Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kuukausi
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Kärsämäellä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kär­sä­mäel­lä

18.02.2021 18:57
Vuolteenaho: "Harmillista, ettei yhteistä näkemystä ole löytynyt pelastuslaitoksen jäsenkuntien eikä sopimuspalokuntien kesken"

Vuol­tee­na­ho: "Har­mil­lis­ta, ettei yh­teis­tä nä­ke­mys­tä ole löy­ty­nyt pe­las­tus­lai­tok­sen jä­sen­kun­tien eikä so­pi­mus­pa­lo­kun­tien kesken"

18.02.2021 08:07
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus jätti asian pöydälle, hallitus kaipaa enemmän vaihtoehtoja pelastuslaitoksen toimintavalmiuden uudistamiseen

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus jätti asian pöy­däl­le, hal­li­tus kaipaa enemmän vaih­to­eh­to­ja pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­miu­den uu­dis­ta­mi­seen

17.02.2021 12:24
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus jätti pelastuslaitoslausunnon  pöydälle: "Käsissä iso asia, joka vaatii ehdottomasti lisäselvityksiä"

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus jätti pe­las­tus­lai­tos­lau­sun­non pöy­däl­le: "Kä­sis­sä iso asia, joka vaatii eh­dot­to­mas­ti li­sä­sel­vi­tyk­siä"

09.02.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjokialueen kuntajohtajat: "Nyt annetaan lausunto yhdestä tärkeimmästä palvelusta"

Py­hä­jo­ki­alueen kun­ta­joh­ta­jat: "Nyt an­ne­taan lau­sun­to yhdestä tär­keim­mäs­tä pal­ve­lus­ta"

06.02.2021 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen kaksi vaihtoehtoa: "Uskon, että molemmat vaihtoehdot saavat jäsenkunnista kannatusta"

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­miu­teen kaksi vaih­toeh­toa: "Uskon, että mo­lem­mat vaih­to­eh­dot saavat jä­sen­kun­nis­ta kan­na­tus­ta"

29.01.2021 16:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksilla ollaan huolissaan yleistyvästä ilmiöstä, onnettomuuspaikan ohi ajetaan puhelin korvalla

Pe­las­tus­lai­tok­sil­la ollaan huo­lis­saan yleis­ty­väs­tä il­miös­tä, on­net­to­muus­pai­kan ohi ajetaan puhelin kor­val­la

17.01.2021 09:00
Tilaajille
Auto syttyi palamaan Oulaisissa – vuorokauden sisällä Jokilaaksoissa palanut jo kolme lämmityksessä ollutta autoa

Auto syttyi pa­la­maan Ou­lai­sis­sa – vuo­ro­kau­den sisällä Jo­ki­laak­sois­sa palanut jo kolme läm­mi­tyk­ses­sä ollutta autoa

15.01.2021 10:33
Vahti on oltava paikalla kun tulisijaa lämmitetään

Vahti on oltava pai­kal­la kun tu­li­si­jaa läm­mi­te­tään

13.01.2021 16:00
Tilaajille
Lämpölaitoksella syttyi tulipalo Haapavedellä – palo ei päässyt leviämään polttoaineseulomosta

Läm­pö­lai­tok­sel­la syttyi tu­li­pa­lo Haa­pa­ve­del­lä – palo ei päässyt le­viä­mään polt­toai­ne­seu­lo­mos­ta

25.12.2020 09:14
Haju kummeksuttaa Oulaisissa ja Ylivieskassa: Pelastuslaitos vakuuttaa, ettei alueella ainakaan päästöonnettomuutta ole

Haju kum­mek­sut­taa Ou­lai­sis­sa ja Yli­vies­kas­sa: Pe­las­tus­lai­tos va­kuut­taa, ettei alueel­la ai­na­kaan pääs­tö­on­net­to­muut­ta ole

03.11.2020 10:48
Rekka-auton laakeri syttyi palamaan, liikennettä ohjattiin Ouluntiellä tapahtumapaikan ohi

Rek­ka-au­ton laakeri syttyi pa­la­maan, lii­ken­net­tä oh­jat­tiin Ou­lun­tiel­lä ta­pah­tu­ma­pai­kan ohi

02.11.2020 15:21
Tilaajille
Autosuoja tuhoutui tulipalossa Oulaisissa – tulipalon syttymissyystä ei tietoa

Au­to­suo­ja tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ou­lai­sis­sa – tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

20.10.2020 13:45
Henkilöauton kuljettaja kuoli rekkakolarissa Kärsämäellä

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja kuoli rek­ka­ko­la­ris­sa Kär­sä­mäel­lä

23.01.2018 18:44
Omakotitalon sauna roihahti tuleen Nivalassa

Oma­ko­ti­ta­lon sauna roi­hah­ti tuleen Ni­va­las­sa

14.01.2018 13:00
Kolmisenkymmentä henkeä valmiina pukemaan kamppeet niskaan, kun tilanne on päällä

Kol­mi­sen­kym­men­tä henkeä val­mii­na pu­ke­maan kamp­peet nis­kaan, kun tilanne on päällä

15.11.2017 14:49
Hyvä henki ja yhteistyö korostuvat - sopimuspalokunnat tarvitsevat täyden tuen pelastuslaitoksilta

Hyvä henki ja yh­teis­työ ko­ros­tu­vat - so­pi­mus­pa­lo­kun­nat tar­vit­se­vat täyden tuen pe­las­tus­lai­tok­sil­ta

15.11.2017 13:00

Myrk­ky­ke­mi­kaa­le­ja ei le­vin­nyt ym­pä­ris­töön Rant­si­las­sa - tu­li­pa­lon jälkiä rai­va­taan yhä

12.11.2017 11:11

Tu­li­pa­lon ai­heut­ta­ma vaa­ra­ti­lan­ne vihdoin ohi Rant­si­las­sa - jäl­ki­sam­mu­tus­ta ja rai­vaus­ta riittää vielä

11.11.2017 10:41
Katseet pelastuslaitosta kohti - Merijärven VPK toivoo selvyyttä ja kehittämistä

Katseet pe­las­tus­lai­tos­ta kohti - Me­ri­jär­ven VPK toivoo sel­vyyt­tä ja ke­hit­tä­mis­tä

10.11.2017 09:26