Tilaajille

Va­ral­la­olos­ta aletaan luopua ke­sä­kuun alusta läh­tien, Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­le pe­rus­te­taan 27 eri­lais­ta palo- ja pe­las­tus­alan työ­paik­kaa

Pelastuslaitoksen johtokunta kokousti perjantaina. Toimintavalmiuden kehittäminen varallaolojärjestelmään liittyvistä riskeistä johtuen oli keskeisin kokouksessa käsiteltävä asia. Johtokunta päätti äänestystuloksella 11-7, että kiireelliseen pelastustoimintaan liittyvistä varallaoloista aletaan luopua asteittain 1.6.2021 alkaen ja toimintavalmiutta ryhdytään kehittämään 5.3.2021 kokouksessa esillä olleen mallin B periaatteita noudattaen asteittain.

Arvion mukaan varallaoloista kyetään luopumaan kokonaan ensi vuoden alkuun mennessä.