Tilaajille

Va­sem­mis­ton val­tuus­to­ryh­mä esittää pe­rus­kou­lu­lai­sil­le il­mais­ta aa­mu­pa­laa Raa­hes­sa

Raahen vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Raahen kaupunki alkaisi tarjota perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa.

– Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan, aloitteessa lukee.