Päivittyvä nimilista: Kevään 2022 uudet yliop­pi­laat: Katso ni­mi­lis­ta täältä

Radio Kaleva: Täältä voit kuun­nel­la kanavaa netin kautta

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Py­hä­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Katja Hänninen
Katja Hänninen turvallisuusselonteosta: ”Tulevaisuuden uhkakuvat ovat paljon muutakin kuin sotilaallisia”

Katja Hän­ni­nen tur­val­li­suus­se­lon­teos­ta: ”Tu­le­vai­suu­den uh­ka­ku­vat ovat paljon muu­ta­kin kuin so­ti­laal­li­sia”

12.05.2022 06:00
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajien mielipiteet Hanhikiven jatkosta eroavata: Hänninen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toimijaa

Raa­he­lais­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teet Han­hi­ki­ven jat­kos­ta eroa­va­ta: Hän­ni­nen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toi­mi­jaa

05.05.2022 17:00
Tilaajille
Hänninen: ”Työnantajien palattava neuvottelupöytään ja kannettava yhteiskuntavastuunsa”

Hän­ni­nen: ”Työ­nan­ta­jien pa­lat­ta­va neu­vot­te­lu­pöy­tään ja kan­net­ta­va yh­teis­kun­ta­vas­tuun­sa”

09.04.2022 13:30
Tilaajille
Vasemmistoliiton Katja Hänninen: Ravintola-alan työntekijät tarvitsevat lisää tukea

Va­sem­mis­to­lii­ton Katja Hän­ni­nen: Ra­vin­to­la-alan työn­te­ki­jät tar­vit­se­vat lisää tukea

31.01.2022 21:00
Tilaajille
Björn Wahlroosin veikkaus Raahen terästehtaan tulevaisuudesta sai tyrmäyksen

Björn Wahl­roo­sin veik­kaus Raahen te­räs­teh­taan tu­le­vai­suu­des­ta sai tyr­mäyk­sen

05.10.2021 07:56
Tilaajille
Hänninen: "Myös pienet koululaiset tarvitsevat vuorohoitoa"

Hän­ni­nen: "Myös pienet kou­lu­lai­set tar­vit­se­vat vuo­ro­hoi­toa"

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Hänninen: "Hallituksen ja poliitikkojen on annettava ravintola-alalle näkymä ja toivoa töiden ja liiketoiminnan jatkamisesta"

Hän­ni­nen: "Hal­li­tuk­sen ja po­lii­tik­ko­jen on an­net­ta­va ra­vin­to­la-alal­le näkymä ja toivoa töiden ja lii­ke­toi­min­nan jat­ka­mi­ses­ta"

19.08.2021 14:00
Tilaajille
Katja Hänninen jatkaa Eduskunnan lasten puolesta -ryhmän puheenjohtajana

Katja Hän­ni­nen jatkaa Edus­kun­nan lasten puo­les­ta -ryhmän pu­heen­joh­ta­ja­na

26.11.2020 15:00
Tilaajille
Vasemmiston kansanedustajat: ”Nuorilla on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa aikuiset asettavat käytökselle rajat”

Va­sem­mis­ton kan­sa­ne­dus­ta­jat: ”Nuo­ril­la on oikeus kasvaa tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, jossa ai­kui­set aset­ta­vat käy­tök­sel­le rajat”

14.11.2020 18:00
Tilaajille