Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Peruskoulut
Koivupuhdon koulu saavutti LUMA/STEAM-koulun sertifikaatin

Koi­vu­puh­don koulu saa­vut­ti LU­MA/S­TEAM-kou­lun ser­ti­fi­kaa­tin

15.12.2023 09:00
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

09.08.2023 21:00
Sirpa Tikkala aloitti Koivupuhdon koulun rehtorina: "Rehtori on innostaja, kannustaja, mahdollistaja ja tukija"

Sirpa Tikkala aloitti Koi­vu­puh­don koulun reh­to­ri­na: "Reh­to­ri on in­nos­ta­ja, kan­nus­ta­ja, mah­dol­lis­ta­ja ja tukija"

01.08.2023 17:00
Tilaajille
Vihannin yhtenäiskoulussa on avoimet ovet torstaina

Vi­han­nin yh­te­näis­kou­lus­sa on avoimet ovet tors­tai­na

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Kärsämäellä keskustellaan kouluista tiistaina ja keskiviikkona

Kär­sä­mäel­lä kes­kus­tel­laan kou­luis­ta tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na

22.03.2023 13:30
Tilaajille
Koululaisten kuuntelija ja psyykkari: "Tarvetta tällaiselle olisi paljon enemmän"

Kou­lu­lais­ten kuun­te­li­ja ja psyyk­ka­ri: "Tar­vet­ta täl­lai­sel­le olisi paljon enem­män"

12.03.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten Jauhinkankaan koululle valitaan uusi koulunjohtaja, määräaikaisesti tehtävää hoitava Veteläinen jättäytyi pois hakijoiden joukosta

Ou­lais­ten Jau­hin­kan­kaan kou­lul­le va­li­taan uusi kou­lun­joh­ta­ja, mää­rä­ai­kai­ses­ti teh­tä­vää hoitava Ve­te­läi­nen jät­täy­tyi pois ha­ki­joi­den jou­kos­ta

24.11.2021 13:42
Tilaajille
Vasemmiston valtuustoryhmä esittää peruskoululaisille ilmaista aamupalaa Raahessa

Va­sem­mis­ton val­tuus­to­ryh­mä esittää pe­rus­kou­lu­lai­sil­le il­mais­ta aa­mu­pa­laa Raa­hes­sa

26.02.2021 08:30
Tilaajille
Salminen: Etäopiskelu on yksi vaihtoehto koulujen lakkautuksille

Sal­mi­nen: Etä­opis­ke­lu on yksi vaih­to­eh­to kou­lu­jen lak­kau­tuk­sil­le

20.11.2020 08:08
Tilaajille