Antti Rantakangas
Rantakangas kysyi työterveyspalvelujen saatavuudesta ja vammaisen avustajan palveluista

Ran­ta­kan­gas kysyi työ­ter­veys­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­des­ta ja vam­mai­sen avus­ta­jan pal­ve­luis­ta

30.11.2017 13:00
Haapaveden Keskusta ehdottaa Antti Rantakangasta eduskuntavaaliehdokkaaksi

Haa­pa­ve­den Kes­kus­ta eh­dot­taa Antti Ran­ta­kan­gas­ta edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

27.11.2017 09:00
Hyvä henki ja yhteistyö korostuvat - sopimuspalokunnat tarvitsevat täyden tuen pelastuslaitoksilta

Hyvä henki ja yh­teis­työ ko­ros­tu­vat - so­pi­mus­pa­lo­kun­nat tar­vit­se­vat täyden tuen pe­las­tus­lai­tok­sil­ta

15.11.2017 13:00
Viimeisetkin eurot kiertoliittymää varten löytyivät ministerin avulla: Valtio maksaa koko lystin

Vii­mei­set­kin eurot kier­to­liit­ty­mää varten löy­tyi­vät mi­nis­te­rin avulla: Valtio maksaa koko lystin

09.10.2017 08:50