Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Tilaajille

SSAB vah­vis­taa käy­vän­sä kes­kus­te­lu­ja Tata Steel Europe Net­her­land­sia koskien

SSAB vahvistaa käyvänsä keskusteluja Tata Steel Groupin kanssa koskien Tata Steel Europen IJmuidenin terästehtaan ja siihen liittyvien omaisuuserien (jakelu- ja jälleenkäsittelylaitoksia) hankintaa.

SSAB on osallistunut useisiin eurooppalaisen terästeollisuuden konsolidaatiota koskeviin keskusteluihin. Keskustelut Tata Steelin kanssa jatkuvat, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Liiketoimien toteutumisesta ei ole varmuutta kuten ei myöskään mahdollisten liiketoimien ehdoista. Asiasta tiedotetaan lisää tilanteen ja mahdollisten päätösten mukaan.