Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Onnettomuudet
Viimeisin 24 tuntia

Hirvi juoksi tielle ja törmäsi rekkaan Py­hä­joel­la

23.09.2021 23:55
Kuukausi

Poliisi var­mis­taa Haa­pa­ve­del­lä sat­tu­neen har­vi­nai­sen on­net­to­muu­den: Koi­raf­lek­sis­sä kiinni ollut ul­koi­li­ja roikkui pit­käh­kön matkan auton perässä

23.09.2021 11:49
Tilaajille

Leik­kuu­pui­mu­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Haa­pa­ve­del­lä

22.09.2021 07:58
Tilaajille

200-met­ri­sen rah­ti­lai­van ruu­mas­sa paloi Raahen La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa

20.09.2021 17:48
Tilaajille

Ou­lais­te­lai­nen Lauri Lau­lu­maa on edel­leen ka­teis­sa: Poliisi katkoo hu­huil­ta siivet

14.09.2021 12:27
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos: Olisi koh­tuu­ton­ta, jos Ka­la­joen maas­to­pa­lon sam­mut­ta­mi­ses­ta tulleet kus­tan­nuk­set jäi­si­vät pe­las­tus­lai­tok­sen ja alueen kuntien mak­set­ta­vak­si

09.09.2021 08:20
Tilaajille

Et­sin­nät eivät ole tuot­ta­neet tu­los­ta, Lauri Lau­lu­maa on edel­leen ka­teis­sa

07.09.2021 12:12

Entä jos ves­saa­kaan ei saisi ve­det­tyä? SPEK antaa neuvoja 72 tunnin va­rau­tu­mi­seen

06.09.2021 09:00

Vai­keas­ti sam­mu­tet­ta­va kat­to­ra­ken­tei­den ky­tö­pa­lo työl­lis­ti pa­lo­kun­taa Ou­lai­sis­sa sa­ha­kiin­teis­tön lä­hei­syy­des­sä

03.09.2021 21:47

Ti­lan­omis­ta­jan al­ku­sam­mu­tus esti to­del­li­sen vaa­ra­ti­lan­teen Lep­pio­jan­tiel­lä Haa­pa­ve­del­lä

03.09.2021 14:08
Tilaajille

Ka­don­nut Lauri Lau­lu­maa on edel­leen ka­teis­sa: "Muu­ta­mia vih­jei­tä on tullut, mutta ne eivät ole joh­ta­neet ka­don­neen löy­ty­mi­seen"

02.09.2021 09:24

Ou­lai­sis­sa ka­don­nut­ta Lauri Lau­lu­maa­ta ei ole löy­det­ty

30.08.2021 09:53

Tie­lii­ken­neon­net­to­muus: Trak­to­ri ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Ou­lai­sis­sa

28.08.2021 10:13
Tilaajille

Poliisi ja va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu etsivät Ou­lai­sis­ta ka­teis­sa olevaa Lauri Lau­lu­maa­ta

27.08.2021 10:15
Vanhemmat

Läm­pi­män kesän ikävä kään­tö­puo­li – Hei­nä­kuus­sa hukkui 35 ihmistä

21.08.2021 20:00
Tilaajille

Ka­la­joen maas­to­pa­lo­alueen tarkka koko on mitattu – pa­lo­alue on noin 227 heh­taa­ria

18.08.2021 10:27
Tilaajille

Kaksi autoa kolaroi Ou­lai­sis­sa – va­ka­vam­mil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

15.08.2021 17:40

Ka­la­joen maas­to­pa­lon jäl­ki­var­tioin­nin vastuu siirtyy maan­omis­ta­jil­le

09.08.2021 14:57
Tilaajille

Ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö: "Ka­la­joen maas­to­pa­lo­alueel­ta löytyy ta­sai­ses­ti muu­ta­mia pa­lo­pe­säk­kei­tä, joita rai­va­taan ja sam­mu­te­taan"

06.08.2021 13:21
Tilaajille

Ka­la­joen paas­to­pa­los­sa tilanne on vakaa ja rau­hal­li­nen

05.08.2021 13:13
Tilaajille