilaajille
Vanhemmat
Lähidemokratiatoimikunnalta avustuseuroja neljälle taholle Vihantiin

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nal­ta avus­tus­eu­ro­ja nel­jäl­le taholle Vi­han­tiin

03.01.2023 17:00
Tilaajille
Seuraa Raahen valtuuston kokousta livenä: Ensi vuoden talousarvio hyväksyttävänä

Seuraa Raahen val­tuus­ton ko­kous­ta livenä: Ensi vuoden ta­lou­sar­vio hy­väk­syt­tä­vä­nä

12.12.2022 14:06
Esitutkinta Vihannissa etenee: Salakatselun lisäksi esitutkinnassa selvitetään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

Esi­tut­kin­ta Vi­han­nis­sa etenee: Sa­la­kat­se­lun lisäksi esi­tut­kin­nas­sa sel­vi­te­tään lapsen sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä

12.12.2022 09:39
Lystilän Lento loisti Arctic Ice King-lähdössä

Lys­ti­län Lento loisti Arctic Ice King-läh­dös­sä

08.12.2022 06:00
Mauno Mykkänen palkittiiin Vuoden reserviläisenä, Vihannin yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pasi Parkkila

Mauno Myk­kä­nen pal­kit­tiiin Vuoden re­ser­vi­läi­se­nä, Vi­han­nin yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa Pasi Park­ki­la

26.11.2022 06:00
Tilaajille
Pelastuslaitos hälytettiin Vihantiin pelastamaan ihmistä vedestä – Löytyi kaksi pilkkireikää

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Vi­han­tiin pe­las­ta­maan ihmistä vedestä – Löytyi kaksi pilk­ki­rei­kää

23.11.2022 09:44
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Valtuusto päättää kiristetäänkö kiinteistöverotusta

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Val­tuus­to päättää ki­ris­te­tään­kö kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta

14.11.2022 13:30
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta linkin kautta: Esityslistalla muun muassa kaupunkistrategia, maankäyttösuunnitelma ja tukku valtuustoaloitteita

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta linkin kautta: Esi­tys­lis­tal­la muun muassa kau­pun­kist­ra­te­gia, maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma ja tukku val­tuus­toa­loit­tei­ta

31.10.2022 13:30
Tilaajille
Vihannin Ukonkantti

Vi­han­nin Ukon­kant­ti

22.10.2022 23:07
Tilaajille
Arinan Tarmo Kokkola: "Vihannin liikekeskuksen avajaisia vietetään maaliskuussa. Marraskuussa esittelemme kaikille kiinnostuneille hanketta Vihannin Ukonkantissa"

Arinan Tarmo Kok­ko­la: "Vi­han­nin lii­ke­kes­kuk­sen ava­jai­sia vie­te­tään maa­lis­kuus­sa. Mar­ras­kuus­sa esit­te­lem­me kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le han­ket­ta Vi­han­nin Ukon­kan­tis­sa"

19.10.2022 06:00
Kuvataitelija Anja Nissinen: "Huomaan, että teoksissani pyrin aina siihen, että niistä löytyy jotain kaunista"

Ku­va­tai­te­li­ja Anja Nis­si­nen: "Huo­maan, että teok­sis­sa­ni pyrin aina siihen, että niistä löytyy jotain kau­nis­ta"

15.10.2022 13:30