Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

koulukuntoselvitys
13 yläkoulun luokkaa pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi - Postia lääkäriltä ja työsuojelusta

13 ylä­kou­lun luokkaa pois käy­tös­tä si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi - Postia lää­kä­ril­tä ja työ­suo­je­lus­ta

21.12.2017 15:54
Sisäilmatyöryhmä istui kouluasioita: Lausunto lääkäriltä ja tarkemmat kuntotutkimukset

Si­sä­il­ma­työ­ryh­mä istui kou­lua­sioi­ta: Lau­sun­to lää­kä­ril­tä ja tar­kem­mat kun­to­tut­ki­muk­set

11.10.2017 08:28
Kaksi tuntia tiukkaa tenttiä: Kouluasioista tuli tietoa ja näkökulmia

Kaksi tuntia tiukkaa tent­tiä: Kou­lu­asiois­ta tuli tietoa ja nä­kö­kul­mia

02.10.2017 20:21
Koulukuntoasiat eivät juuri näy arjessa - Ihmiset suhtautuvat tilanteeseen luottavaisesti

Kou­lu­kun­to­asiat eivät juuri näy arjessa - Ihmiset suh­tau­tu­vat ti­lan­tee­seen luot­ta­vai­ses­ti

30.09.2017 17:00
Päättäjää harmittaa: Koulut on päästetty huonoon kuntoon, kellä tähän on varaa?

Päät­tä­jää har­mit­taa: Koulut on pääs­tet­ty huonoon kun­toon, kellä tähän on varaa?

29.09.2017 13:00
Kysymyksiä, pelkoa, hämmennystä, odotusta - Mitä ajatuksia Haapaveden koulujen kunto sinussa herättää?

Ky­sy­myk­siä, pelkoa, häm­men­nys­tä, odo­tus­ta - Mitä aja­tuk­sia Haa­pa­ve­den kou­lu­jen kunto sinussa he­rät­tää?

21.09.2017 14:08
Monta sataa sivua selvitystä koulujen kunnosta Haapavedellä - Remontin paikkoja löytyi

Monta sataa sivua sel­vi­tys­tä kou­lu­jen kun­nos­ta Haa­pa­ve­del­lä - Re­mon­tin paik­ko­ja löytyi

17.09.2017 10:22