Musiikkimaistiaisia: Kahen Ka­ha­vit: "En kai minä mikään ju­ke­bo­xi ole!" -Toi­mi­tuk­sen mu­siik­ki­ma­ku on melko laaja kä­si­tys, ar­vaat­ko kenen fa­ni­ku­va on Helin työ­pöy­däl­lä?

Yllätys pellossa: "Alkoi tuntua siltä, että ky­sees­sä on jotain pä­re­kat­to­nau­lo­ja suu­rem­paa" Näin kuvaa 115 so­ta-ai­kais­ta kra­naat­tia Ou­lai­sis­ta pel­los­ta löy­tä­nyt Veli Pekka Saari

Kurkistus Papinkadulle: Pik­ku-Met­so avat­tiin, vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti ei poista päi­vä­hoi­to-on­gel­maa Ou­lai­sis­ta

Tuulivoima
Puskakorpi nousee Pyhäjoen takamaille, kunnan tuulivoimaloiden yhteismäärä yli sata

Pus­ka­kor­pi nousee Py­hä­joen ta­ka­mail­le, kunnan tuu­li­voi­ma­loi­den yh­teis­mää­rä yli sata

10.10.2021 18:00
Tilaajille
Puutionsaaren tuulipuiston YVA-selostusta tulee täydentää 400 kV-voimajohdon osalta, vaatii ELY-keskus

Puu­tion­saa­ren tuu­li­puis­ton YVA-se­los­tus­ta tulee täy­den­tää 400 kV-voi­ma­joh­don osalta, vaatii ELY-kes­kus

04.10.2021 08:56
Tilaajille
Ely-keskus lausui: Oulaisten ja Haapaveden alueelle suunnitellusta tuulipuistosta tehdään välke- ja näkemämallinnuksia, asukkaat saavat myös kyselyn

Ely-kes­kus lausui: Ou­lais­ten ja Haa­pa­ve­den alueel­le suun­ni­tel­lus­ta tuu­li­puis­tos­ta tehdään välke- ja nä­ke­mä­mal­lin­nuk­sia, asuk­kaat saavat myös kyselyn

04.10.2021 08:51
Tilaajille
Valtuusto on linjannut: Tuulivoimalasta saa olla lähimpään asutukseen kahden kilometrin matka – Rahkola–Hautakankaan tuulivoima-alueen yleisötilaisuus keräsi kritiikkiä ja kiitosta

Val­tuus­to on lin­jan­nut: Tuu­li­voi­ma­las­ta saa olla lä­him­pään asu­tuk­seen kahden ki­lo­met­rin matka – Rah­ko­la–­Hau­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma-alueen ylei­sö­ti­lai­suus keräsi kri­tiik­kiä ja kii­tos­ta

18.08.2021 08:18
Tilaajille
Oulaisten ja Haapaveden väliselle raja-alueelle on tulossa masiivinen tuulivoimaloiden alue

Ou­lais­ten ja Haa­pa­ve­den vä­li­sel­le ra­ja-alueel­le on tulossa ma­sii­vi­nen tuu­li­voi­ma­loi­den alue

08.08.2021 08:34
Tilaajille
Tuulivoimaloiden osia kuljetetaan heinäkuussa Raahen sataman kautta Pyhäjoen Polusjärvelle

Tuu­li­voi­ma­loi­den osia kul­je­te­taan hei­nä­kuus­sa Raahen sataman kautta Py­hä­joen Po­lus­jär­vel­le

29.06.2021 08:10
Tilaajille
Keson tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa Haapavedellä, tuotanto käynnistyy vuoden 2023 alussa

Keson tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkaa Haa­pa­ve­del­lä, tuo­tan­to käyn­nis­tyy vuoden 2023 alussa

31.03.2021 12:09
Tilaajille
Piipsannevan ja Puutionsaaren tuulivoimakaavat valtuuston käsittelyssä maanantaina

Piip­san­ne­van ja Puu­tion­saa­ren tuu­li­voi­ma­kaa­vat val­tuus­ton kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na

19.02.2021 15:00
Tilaajille
Suomen ympäristöterveysyhdistyksen edustajien kannanotto: "Tuulivoimaloiden infraääni on laajamittainen terveysriski"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ym­pä­ris­tö­ter­veys­yh­dis­tyk­sen edus­ta­jien kan­na­not­to: "Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni on laa­ja­mit­tai­nen ter­veys­ris­ki"

17.02.2021 10:56
Tilaajille
TUULI-hanke kartoittaa maakunnan tuulivoimapotentiaalin

TUU­LI-han­ke kar­toit­taa maa­kun­nan tuu­li­voi­ma­po­ten­tiaa­lin

10.12.2020 10:00
Tilaajille
Tuulivoimaloiden määrä tuplaantuu kertarysäyksellä Raahen seutukunnassa

Tuu­li­voi­ma­loi­den määrä tup­laan­tuu ker­ta­ry­säyk­sel­lä Raahen seu­tu­kun­nas­sa

12.11.2020 10:00
Tilaajille
ELY lausui Piipsannevan tuulivoimasuunnitelmista: Viitasammakoihin kiinnitettävä huomiota Haapavedellä

ELY lausui Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­suun­ni­tel­mis­ta: Vii­ta­sam­ma­koi­hin kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta Haa­pa­ve­del­lä

06.11.2020 12:00
Tilaajille
Tuhottomasti tuulivoimatietoa saatavilla Piipsannevan tulevaisuudesta

Tu­hot­to­mas­ti tuu­li­voi­ma­tie­toa saa­ta­vil­la Piip­san­ne­van tu­le­vai­suu­des­ta

07.08.2020 13:00

wpd Finland aloit­taa työt Py­hä­joel­la - Touk­ka­lan­tien silta uu­si­taan heti aluksi

06.05.2020 08:30

Piip­san­ne­val­le suun­ni­tel­luis­ta tuu­li­voi­ma­lois­ta saa sanoa mie­li­pi­teen­sä – Näh­tä­vil­lä kaavaan ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin liit­ty­vää ai­neis­toa

14.03.2019 10:50
Yksimielinen päätös: Riskalankankaan tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistyy Haapavedellä

Yk­si­mie­li­nen päätös: Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus käyn­nis­tyy Haa­pa­ve­del­lä

09.11.2017 13:00
Esteellisyyttä päätöksenteossa: Riskalankankaan tuulivoimapuiston kaavoitus uudelleen valmisteluun

Es­teel­li­syyt­tä pää­tök­sen­teos­sa: Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus uu­del­leen val­mis­te­luun

11.10.2017 13:49
Nyt on sanomisen paikka: Riskalankankaan tuulivoimapuisto jakaa mielipiteitä

Nyt on sa­no­mi­sen paikka: Ris­ka­lan­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­to jakaa mie­li­pi­tei­tä

29.09.2017 14:38
Tiukan äänestyksen se vaati: Pyhäjoelle mahtuu vielä yksi tuulivoimapuisto

Tiukan ää­nes­tyk­sen se vaati: Py­hä­joel­le mahtuu vielä yksi tuu­li­voi­ma­puis­to

31.08.2017 13:00
Silovuoren tuulivoimapuisto on tuotannossa – Polusjärven tuulipuiston rakentaminen alkaa ensi vuoden aikana

Si­lo­vuo­ren tuu­li­voi­ma­puis­to on tuo­tan­nos­sa – Po­lus­jär­ven tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi vuoden aikana

28.06.2017 17:00