50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Eduskuntavaalit 2023
Oululainen kokoomuksen Janne Heikkinen käytti rahaa vaaleihin ylivoimaisesti eniten vaalipiirin kansanedustajista, toisena Timo Mehtälä Haapavedeltä

Ou­lu­lai­nen ko­koo­muk­sen Janne Heik­ki­nen käytti rahaa vaa­lei­hin yli­voi­mai­ses­ti eniten vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta, toisena Timo Mehtälä Haa­pa­ve­del­tä

06.06.2023 21:00
Tilaajille
Eduskunnasta pudonnut Katja Hänninen: Pohjalta on vain yksi tie

Edus­kun­nas­ta pu­don­nut Katja Hän­ni­nen: Poh­jal­ta on vain yksi tie

18.05.2023 06:00
Tilaajille
Iltalehti: Heikkisen Matit saivat saman äänimäärän, kyse ei ole virheestä vaan silkasta sattumasta

Il­ta­leh­ti: Heik­ki­sen Matit saivat saman ää­ni­mää­rän, kyse ei ole vir­hees­tä vaan sil­kas­ta sat­tu­mas­ta

05.04.2023 11:29
Merijärviset äänestivät alueellamme ahkerimmin –Katso äänestysprosentit Pyhäjokialueen kunnissa

Me­ri­jär­vi­set ää­nes­ti­vät alueel­lam­me ah­ke­rim­min –Katso ää­nes­tys­pro­sen­tit Py­hä­jo­ki­alueen kun­nis­sa

05.04.2023 10:36
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat kukitettiin Rotuaarilla, paikalla oli 11 edustajaa

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat ku­ki­tet­tiin Ro­tuaa­ril­la, pai­kal­la oli 11 edus­ta­jaa

04.04.2023 09:59
Tilaajille
Petteri Orpo julisti kokoomuksen vaalivoittajaksi ja lähtee kasaamaan hallitusta – perussuomalaiset vaalien kakkosena, Sdp kolmanneksi suurin

Petteri Orpo julisti ko­koo­muk­sen vaa­li­voit­ta­jak­si ja lähtee ka­saa­maan hal­li­tus­ta – pe­rus­suo­ma­lai­set vaalien kak­ko­se­na, Sdp kol­man­nek­si suurin

03.04.2023 10:40
Tilaajille
Keskustan valta-asema historiaan Oulun vaalipiirissä, kun perussuomalaiset kiri rinnalle ja ohi

Kes­kus­tan val­ta-ase­ma his­to­riaan Oulun vaa­li­pii­ris­sä, kun pe­rus­suo­ma­lai­set kiri rin­nal­le ja ohi

03.04.2023 10:13
Tilaajille
Eduskunnasta tippuva Katja Hänninen lähtee maanantaina tyhjentämään Helsingin-kämppäänsä

Edus­kun­nas­ta tippuva Katja Hän­ni­nen lähtee maa­nan­tai­na tyh­jen­tä­mään Hel­sin­gin-kämp­pään­sä

03.04.2023 08:18
Tilaajille
Tässä ovat Oulun vaalipiiristä valitut kansanedustajat

Tässä ovat Oulun vaa­li­pii­ris­tä valitut kan­san­edus­ta­jat

02.04.2023 23:42
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila seurasi tilannetta rauhallisesti ja kannattajiaan rauhoitellen

Han­na-Lee­na Mattila seurasi ti­lan­net­ta rau­hal­li­ses­ti ja kan­nat­ta­jiaan rau­hoi­tel­len

02.04.2023 23:25
Tilaajille
Haapavetinen Timo Mehtälä on uusi kansanedustaja

Haa­pa­ve­ti­nen Timo Mehtälä on uusi kan­san­edus­ta­ja

02.04.2023 23:11
Tilaajille
Eduskuntavaalien tulospalvelu: Seuraa tästä, miten paikat jakautuvat Oulun vaalipiirissä ja koko maassa

Edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu: Seuraa tästä, miten paikat ja­kau­tu­vat Oulun vaa­li­pii­ris­sä ja koko maassa

02.04.2023 18:00
Kansanedustajakollegat kunnioittivat vaalikiertueellaan Antti Rantakangasta – “Luulen, että tässä ajassa Antti olisi varmasti halunnut kansan yhtenäisyyttä ja yhdenvertaisuutta edistää monella tavalla.”

Kan­san­edus­ta­ja­kol­le­gat kun­nioit­ti­vat vaa­li­kier­tueel­laan Antti Ran­ta­kan­gas­ta – “Luu­len, että tässä ajassa Antti olisi var­mas­ti ha­lun­nut kansan yh­te­näi­syyt­tä ja yh­den­ver­tai­suut­ta edistää monella ta­val­la.”

28.03.2023 11:00
Tilaajille
Viljo Långström muisteli Pulkkilan vaalipaneelissa, kuinka väki puhalsi yhteen hiileen yli puoluerajojen Antti Rantakankaan kansanedustajaksi pääsyn eteen.

Viljo Lång­ström muis­te­li Pulk­ki­lan vaa­li­pa­nee­lis­sa, kuinka väki puhalsi yhteen hiileen yli puo­lue­ra­jo­jen Antti Ran­ta­kan­kaan kan­san­edus­ta­jak­si pääsyn eteen.

28.03.2023 09:06
Tilaajille
Pirkko Mattila, Mari-Leena Talvitie ja Katja Hänninen kertoivat Pulkkilan vaalipaneelissa kantansa, mitä liikennehankkeita hallituksen tulisi edistää seuraavalla hallituskaudella.

Pirkko Mat­ti­la, Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie ja Katja Hän­ni­nen ker­toi­vat Pulk­ki­lan vaa­li­pa­nee­lis­sa kan­tan­sa, mitä lii­ken­ne­hank­kei­ta hal­li­tuk­sen tulisi edistää seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la.

28.03.2023 09:06
Tilaajille
Pohjoisen puolesta -kiertueella olleet kansanedustajaehdokkaat Pirkko Mattila, Mari-Leena Talvitie ja Katja Hänninen vastasivat  Pulkkilassa järjestetyssä vaalipaneelissa muun muassa kysymykseen, pitääkö valtion velkaantumisesta olla huolissaan.

Poh­joi­sen puo­les­ta -kier­tueel­la olleet kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat Pirkko Mat­ti­la, Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie ja Katja Hän­ni­nen vas­ta­si­vat Pulk­ki­las­sa jär­jes­te­tys­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa muun muassa ky­sy­myk­seen, pitääkö valtion vel­kaan­tu­mi­ses­ta olla huo­lis­saan.

28.03.2023 09:06
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Ari Oinonen vaatii, että ihmisten toimeentulo on turvattava minimipalkkoja korottamalla.

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Ari Oinonen vaatii, että ih­mis­ten toi­meen­tu­lo on tur­vat­ta­va mi­ni­mi­palk­ko­ja ko­rot­ta­mal­la.

26.03.2023 16:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Jarmo Viinala on valmis lisäämään sisäistä turvallisuutta poliisien määrärahoja korottamalla.

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Jarmo Viinala on valmis li­sää­mään si­säis­tä tur­val­li­suut­ta po­lii­sien mää­rä­ra­ho­ja ko­rot­ta­mal­la.

26.03.2023 14:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Timo Mehtälä vaatii, että Suomen talous saadaan kestävämmälle pohjalle

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Timo Mehtälä vaatii, että Suomen talous saadaan kes­tä­väm­mäl­le poh­jal­le

26.03.2023 12:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: ”Syntyvyyden parantaminen saatettava oikealle uralle”, miettii Matti Heikkinen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: ”Syn­ty­vyy­den pa­ran­ta­mi­nen saa­tet­ta­va oi­keal­le ural­le”, miettii Matti Heik­ki­nen

26.03.2023 10:00
Tilaajille