Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Yh­dis­tyk­sil­le euroja: Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen myön­tä­miä avus­tuk­sia tulee uu­del­leen­haet­ta­vak­si 6900 euroa, Ou­lais­ten avus­tus­käy­tän­nöt lin­ja­taan uu­del­leen

Oulainen
Oulaisten seudun hengitysyhdistys on yksi paikallisista toimijoista, jotka saivat Oulaisten kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia.
Oulaisten seudun hengitysyhdistys on yksi paikallisista toimijoista, jotka saivat Oulaisten kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia.
Kuva: Jaana Konu

Oulaisten kaupunginhallitus hyväksyi toiminta-avustukset kaupunginjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

Suurimman avustuksen saa Oulaisten 4H-yhdistys, jolle myönnettiin 17 000 euroa.