Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Työl­li­syys­lu­vut pa­rem­paan suun­taan Kär­sä­mäel­lä - Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä on silti en­ti­seen malliin

Kärsämäen kunta on maksanut tämän vuoden tammi-heinäkuussa 97 159 euroa työmarkkinatukea.
Kärsämäen kunta on maksanut tämän vuoden tammi-heinäkuussa 97 159 euroa työmarkkinatukea.

Yleinen työllisyystilanne on parantunut Kärsämäellä paljon muutaman viime vuoden aikana. Paikkakunnan työttömyysprosentti oli heinäkuussa enää 10,3, kun se vielä viime vuoden lopussa oli 11,7 ja vuoden 2015 lopussa peräti 15,8.

Vaikka lukema kertoo myönteisestä kehityksestä, pitkäaikaistyöttömyydessä tilanne ei silti näy. Pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole juuri vähentynyt Kärsämäellä yleisen työllisyystilanteen paranemisesta huolimatta.

Yli 300 päivää työttöminä olleista henkilöistä valtaosa on eri toimenpiteiden piirissä, muun muassa työpajalla, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa. Työllistämistoiminnan tavoitteena on pienentää työttömyyden kunnalle aiheuttamia kustannuksia sekä parantaa kuntalaisten hyvinvointia.

Summa, jonka Kärsämäen kunta käyttää työmarkkinatuen rahoitukseen, vaihtelee vuosittain. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta on ollut 97 159 euroa ja arvio koko vuodelta on noin 170 000 euroa. Viime vuonna kunta maksoi osuutta kaikkiaan 191 347 euroa ja vuonna 2015 174 009 euroa.

Kärsämäen kuntaan on perustettu työllisyystiimi, johon kuuluvat työllistämisvastaava, työpajaohjaajat, sosiaaliohjaaja ja rakennusmestari. Tiimin tehtävänä on kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajina olevien henkilöiden työllistämismahdollisuuksien edistäminen. Työllistämistiimi käsittelee asioita ainoastaan työllistämisnäkökulmasta ja toimii luottamuksellisesti vaitiolovelvollisuutta noudattaen.