Tuulivoima
Piipsannevan ja Puutionsaaren tuulivoimakaavat valtuuston käsittelyssä maanantaina

Piip­san­ne­van ja Puu­tion­saa­ren tuu­li­voi­ma­kaa­vat val­tuus­ton kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na

19.02.2021 15:00
Tilaajille
Suomen ympäristöterveysyhdistyksen edustajien kannanotto: "Tuulivoimaloiden infraääni on laajamittainen terveysriski"
Lukijalta Mielipide Elina Mehtätalo

Suomen ym­pä­ris­tö­ter­veys­yh­dis­tyk­sen edus­ta­jien kan­na­not­to: "Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni on laa­ja­mit­tai­nen ter­veys­ris­ki"

17.02.2021 10:56
Tilaajille
TUULI-hanke kartoittaa maakunnan tuulivoimapotentiaalin

TUU­LI-han­ke kar­toit­taa maa­kun­nan tuu­li­voi­ma­po­ten­tiaa­lin

10.12.2020 10:00
Tilaajille
Tuulivoimaloiden määrä tuplaantuu kertarysäyksellä Raahen seutukunnassa

Tuu­li­voi­ma­loi­den määrä tup­laan­tuu ker­ta­ry­säyk­sel­lä Raahen seu­tu­kun­nas­sa

12.11.2020 10:00
Tilaajille
ELY lausui Piipsannevan tuulivoimasuunnitelmista: Viitasammakoihin kiinnitettävä huomiota Haapavedellä

ELY lausui Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­suun­ni­tel­mis­ta: Vii­ta­sam­ma­koi­hin kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta Haa­pa­ve­del­lä

06.11.2020 12:00
Tilaajille
Tuhottomasti tuulivoimatietoa saatavilla Piipsannevan tulevaisuudesta

Tu­hot­to­mas­ti tuu­li­voi­ma­tie­toa saa­ta­vil­la Piip­san­ne­van tu­le­vai­suu­des­ta

07.08.2020 13:00

wpd Finland aloit­taa työt Py­hä­joel­la - Touk­ka­lan­tien silta uu­si­taan heti aluksi

06.05.2020 08:30

Piip­san­ne­val­le suun­ni­tel­luis­ta tuu­li­voi­ma­lois­ta saa sanoa mie­li­pi­teen­sä – Näh­tä­vil­lä kaavaan ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin liit­ty­vää ai­neis­toa

14.03.2019 10:50
Yksimielinen päätös: Riskalankankaan tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistyy Haapavedellä

Yk­si­mie­li­nen päätös: Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus käyn­nis­tyy Haa­pa­ve­del­lä

09.11.2017 13:00
Esteellisyyttä päätöksenteossa: Riskalankankaan tuulivoimapuiston kaavoitus uudelleen valmisteluun

Es­teel­li­syyt­tä pää­tök­sen­teos­sa: Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus uu­del­leen val­mis­te­luun

11.10.2017 13:49
Nyt on sanomisen paikka: Riskalankankaan tuulivoimapuisto jakaa mielipiteitä

Nyt on sa­no­mi­sen paikka: Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­to jakaa mie­li­pi­tei­tä

29.09.2017 14:38
Tiukan äänestyksen se vaati: Pyhäjoelle mahtuu vielä yksi tuulivoimapuisto

Tiukan ää­nes­tyk­sen se vaati: Py­hä­joel­le mahtuu vielä yksi tuu­li­voi­ma­puis­to

31.08.2017 13:00
Silovuoren tuulivoimapuisto on tuotannossa – Polusjärven tuulipuiston rakentaminen alkaa ensi vuoden aikana

Si­lo­vuo­ren tuu­li­voi­ma­puis­to on tuo­tan­nos­sa – Po­lus­jär­ven tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi vuoden aikana

28.06.2017 17:00