Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Onnettomuudet
Kuukausi
Kovasta tuulesta ei toistaiseksi isompia vahinkoja Oulun seudulla, aamulla sattunut useita ulosajoja – Ajokeli huono pöllyävän lumen takia

Kovasta tuu­les­ta ei tois­tai­sek­si isompia va­hin­ko­ja Oulun seu­dul­la, aamulla sat­tu­nut useita ulos­ajo­ja – Ajokeli huono pöl­lyä­vän lumen takia

17.01.2022 09:01
Suomessa hukkui viime vuonna 157 ihmistä – lämpimänä kesänä tapahtui hukkumisia eniten kymmeneen vuoteen

Suo­mes­sa hukkui viime vuonna 157 ihmistä – läm­pi­mä­nä kesänä ta­pah­tui huk­ku­mi­sia eniten kym­me­neen vuoteen

08.01.2022 16:00
Rekan ulosajo Kopsassa

Rekan ulosajo Kop­sas­sa

03.01.2022 10:21
Tilaajille
Rekka kuormineen kaatui tielle Raahessa – katso video paikan päältä

Rekka kuor­mi­neen kaatui tielle Raa­hes­sa – katso video paikan päältä

03.01.2022 15:43
Henkilöauto ja kuorma-auto kolaroivat Pyhäjoella

Hen­ki­lö­au­to ja kuor­ma-au­to ko­la­roi­vat Py­hä­joel­la

23.12.2021 21:50
Henkilöauto suistui tieltä ojaan Haapavedellä – matkustajat selvisivät vähin vammoin

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ojaan Haa­pa­ve­del­lä – mat­kus­ta­jat sel­vi­si­vät vähin vammoin

21.12.2021 10:15
Vanhemmat
Poliisi antoi illalla selonteon tapahtumista: Nesteen valoristeyksessä kolari perjantaiaamuna –Kaksi kuljettajaa jatkohoitoon

Poliisi antoi illalla se­lon­teon ta­pah­tu­mis­ta: Nesteen va­lo­ris­teyk­ses­sä kolari per­jan­tai­aa­mu­na –Kaksi kul­jet­ta­jaa jat­ko­hoi­toon

03.12.2021 10:18
Tilaajille
SPEK: Huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäiset käytännöt koko maahan – lomakkeen löytäminen on nyt jopa mahdotonta

SPEK: Huo­li-il­moi­tuk­seen tar­vi­taan yh­te­näi­set käy­tän­nöt koko maahan – lo­mak­keen löy­tä­mi­nen on nyt jopa mah­do­ton­ta

29.11.2021 09:14
OmaisOiva-hankkeen kautta alueemme omaishoitajat voivat saada pelastuslaitoksen lahjoittaman palovaroittimen

Omai­sOi­va-hank­keen kautta alueem­me omais­hoi­ta­jat voivat saada pe­las­tus­lai­tok­sen lah­joit­ta­man pa­lo­va­roit­ti­men

15.11.2021 06:00
Tilaajille
Kalajoen maastopalon kustannukset nousevat yhä – ”Kaksi miljoonaa euroa ei tule riittämään, valitettavasti”

Ka­la­joen maas­to­pa­lon kus­tan­nuk­set nou­se­vat yhä – ”Kaksi mil­joo­naa euroa ei tule riit­tä­mään, va­li­tet­ta­vas­ti”

22.10.2021 09:49
Tilaajille
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

20.10.2021 18:00
Tilaajille
Kansanedustaja Juha Pylväs iloitsee valtion tuesta Kalajoen metsäpalokuluihin, palon hinta-arvio yli 1,6 miljoonaa euroa

Kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs iloit­see valtion tuesta Ka­la­joen met­sä­pa­lo­ku­lui­hin, palon hin­ta-ar­vio yli 1,6 mil­joo­naa euroa

06.10.2021 14:00
Tilaajille
Tuhkaluukusta karannut kipinä sytytti seinää tuleen Oulaisissa, paikalla olleiden ripeä alkusammutus pelasti isommilta vahingoilta

Tuh­ka­luu­kus­ta ka­ran­nut kipinä sytytti seinää tuleen Ou­lai­sis­sa, pai­kal­la ol­lei­den ripeä al­ku­sam­mu­tus pelasti isom­mil­ta va­hin­goil­ta

02.10.2021 21:40
Tuntemattomasta syystä syttynyt palo hiipui jo ennen palokunnan saapumista

Tun­te­mat­to­mas­ta syystä syt­ty­nyt palo hiipui jo ennen pa­lo­kun­nan saa­pu­mis­ta

28.09.2021 07:54
Tilaajille
Viljankuivaus vaihtui sammutustöihin Vihannissa

Vil­jan­kui­vaus vaihtui sam­mu­tus­töi­hin Vi­han­nis­sa

27.09.2021 12:32
Tilaajille
Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Pyhäjoella

Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Py­hä­joel­la

23.09.2021 23:55
Poliisi varmistaa Haapavedellä sattuneen harvinaisen onnettomuuden: Koirafleksissä kiinni ollut ulkoilija roikkui pitkähkön matkan auton perässä

Poliisi var­mis­taa Haa­pa­ve­del­lä sat­tu­neen har­vi­nai­sen on­net­to­muu­den: Koi­raf­lek­sis­sä kiinni ollut ul­koi­li­ja roikkui pit­käh­kön matkan auton perässä

23.09.2021 11:49
Tilaajille
Leikkuupuimuri syttyi palamaan kesken peltotöiden Haapavedellä

Leik­kuu­pui­mu­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Haa­pa­ve­del­lä

22.09.2021 07:58
Tilaajille
200-metrisen rahtilaivan ruumassa paloi Raahen Lapaluodon satamassa

200-met­ri­sen rah­ti­lai­van ruu­mas­sa paloi Raahen La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa

20.09.2021 17:48
Tilaajille
Oulaistelainen Lauri Laulumaa on edelleen kateissa: Poliisi katkoo huhuilta siivet

Ou­lais­te­lai­nen Lauri Lau­lu­maa on edel­leen ka­teis­sa: Poliisi katkoo hu­huil­ta siivet

14.09.2021 12:27
Tilaajille