Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

SSAB
SSAB:n tulos heikkeni ennätysvuodesta – "Olimme jonkin verran ulkopuolisia ennusteita parempia"

SSAB:n tulos heik­ke­ni en­nä­tys­vuo­des­ta – "Olimme jonkin verran ul­ko­puo­li­sia en­nus­tei­ta pa­rem­pia"

02.02.2024 06:00
Tilaajille
Raahen SSAB:n tehtaan muutosneuvottelut päättyivät, ketään ei irtisanottu

Raahen SSAB:n tehtaan muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät, ketään ei ir­ti­sa­not­tu

22.11.2023 14:40
Kirkkovaltuusto hyväksyi SSAB:n ja Rautaruukin ostotarjoukset

Kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi SSAB:n ja Rau­ta­ruu­kin os­to­tar­jouk­set

21.11.2023 06:00
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvotteluissa ruotsalainen tyyli – Päätöksiä ei ole vielä syntynyt

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­luis­sa ruot­sa­lai­nen tyyli – Pää­tök­siä ei ole vielä syn­ty­nyt

14.11.2023 15:00
Tilaajille
SSAB povaa Raahelle niin kirkasta tulevaisuutta, että ilman aurinkolaseja ei pärjää

SSAB povaa Raa­hel­le niin kir­kas­ta tu­le­vai­suut­ta, että ilman au­rin­ko­la­se­ja ei pärjää

05.11.2023 12:00
Tilaajille
SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala: "Tässä ei ole mitään dramatiikkaa"

SSAB Europen johtaja Olavi Huh­ta­la: "Tässä ei ole mitään dra­ma­tiik­kaa"

27.10.2023 12:00
Tilaajille
SSAB:n liiketulos heikkeni, kassavirta jatkuu vahvana

SSAB:n lii­ke­tu­los heik­ke­ni, kas­sa­vir­ta jatkuu vahvana

26.10.2023 06:00
Tilaajille
SSAB käynnistää suuret tuhansia työntekijöitä koskevat muutosneuvottelut Raahessa – yhtiön mukaan irtisanomisia pyritään välttämään

SSAB käyn­nis­tää suuret tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – yhtiön mukaan ir­ti­sa­no­mi­sia py­ri­tään vält­tä­mään

25.09.2023 12:55
Tilaajille
Ponsse ja SSAB kumppaneiksi – Metsäkoneiden valmistus fossiilivapaasta teräksestä alkaa 2026

Ponsse ja SSAB kump­pa­neik­si – Met­sä­ko­nei­den val­mis­tus fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä alkaa 2026

19.09.2023 14:27
Tilaajille
Päästöt ja kuormitus vähenevät – SSAB arvioi tehtaan toiminnan muutoksen vaikutuksia

Päästöt ja kuor­mi­tus vä­he­ne­vät – SSAB arvioi tehtaan toi­min­nan muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia

03.09.2023 13:30
Tilaajille
Heikko rakennusalan kysyntä johti lomautukseen SSAB:n tehtailla – Muutosneuvottelut eivät koskeneen Oulaisia tai Raahea

Heikko ra­ken­nus­alan kysyntä johti lo­mau­tuk­seen SSAB:n teh­tail­la – Muu­tos­neu­vot­te­lut eivät kos­ke­neen Ou­lai­sia tai Raahea

11.08.2023 10:28
Tilaajille
SSAB ennätyksistä sopeuttamistoimiin – Raahen tehtaalla menee tasaisen hyvin

SSAB en­nä­tyk­sis­tä so­peut­ta­mis­toi­miin – Raahen teh­taal­la menee ta­sai­sen hyvin

21.07.2023 21:00
Tilaajille
SSAB investoi Oulaisiin merkittävästi – Toinen putkikoneista modernisoidaan ensi kesänä, investoinnit jatkunevat lähivuosina

SSAB in­ves­toi Ou­lai­siin mer­kit­tä­väs­ti – Toinen put­ki­ko­neis­ta mo­der­ni­soi­daan ensi kesänä, in­ves­toin­nit jat­ku­ne­vat lä­hi­vuo­si­na

29.06.2023 06:00
Tilaajille
Raaheen SSAB:n tehtaalla oli hälytys suuresta rakennuspalosta – tehtaanjohtaja: "Henkilöstö toimi mallikkaasti"

Raaheen SSAB:n teh­taal­la oli hälytys suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta – teh­taan­joh­ta­ja: "Hen­ki­lös­tö toimi mal­lik­kaas­ti"

19.05.2023 15:24
"Olisin Raahessa rauhallisin mielin" – SSAB päättää ensi vuonna, kumpi tehdään ensin, Raahe vai Luulaja

"Olisin Raa­hes­sa rau­hal­li­sin mielin" – SSAB päättää ensi vuonna, kumpi tehdään ensin, Raahe vai Luulaja

27.04.2023 17:05
Tilaajille
Raahe ei tarvitsekaan lisää lainaa – SSAB poikii kaupungille komean yhteisöveropotin

Raahe ei tar­vit­se­kaan lisää lainaa – SSAB poikii kau­pun­gil­le komean yh­tei­sö­ve­ro­po­tin

25.04.2023 17:00
Tilaajille
SSAB Europe sopi fossiilivapaan teräksen toimittamisesta Suomen kattotuote- ja teräskatemarkkinoille

SSAB Europe sopi fos­sii­li­va­paan te­räk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta Suomen kat­to­tuo­te- ja te­räs­ka­te­mark­ki­noil­le

14.03.2023 17:00
Tilaajille
Raahe kannattamassa lyhintä voimajohtoreittiä – "Aiheuttaa kokonaisuudessaan vähiten haitallisia vaikutuksia"

Raahe kan­nat­ta­mas­sa lyhintä voi­ma­joh­to­reit­tiä – "Ai­heut­taa ko­ko­nai­suu­des­saan vähiten hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia"

08.02.2023 17:00
Tilaajille
SSAB paransi jälleen ennätystulostaan – "Mekin tehtiin parempi tulos kuin edellisenä vuonna", SSAB Europen johtaja sanoo

SSAB paransi jälleen en­nä­tys­tu­los­taan – "Mekin tehtiin parempi tulos kuin edel­li­se­nä vuon­na", SSAB Europen johtaja sanoo

28.01.2023 06:00
Tilaajille
Maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä tehty rannekello, raaka-aineena SSAB:n teräsjauhe

Maail­man en­sim­mäi­nen fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä tehty ran­ne­kel­lo, raa­ka-ai­nee­na SSAB:n te­räs­jau­he

07.12.2022 21:00
Tilaajille