Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Katja Hänninen
Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikiertueen auto joutui läheltä piti -tilanteeseen Kainuussa – Talvitie, Pitko ja Hänninen selvisivät säikähdyksellä

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den vaa­li­kier­tueen auto joutui läheltä piti -ti­lan­tee­seen Kai­nuus­sa – Tal­vi­tie, Pitko ja Hän­ni­nen sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

14.03.2023 11:00
Tilaajille
Vasemmistoliiton Katja Hänninen äänesti potilasturvalakia vastaan – ”Potilasturvallisuus on vaarassa joka päivä riittämättömien resurssien vuoksi”

Va­sem­mis­to­lii­ton Katja Hän­ni­nen äänesti po­ti­las­tur­va­la­kia vastaan – ”Po­ti­las­tur­val­li­suus on vaa­ras­sa joka päivä riit­tä­mät­tö­mien re­surs­sien vuoksi”

20.09.2022 13:30
Kansanedustaja Hänninen: "Lapsilisiä on korotettava"

Kan­san­edus­ta­ja Hän­ni­nen: "Lap­si­li­siä on ko­ro­tet­ta­va"

23.08.2022 17:00
Tilaajille
Katja Hänninen turvallisuusselonteosta: ”Tulevaisuuden uhkakuvat ovat paljon muutakin kuin sotilaallisia”

Katja Hän­ni­nen tur­val­li­suus­se­lon­teos­ta: ”Tu­le­vai­suu­den uh­ka­ku­vat ovat paljon muu­ta­kin kuin so­ti­laal­li­sia”

12.05.2022 06:00
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajien mielipiteet Hanhikiven jatkosta eroavata: Hänninen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toimijaa

Raa­he­lais­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teet Han­hi­ki­ven jat­kos­ta eroa­va­ta: Hän­ni­nen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toi­mi­jaa

05.05.2022 17:00
Tilaajille
Hänninen: ”Työnantajien palattava neuvottelupöytään ja kannettava yhteiskuntavastuunsa”

Hän­ni­nen: ”Työ­nan­ta­jien pa­lat­ta­va neu­vot­te­lu­pöy­tään ja kan­net­ta­va yh­teis­kun­ta­vas­tuun­sa”

09.04.2022 13:30
Tilaajille
Vasemmistoliiton Katja Hänninen: Ravintola-alan työntekijät tarvitsevat lisää tukea

Va­sem­mis­to­lii­ton Katja Hän­ni­nen: Ra­vin­to­la-alan työn­te­ki­jät tar­vit­se­vat lisää tukea

31.01.2022 21:00
Tilaajille
Björn Wahlroosin veikkaus Raahen terästehtaan tulevaisuudesta sai tyrmäyksen

Björn Wahl­roo­sin veik­kaus Raahen te­räs­teh­taan tu­le­vai­suu­des­ta sai tyr­mäyk­sen

05.10.2021 07:56
Tilaajille
Hänninen: "Myös pienet koululaiset tarvitsevat vuorohoitoa"

Hän­ni­nen: "Myös pienet kou­lu­lai­set tar­vit­se­vat vuo­ro­hoi­toa"

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Hänninen: "Hallituksen ja poliitikkojen on annettava ravintola-alalle näkymä ja toivoa töiden ja liiketoiminnan jatkamisesta"

Hän­ni­nen: "Hal­li­tuk­sen ja po­lii­tik­ko­jen on an­net­ta­va ra­vin­to­la-alal­le näkymä ja toivoa töiden ja lii­ke­toi­min­nan jat­ka­mi­ses­ta"

19.08.2021 14:00
Tilaajille
Katja Hänninen jatkaa Eduskunnan lasten puolesta -ryhmän puheenjohtajana

Katja Hän­ni­nen jatkaa Edus­kun­nan lasten puo­les­ta -ryhmän pu­heen­joh­ta­ja­na

26.11.2020 15:00
Tilaajille
Vasemmiston kansanedustajat: ”Nuorilla on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa aikuiset asettavat käytökselle rajat”

Va­sem­mis­ton kan­sa­ne­dus­ta­jat: ”Nuo­ril­la on oikeus kasvaa tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, jossa ai­kui­set aset­ta­vat käy­tök­sel­le rajat”

14.11.2020 18:00
Tilaajille