Metsä
Puukaupassa on merkkejä piristymisestä, havutukkien kysyntä sahoilla kasvanut

Puu­kau­pas­sa on merk­ke­jä pi­ris­ty­mi­ses­tä, ha­vu­tuk­kien kysyntä sa­hoil­la kas­va­nut

22.10.2020 09:00
Tilaajille