Vihanti
Kuukausi
Vihannin liikuntasalista tulee yli miljoona euroa alkuperäistä kustannusarviotaan kalliimpi

Vi­han­nin lii­kun­ta­sa­lis­ta tulee yli mil­joo­na euroa al­ku­pe­räis­tä kus­tan­nus­ar­vio­taan kal­liim­pi

17.01.2021 12:00
Tilaajille
Perunankuorista energiaa - Vihantiin suunnitellaan biokaasulaitosta

Pe­ru­nan­kuo­ris­ta ener­giaa - Vi­han­tiin suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta

16.01.2021 09:00
Tilaajille
RAS valmistautuu tehosterokotuksiin, rokote-erien saanti vaikuttaa koronarokotuksiin

RAS val­mis­tau­tuu te­hos­te­ro­ko­tuk­siin, ro­ko­te-erien saanti vai­kut­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin

15.01.2021 11:49
Tilaajille
Vimpari: "Lampinsaaren koululle on suunnitteilla jatkokäyttöä"

Vim­pa­ri: "Lam­pin­saa­ren kou­lul­le on suun­nit­teil­la jat­ko­käyt­töä"

14.01.2021 10:37
Tilaajille
Vihannissa alkaa uusi opin aika – Uusi koulu on otettu käyttöön

Vi­han­nis­sa alkaa uusi opin aika – Uusi koulu on otettu käyt­töön

10.01.2021 08:59
Tilaajille
Reserviläisyhdistys tarttui haasteeseen, kantoapua hautajaisiin joissa ei ole riittävästi arkunkantajia

Re­ser­vi­läis­yh­dis­tys tarttui haas­tee­seen, kan­to­apua hau­ta­jai­siin joissa ei ole riit­tä­väs­ti ar­kun­kan­ta­jia

09.01.2021 09:00
Tilaajille
Lumijärvi mukana, Törmikoski pohtii vielä ehdokkuutta

Lu­mi­jär­vi mukana, Tör­mi­kos­ki pohtii vielä eh­dok­kuut­ta

05.01.2021 17:20
Tilaajille
Uusi koulukeskus otetaan käyttöön, mitä käyttöä tyhjilleen jäävälle Lampinsaaren koululle?

Uusi kou­lu­kes­kus otetaan käyt­töön, mitä käyttöä tyh­jil­leen jää­väl­le Lam­pin­saa­ren kou­lul­le?

05.01.2021 17:10
Tilaajille
"Vihanti on olennainen osa Raahea", koulukeskuksen käyttöönotto yksi tärkeistä etapeista

"Vi­han­ti on olen­nai­nen osa Raa­hea", kou­lu­kes­kuk­sen käyt­töön­ot­to yksi tär­keis­tä eta­peis­ta

05.01.2021 17:00
Tilaajille
Arkistosta: Näin Vihannissa pohdittiin kuntaliitosasiaa vuonna 2012: Viimeinen vuorokausi vihantilaisena herätti huolta palveluiden vähentymisestä

Ar­kis­tos­ta: Näin Vi­han­nis­sa poh­dit­tiin kun­ta­lii­tos­asiaa vuonna 2012: Vii­mei­nen vuo­ro­kau­si vi­han­ti­lai­se­na herätti huolta pal­ve­lui­den vä­hen­ty­mi­ses­tä

31.12.2020 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Yhteisöille myönnettyjä koronaeuroja tuli Pyhäjokialueelle, saajina useita nuorisoseuroja alueeltamme

Yh­tei­söil­le myön­net­ty­jä ko­ro­na­eu­ro­ja tuli Py­hä­jo­kia­lueel­le, saajina useita nuo­ri­so­seu­ro­ja alueel­tam­me

21.12.2020 12:43
Tilaajille
Töyräs: Kalajoen kirjastoauto ajelee pian myös Raahessa

Töyräs: Ka­la­joen kir­jas­to­au­to ajelee pian myös Raa­hes­sa

17.12.2020 11:10
Tilaajille
Vuoden reserviläinen 2020 Marjo Törmikoski: "Reserviläistoiminta sopii hyvin myös naisille"

Vuoden re­ser­vi­läi­nen 2020 Marjo Tör­mi­kos­ki: "Re­ser­vi­läis­toi­min­ta sopii hyvin myös nai­sil­le"

17.12.2020 09:49
Tilaajille
Vihannissa huoltoasemalta ajamaan lähtenyt päihtynyt kuljettaja pakeni poliisia

Vi­han­nis­sa huol­to­ase­mal­ta ajamaan läh­te­nyt päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia

04.11.2020 08:15
Tilaajille
Vihannissa elvytetään rotinaperinnettä – Vauvaperheeseen karjalainen tervehdys

Vi­han­nis­sa el­vy­te­tään ro­ti­na­pe­rin­net­tä – Vau­va­per­hee­seen kar­ja­lai­nen ter­veh­dys

01.11.2020 10:00
Tilaajille
Lumijärvi: "Meillä ei ole vara menettää yhtään lasta tai nuorta kiusaamisen takia"

Lu­mi­jär­vi: "Meillä ei ole vara me­net­tää yhtään lasta tai nuorta kiu­saa­mi­sen takia"

27.10.2020 16:00
Tilaajille
Uuden koulukeskuksen valmistuessa Raahen on lakkautettava Vihannista kolme koulua

Uuden kou­lu­kes­kuk­sen val­mis­tues­sa Raahen on lak­kau­tet­ta­va Vi­han­nis­ta kolme koulua

21.10.2020 08:00

Vi­han­nin kai­rauk­set eivät tuot­ta­neet suo­ra­nai­sia mal­mi­lä­vis­tyk­siä - "Ei jat­ko­suun­ni­tel­mia lä­hi­kuu­kau­sil­le"

21.04.2020 10:00