Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Yli puolet suo­ma­lai­sis­ta kokee maail­man­ku­van­sa muut­tu­neen – sodan uhka huolien kär­jes­sä

Sodat ja sodan uhka näkyvät suomalaisten maailmankuvan muutoksessa. Kuva Ukrainasta Merefan kaupungista.
Sodat ja sodan uhka näkyvät suomalaisten maailmankuvan muutoksessa. Kuva Ukrainasta Merefan kaupungista.
Kuva: SERGEY KOZLOV

Yli puolet suomalaisista (53 prosenttia) kokee maailmankuvansa muuttuneen viimeisen kahden vuoden aikana, selviää Ylen kyselystä.

Maailmantilanteen muuttuminen näkyy huolissa. Sodat ja sodan uhka ovat nousseet luokiteltujen huolien listan kärkeen.

Myös pandemialla on ollut vaikutusta. Vastauksissa kuvaillaan turvallisuuden tunteen menettämistä ja luottamuksen rapautumista päättäjiä ja myös mediaa kohtaan.

Suomalaiset haaveilevat edelleen arkisista asioista, kuten työstä, terveydestä ja läheisten hyvinvoinnista. Nuorten tyytyväisyys elämäänsä on laskenut.

Maailmankuvan muuttumisesta ja epävarmuudesta huolimatta enemmistö suomalaisista (79 prosenttia) on tyytyväisiä elämäänsä.

Tyytyväisyys omaan elämään on kuitenkin laskenut joka vuosi. Yhteensä joka viides suomalainen on tyytymätön elämäänsä. Ikäryhmistä kaikkein tyytymättömimpiä ovat 15–29-vuotiaat naiset. Matalinta tyytyväisyys omaan elämäänsä on työttömillä sekä koululaisilla ja opiskelijoilla.

Entistä pienempi joukko (16 prosenttia) kokee olevansa syrjityssä asemassa Suomessa. Nuoret kokevat olevansa syrjityssä asemassa enemmän kuin muut.

Iso osa nuorista ei pidä niin sanottua perinteistä mediaa ensisijaisena tiedonlähteenään. 15–29-vuotiaista jopa 44 prosenttia sanoo hankkivansa tietonsa mieluummin alkuperäislähteistä kuin perinteisestä mediasta ja 43 prosenttia luottaa enemmän ihmisten aitoihin kertomuksiin kuin uutistoimittajiin. Vastauksissa näkyy sosiaalisen median merkitys nuorten mediankäytössä.

Suomalainen uutismedia on suomalaisten mielestä kuitenkin yleisesti ottaen luotettava ja nopea, vaikka vain puolet oli sitä mieltä, että se haastaa ja kyseenalaistaa tarpeeksi. Suomalainen uutismedia ei myöskään avointen vastausten perusteella anna tarpeeksi monipuolista kuvaa Suomesta.