Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Usko elin­voi­maan ja tu­le­vai­suu­teen on vahva: Py­hä­joel­la on kova kaa­va­vauh­ti päällä

– Jos ei kaavoiteta, viimeinen sammuttaa valot, tuumii kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä.

Pyhäjoen kunnan kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä.
Pyhäjoen kunnan kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä.
Kuva: Raili Viirret

Pyhäjoen kunnan kaavoitusarkkitehtina helmikuusta asti toiminut Jyrki Määttä sanoo, että Pyhäjoen vilkas kaavoitustahti on merkki kunnan elinvoimasta ja tulevaisuuden uskosta.

– Etunojaa on oltava. Kaavoitus on kestävyyslaji, tässä juostaan maratonia, eikä pikamatkoja. Maaliin pääsemiseksi on valmistauduttava huolella, alusti Määttä Pyhäjoen kunnan kaavoituskatsausta Pyhäjoen valtuuston kokouksessa.

Valtuuston hyväksymistä kaavoista valituksessa on Saarenalueen torialueen asemakaavan muutos. Kaavamuutoksesta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnanhallitus antoi vastineen valitukseen kokouksessaan keväällä 2017, mutta valituksen käsittely on edelleen kesken.

Pirttikosken rantaosayleiskaavan vastineita käsitellään. Rakennuspaikkoihin on haluttu Määtän mukaan muutoksia puolin ja toisin,

Pirttikosken kaavaehdotus valmistuu ensi vuonna.

Ulkonahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelusta ei ole vuoden 2011 jälkeen kuulunut mitään. Aloitteen teki Suomen Hyötytuuli Oy. Alustavan hankesuunnitelman mukaan merelle tulisi noin 70 tuulivoimalaa

Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaava on tarkoitus laittaa ehdotuksena nähtäville toukokuussa. Ehdotusta on Määtän mukaan muokattu siitä annettujen lausuntojen jälkeen ja voimaloiden määrä on nyt 16.

Myös Matinsaaren alueen osayleiskaava on tarkoitus saada valtuuston käsittelyyn kevään 2019 aikana. Lisäksi käynnistetään Matinsaaren asemakaavan laatiminen osayleiskaavan rinnalla. Määttä kertoi, että arkkitehti Pentti Kela on tehnyt kaavaan jo tarkkaa tonttikohtaistakin luonnostelua. Ajatuksena on, että alue tarjoaa korkeatasoista ja luonnonläheistä asumista.

Vireille on Määtän mukaan tulossa ensi vuonna Karinalueen osayleiskaava sekä mahdollisesti Parhalahden rantayleiskaava. Parhalahden rannat jäivät aikoinaan Pyhäjoen merenrannikon osayleiskaavasta pois ydinvoimalahankkeen takia. Lisäksi Ollinmäen liikekorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos yhdistetään yhteen kaavaan.

Pyhäjoen maankäyttöstrategiassa on erityishuomio merenrannikossa asumisen ja virkistyksen näkökulmista. Jokivarressa on merkittävää asumisen ohella maatalous. Mantereen puolella on paljon tuulivoimapuistoja, mutta metsät ovat merkittäviä myös metsätalouden, virkistyksen ja luontoarvojen takia.

Ydinvoimalahanke on tuonut muutoksia Hanhikiven alueen lisäksi myös muualle Pyhäjoelle ja heijastunut positiivisesti mm. elinkeinoelämään.