Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Suomen ym­pä­ris­tö­ter­veys­yh­dis­tyk­sen edus­ta­jien kan­na­not­to: "Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni on laa­ja­mit­tai­nen ter­veys­ris­ki"

MIELIPIDE Tuulivoiman terveyshaittakeskustelua on käyty jo vuosia. Jo rakennettujen voimaloiden ympäristössä valveutuneimmat ihmiset ovat havainneet selviä muutoksia terveydentilassaan. Muutokset on havaittu tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen. Käymme tässä tiivistetysti näkemyksiämme tuulivoimasta uusimpaan vertaisarvioituun tieteelliseen tutkimukseen pohjautuen tuulivoimaloiden ympäristössä asuvien kokemusten taustoittamina.

Tuulivoimalat tuottavat kuuluvan melun lisäksi infraääntä, joka poikkeaa luonnon tuottamista äänistä selkeästi sen sykkivän ominaisuuden vuoksi. Luonnon ilmiöt, kuten tuuli tai puro eivät tuota säännöllistä teknistä sykettä. Lisäksi tuulivoimalat tuottavat infraäänisykettä lähes jatkuvasti, toisin kuin mikään muu tunnettu infraäänilähde. Kodinkoneet, kuten pyykkikone, tuottavat akustiikan asiantuntijoiden mittausten perusteella matalataajuista kohinaa, eivät infraäänisykettä.  Infraäänihaitan merkitys on myös oleellinen siksi, että se vaimenee erittäin hitaasti.