Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Nuohous on hormille kuin katsastus autolle – nuohouksen puute voi johtaa ärhäkkään ja tuhoisaan nokipaloon

Nuohous on hor­mil­le kuin kat­sas­tus autolle – nuo­houk­sen puute voi johtaa är­häk­kään ja tu­hoi­saan no­ki­pa­loon

07.09.2022 17:00
Tilaajille
Kärsämäeltä ei saada sammuttajia liikkeelle, ja naapuriasemat kuten Pulkkila paikkaavat tilanteita – pelastuslaitos painii toimintavalmiusongelman kanssa

Kär­sä­mäel­tä ei saada sam­mut­ta­jia liik­keel­le, ja naa­pu­ri­ase­mat kuten Pulk­ki­la paik­kaa­vat ti­lan­tei­ta – pe­las­tus­lai­tos painii toi­min­ta­val­mius­on­gel­man kanssa

03.09.2022 18:17
Tilaajille
Tulipalo tuhosi kaksi varastorakennusta ja omakotitalon Kärsämäellä – henkilövahingoilta vältyttiin

Tu­li­pa­lo tuhosi kaksi va­ras­to­ra­ken­nus­ta ja oma­ko­ti­ta­lon Kär­sä­mäel­lä – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

02.09.2022 07:09
Pelastusjohtaja Haapanen: "Toinen palkkavaatimuspaketti on vielä työtuomioistuimen käsittelyssä"

Pe­las­tus­joh­ta­ja Haa­pa­nen: "Toinen palk­ka­vaa­ti­mus­pa­ket­ti on vielä työ­tuo­mio­is­tui­men kä­sit­te­lys­sä"

22.08.2022 17:00
Tilaajille
Ukkosmyräkkä piti pelastuslaitoksen kiireisenä – 15 tehtävästä selvittiin hyvällä ennakkovarautumisella

Uk­kos­my­räk­kä piti pe­las­tus­lai­tok­sen kii­rei­se­nä – 15 teh­tä­väs­tä sel­vit­tiin hyvällä en­nak­ko­va­rau­tu­mi­sel­la

18.08.2022 06:09
Tilaajille
Nelivuotias lapsi karkasi tuuletusikkunasta, hälytyskeskus varautui vedestä pelastamiseen

Ne­li­vuo­tias lapsi karkasi tuu­le­tu­sik­ku­nas­ta, hä­ly­tys­kes­kus va­rau­tui vedestä pe­las­ta­mi­seen

30.07.2022 15:12
Mies pelasti veden varaan joutuneen naisen Pyhäjoesta Oulaisissa

Mies pelasti veden varaan jou­tu­neen naisen Py­hä­joes­ta Ou­lai­sis­sa

20.07.2022 21:48
Työtuomioistuin käsitteli 12 henkilön palkkasaatavavaatimukset: Jokilaaksojen pelastuslaitos velvoitetaan maksamaan lähes 1,8 miljoonan euron palkkasaatavat

Työ­tuo­miois­tuin kä­sit­te­li 12 hen­ki­lön palk­ka­saa­ta­va­vaa­ti­muk­set: Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos vel­voi­te­taan mak­sa­maan lähes 1,8 mil­joo­nan euron palk­ka­saa­ta­vat

20.06.2022 13:21
Tilaajille
Lämpökeskuksen varastosiilossa roihahti Pyhäjoella

Läm­pö­kes­kuk­sen va­ras­to­sii­los­sa roi­hah­ti Py­hä­joel­la

28.05.2022 21:05
Tilaajille
Päivystävä palomestari muistuttaa: "Ennen kulottamista kansalaisen on tehtävä eräänlainen riskiarviointi"

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa: "Ennen ku­lot­ta­mis­ta kan­sa­lai­sen on tehtävä erään­lai­nen ris­kiar­vioin­ti"

23.04.2022 06:00
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Pyhäjoella

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Py­hä­joel­la

19.04.2022 22:11
Jokilaaksojen pelastuslaitos palkitsi paljon ammattilaisia –Katso nimet, ketkä saivat huomionosoituksia alueeltamme

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos pal­kit­si paljon am­mat­ti­lai­sia –Katso nimet, ketkä saivat huo­mion­osoi­tuk­sia alueel­tam­me

10.04.2022 11:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kyselty väestönsuojista – Lue tästä, miten laitos vastaa

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kyselty väes­tön­suo­jis­ta – Lue tästä, miten laitos vastaa

09.03.2022 11:14
Katso videohaastattelu: Petteri Jokelainen avaa sopimustilannetta –Oulaisten VPK:n kanssa oleva vanha sopimus ei siirry hyvinvointialueelle

Katso vi­deo­haas­tat­te­lu: Petteri Jo­ke­lai­nen avaa so­pi­mus­ti­lan­net­ta –Ou­lais­ten VPK:n kanssa oleva vanha sopimus ei siirry hy­vin­voin­ti­alueel­le

03.03.2022 13:21 1
Tilaajille
Petteri Jokelainen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kertoo, missä mennään Oulaisten VPK:n sopimustilanteen kanssa ja onko paikkakunnan isot kohteet huomioitu riskianalyysissä

Petteri Jo­ke­lai­nen Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kertoo, missä mennään Ou­lais­ten VPK:n so­pi­mus­ti­lan­teen kanssa ja onko paik­ka­kun­nan isot kohteet huo­mioi­tu ris­ki­ana­lyy­sis­sä

03.03.2022 13:19
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on varauduttu väestön suojaamiseen

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la on va­rau­dut­tu väestön suo­jaa­mi­seen

03.03.2022 11:00
Tilaajille
Paloturvallisuuden pohdintaan kannattaa käyttää tovi

Pa­lo­tur­val­li­suu­den poh­din­taan kan­nat­taa käyttää tovi

20.02.2022 06:00
Tilaajille
Jarmo Myllymäki siirtyy töihin Hämeenlinnaan: "Mikään ei muutu, jos ei itse ala muuttamaan"

Jarmo Myl­ly­mä­ki siirtyy töihin Hä­meen­lin­naan: "Mikään ei muutu, jos ei itse ala muut­ta­maan"

04.02.2022 06:00
Tilaajille
"Suoranainen ihme" – Yksin syrjäisessä metsässä ojaan pudonnut hiihtäjä saatiin pelastettua ajoissa Kärsämäellä, aikaa vastaan taistelleet pelastajat juoksivat metsässä loppumatkan

"Suo­ra­nai­nen ihme" – Yksin syr­jäi­ses­sä met­säs­sä ojaan pu­don­nut hiih­tä­jä saatiin pe­las­tet­tua ajoissa Kär­sä­mäel­lä, aikaa vastaan tais­tel­leet pe­las­ta­jat juok­si­vat met­säs­sä lop­pu­mat­kan

29.01.2022 17:16
Tilaajille
Ensihoidon järjestämisestä vastaa nyt sairaanhoitopiiri: Asukkaille muutos ei juurikaan näy

En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä vastaa nyt sai­raan­hoi­to­pii­ri: Asuk­kail­le muutos ei juu­ri­kaan näy

09.01.2022 08:00
Tilaajille