50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Linnut
Lintuinfluenssan tarttuminen ihmisestä toiseen vaatisi viruksen muuntautumista – Virologian professori: mahdollisuuksia taudille ei kannata antaa

Lin­tuinf­luens­san tart­tu­mi­nen ih­mi­ses­tä toiseen vaatisi vi­ruk­sen muun­tau­tu­mis­ta – Vi­ro­lo­gian pro­fes­so­ri: mah­dol­li­suuk­sia tau­dil­le ei kannata antaa

12.08.2023 21:00
Tilaajille
Lintujen joukkokuolemia Oulaisissa – Lintuinfluenssaa tutkitaan, mutta vastauksia ei vielä ole saatu

Lin­tu­jen jouk­ko­kuo­le­mia Ou­lai­sis­sa – Lin­tuinf­luens­saa tut­ki­taan, mutta vas­tauk­sia ei vielä ole saatu

02.08.2023 12:35
Tilaajille
Uhanalaisen pohjansirkun pesimäkanta on elpynyt pohjoisessa – Peipot ja pa­ju­lin­nut ovat vä­hen­ty­neet no­peas­ti

Uha­na­lai­sen poh­jan­sir­kun pe­si­mä­kan­ta on elpynyt poh­joi­ses­sa – Peipot ja pa­ju­lin­nut ovat vä­hen­ty­neet no­peas­ti

06.07.2023 17:00
Anna linnuille pesimärauha juhannuksena – älä rantaudu lintujen pesäsaarille

Anna lin­nuil­le pe­si­mä­rau­ha ju­han­nuk­se­na – älä ran­tau­du lin­tu­jen pe­sä­saa­ril­le

23.06.2023 17:00
Tilaajille
Lintuharrastaja Pekka Kärenaho: "Linnut eivät ole täällä meitä varten"

Lin­tu­har­ras­ta­ja Pekka Kä­re­na­ho: "Linnut eivät ole täällä meitä varten"

22.04.2023 06:00
Tilaajille
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle – Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

22.03.2023 21:00
Tilaajille
Kymmenien vuosien tutkimus vahvistaa: Hömötiainen tarvitsee pökkelöitä

Kym­me­nien vuosien tut­ki­mus vah­vis­taa: Hö­mö­tiai­nen tar­vit­see pök­ke­löi­tä

20.02.2023 21:00
Tilaajille
Pihabongaus-tapahtuma järjestetään tammikuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pihalintuja tarkkaili yli 25 000 suomalaista

Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pi­ha­lin­tu­ja tark­kai­li yli 25 000 suo­ma­lais­ta

07.01.2023 13:30
Vipinää pihalle lintujen ruokinnalla – Nyt on aika virittää tarjoilut kohdalleen

Vipinää pihalle lin­tu­jen ruo­kin­nal­la – Nyt on aika vi­rit­tää tar­joi­lut koh­dal­leen

26.11.2022 21:00
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina, linnustajille tarjotaan uutta koulutusta verkossa

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na, lin­nus­ta­jil­le tar­jo­taan uutta kou­lu­tus­ta ver­kos­sa

05.09.2022 21:00
Bongaa lintu pöntöstä – viikonloppuna seurataan kevätlintuja

Bongaa lintu pön­tös­tä – vii­kon­lop­pu­na seu­ra­taan ke­vät­lin­tu­ja

11.06.2022 06:00
Tilaajille
Merijärvellä tehdään lintukotoja lauantaina: "Tapahtuma on ennakkoon herättänyt hilpeyttä, toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu rakentamiseen ja tuunailuun"

Me­ri­jär­vel­lä tehdään lin­tu­ko­to­ja lauan­tai­na: "Ta­pah­tu­ma on en­nak­koon he­rät­tä­nyt hil­peyt­tä, toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni osal­lis­tuu ra­ken­ta­mi­seen ja tuu­nai­luun"

22.02.2022 13:30
Tilaajille
Suomen suurin lintutapahtuma viikonloppuna – Osallistu omalla pihallasi

Suomen suurin lin­tu­ta­pah­tu­ma vii­kon­lop­pu­na – Osal­lis­tu omalla pi­hal­la­si

29.01.2022 06:00
Tilaajille
BirdLif Suomi haastaa: "Tunnista 100 lintulajia -haasteemme on hauska tapa tutustua lintuihin ja lintuharrastukseen"

BirdLif Suomi haas­taa: "Tun­nis­ta 100 lin­tu­la­jia -haas­teem­me on hauska tapa tu­tus­tua lin­tui­hin ja lin­tu­har­ras­tuk­seen"

10.01.2022 21:00
Runsaasti kurkia vielä Pohjois-Suomessa – EuroBirdwatch-tapahtumaan ilmoitettiin viikonloppuna Suomesta runsaat 1,5 miljoonaa lintuyksilöä

Run­saas­ti kurkia vielä Poh­jois-Suo­mes­sa – Eu­ro­Bird­watch-ta­pah­tu­maan il­moi­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na Suo­mes­ta runsaat 1,5 mil­joo­naa lin­tuyk­si­löä

04.10.2021 08:05
Tilaajille
Pönttöbongauksessa tarkkaillaan jälleen pihapiirin pönttölintuja – tuhannet ihmiset osallistuvat vuosittain

Pönt­tö­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan jälleen pi­ha­pii­rin pönt­tö­lin­tu­ja – tu­han­net ihmiset osal­lis­tu­vat vuo­sit­tain

25.05.2021 12:47
Kylänpää pongasi 283 lintulajia vuodessa vain lihasvoimin liikkumalla

Ky­län­pää pongasi 283 lin­tu­la­jia vuo­des­sa vain li­has­voi­min liik­ku­mal­la

07.01.2021 17:01
Tilaajille
Luontoihminen Arvo Härö tietää, että kuukkeli osaa olla myös ovela
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­toih­mi­nen Arvo Härö tietää, että kuuk­ke­li osaa olla myös ovela

25.11.2020 12:46
Tilaajille
Tarkkaile tunti lintuja: Pihabongaukseen odotetaan runsaasti havaintoja

Tark­kai­le tunti lin­tu­ja: Pi­ha­bon­gauk­seen odo­te­taan run­saas­ti ha­vain­to­ja

27.01.2018 08:00
Viikonloppuna kiikaroidaan: Muuttolintuja seurataan kymmenissä maissa

Vii­kon­lop­pu­na kii­ka­roi­daan: Muut­to­lin­tu­ja seu­ra­taan kym­me­nis­sä maissa

30.09.2017 06:00