Pyhäjoen kunta
Usko elinvoimaan ja tulevaisuuteen on vahva: Pyhäjoella on kova kaavavauhti päällä

Usko elin­voi­maan ja tu­le­vai­suu­teen on vahva: Py­hä­joel­la on kova kaa­va­vauh­ti päällä

22.12.2018 13:00
Pyhäjoki odottaa lisäväkeä, kaavoitus ja kouluhanke merkittäviä kohteita

Py­hä­jo­ki odottaa li­sä­vä­keä, kaa­voi­tus ja kou­lu­han­ke mer­kit­tä­viä koh­tei­ta

22.12.2018 12:00
Verotus on kunnan vetovoimassa pieni tekijä

Verotus on kunnan ve­to­voi­mas­sa pieni tekijä

18.11.2017 19:14
Pyhäjoen Annalan museosta on varastettu puoli tusinaa vanhaa asetta

Py­hä­joen Annalan mu­seos­ta on va­ras­tet­tu puoli tusinaa vanhaa asetta

09.11.2017 13:47

Py­hä­jo­ki myönsi useita jat­ko­ai­ko­ja ra­ken­ta­mis­vel­voit­tei­siin

29.09.2017 12:23
Suomen juhlavuosi esillä Pyhäjoen messuilla lauantaina

Suomen juh­la­vuo­si esillä Py­hä­joen mes­suil­la lauan­tai­na

23.09.2017 09:00
Pyhäjoelle tarvittaisiin yksi taksi lisää
Lukijalta

Py­hä­joel­le tar­vit­tai­siin yksi taksi lisää

14.09.2017 17:00
Tonttien lunastusoperaatio meni mönkään: hakemus myöhästyi puoli vuotta
Lukijalta

Tont­tien lu­nas­tus­ope­raa­tio meni mön­kään: hakemus myö­häs­tyi puoli vuotta

14.09.2017 12:30
Linnan juhlien kapellimestari Elias Seppälä vierailee Pyhäjoen kirjastolla

Linnan juhlien ka­pel­li­mes­ta­ri Elias Seppälä vie­rai­lee Py­hä­joen kir­jas­tol­la

31.08.2017 17:56
Tiukan äänestyksen se vaati: Pyhäjoelle mahtuu vielä yksi tuulivoimapuisto

Tiukan ää­nes­tyk­sen se vaati: Py­hä­joel­le mahtuu vielä yksi tuu­li­voi­ma­puis­to

31.08.2017 13:00
Nuoret, taiteilijat ja koulu yhteistyössä Pyhäjoella – monitoimitalon seinä ja piha saavat uuden ilmeen

Nuoret, tai­tei­li­jat ja koulu yh­teis­työs­sä Py­hä­joel­la – mo­ni­toi­mi­ta­lon seinä ja piha saavat uuden ilmeen

25.08.2017 09:10
Pyhäjoen vanhimmat vuokratalot ovat tulossa tiensä päähän

Py­hä­joen van­him­mat vuok­ra­ta­lot ovat tulossa tiensä päähän

19.06.2017 14:44
Pyhäjoen kunnanhallitus päätti luottamuspaikkojen edustajat

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tus päätti luot­ta­mus­paik­ko­jen edus­ta­jat

19.06.2017 13:12
Pyhäjokimelonta tarjosi mahdollisuuden myös lajikokeiluun

Py­hä­jo­ki­me­lon­ta tarjosi mah­dol­li­suu­den myös la­ji­ko­kei­luun

18.06.2017 18:19