Tuulimyllyjä kuuntelemassa: Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

Nyt puhuttaa: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

Vihanti
Kuukausi
Katso kuvakoosteet judotreeneistä: Vihannin Judo viettää juhlavuotta, seuralla on positiivinen ongelma ratkaistavana

Katso ku­va­koos­teet ju­dot­ree­neis­tä: Vi­han­nin Judo viettää juh­la­vuot­ta, seu­ral­la on po­si­tii­vi­nen ongelma rat­kais­ta­va­na

09.10.2021 11:00
Tilaajille
Vihannin Judon Sauli Niiranen harrastajan SM-menestyksestä: "Jere on hyvä esimerkki siitä, mihin oikeanlainen asenne ja harjoittelu johtaa"

Vi­han­nin Judon Sauli Nii­ra­nen har­ras­ta­jan SM-me­nes­tyk­ses­tä: "Jere on hyvä esi­merk­ki siitä, mihin oi­kean­lai­nen asenne ja har­joit­te­lu johtaa"

04.10.2021 13:05
Tilaajille
Viljankuivaus vaihtui sammutustöihin Vihannissa

Vil­jan­kui­vaus vaihtui sam­mu­tus­töi­hin Vi­han­nis­sa

27.09.2021 12:32
Tilaajille
"Meistä tuli vihantilaisia"

"Meistä tuli vi­han­ti­lai­sia"

22.09.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lumijärvi keskittyy jatkossa lisääntyneisiin vastuisiin maakunnassa

Lu­mi­jär­vi kes­kit­tyy jat­kos­sa li­sään­ty­nei­siin vas­tui­siin maa­kun­nas­sa

02.09.2021 14:00
Tilaajille
Alpuan Elomarkkinat vuoden tauon jälkeen – Uuden sadon myyjiä vielä kaivataan

Alpuan Elo­mark­ki­nat vuoden tauon jälkeen – Uuden sadon myyjiä vielä kai­va­taan

25.08.2021 15:00
Tilaajille
Lakisääteinen kotouttamisohjelma pyrkii käytännöllisyyteen Raahen seutukunnassa

La­ki­sää­tei­nen ko­tout­ta­mis­oh­jel­ma pyrkii käy­tän­nöl­li­syy­teen Raahen seu­tu­kun­nas­sa

08.08.2021 18:00
Tilaajille
Alpuassa lauantaina: Impin Iltamat koronatauon jälkeen

Al­puas­sa lauan­tai­na: Impin Iltamat ko­ro­na­tauon jälkeen

05.08.2021 08:00
Tilaajille
Salama sytytti asumattoman talon palamaan Raahessa – savu ja pelastustyöt haittasivat liikennettä tuntien ajan

Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

30.07.2021 00:02
Neljät hirret Uhtualta, Martti Strömmerin tutkimus paljastaa, missä sijaitsevat nykyään Vihantiin rakentuneet asevelitalot

Neljät hirret Uh­tual­ta, Martti Ström­me­rin tut­ki­mus pal­jas­taa, missä si­jait­se­vat nykyään Vi­han­tiin ra­ken­tu­neet ase­ve­li­ta­lot

26.07.2021 11:00
Tilaajille
Vihantilaisjuurinen Martti Strömmer on perehtynyt asevelitalojen historiaan, esitelmä kuullaan illalla yleisöluentona Ukonkantissa

Vi­han­ti­lais­juu­ri­nen Martti Ström­mer on pe­reh­ty­nyt ase­ve­li­ta­lo­jen his­to­riaan, esi­tel­mä kuul­laan illalla ylei­sö­luen­to­na Ukon­kan­tis­sa

23.07.2021 15:00
Tilaajille
Kirjoituskurssi herätti tunteita – Vihannin kotiseutujuhla käynnistyi

Kir­joi­tus­kurs­si herätti tun­tei­ta – Vi­han­nin ko­ti­seu­tu­juh­la käyn­nis­tyi

19.07.2021 18:00
Tilaajille
Vesihelmiviikko kutsuu Vihantiin – Perjantaina alkava tapahtumaketju yltää ensi viikon lauantaille

Ve­si­hel­mi­viik­ko kutsuu Vi­han­tiin – Per­jan­tai­na alkava ta­pah­tu­ma­ket­ju yltää ensi viikon lauan­tail­le

16.07.2021 15:00
Tilaajille
Mäntymetsämaata paloi Vihannissa, sammutustyöt jatkuivat aamuyöhön saakka

Män­ty­met­sä­maa­ta paloi Vi­han­nis­sa, sam­mu­tus­työt jat­kui­vat aa­mu­yö­hön saakka

30.06.2021 06:34
Pallosalama laskeutui taivaasta ja räjäytti Vihannissa talon viereisen koivun

Pal­lo­sa­la­ma las­keu­tui tai­vaas­ta ja rä­jäyt­ti Vi­han­nis­sa talon vie­rei­sen koivun

28.06.2021 08:44
Tilaajille
Raahessa Mattila kiri äänissä omille sataluvuille, Perussuomalaisille viisi valtuustopaikkaa lisää ja Kokoomukselle kaksi

Raa­hes­sa Mattila kiri äänissä omille sa­ta­lu­vuil­le, Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le viisi val­tuus­to­paik­kaa lisää ja Ko­koo­muk­sel­le kaksi

13.06.2021 22:20
Tilaajille
Äänistä laskettu rapiat 60 prosenttia, Hanna-Leena Mattilalla eniten ääniä Raahessa

Äänistä las­ket­tu rapiat 60 pro­sent­tia, Han­na-Lee­na Mat­ti­lal­la eniten ääniä Raa­hes­sa

13.06.2021 20:39
Tilaajille
Pyhäjokiseudun vaalitulospalvelu seuraa reaaliajassa kuntavaalien ääntenlaskentaa, katso miten äänet jakautuvat kunnassasi

Py­hä­jo­ki­seu­dun vaa­li­tu­los­pal­ve­lu seuraa reaa­li­ajas­sa kun­ta­vaa­lien ään­ten­las­ken­taa, katso miten äänet ja­kau­tu­vat kun­nas­sa­si

13.06.2021 19:18
Tilaajille
Opettajatentissä Aija Haukka: "Viimeisin maitohampaani irtosi kun olin noin 50-vuotias"

Opet­ta­ja­ten­tis­sä Aija Haukka: "Vii­mei­sin mai­to­ham­paa­ni irtosi kun olin noin 50-vuo­tias"

12.06.2021 08:00
Tilaajille