Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Onnettomuudet
Viimeisin 12 tuntia
Varastokäytössä olleen rakennuksen katto sortui Oulaisissa

Va­ras­to­käy­tös­sä olleen ra­ken­nuk­sen katto sortui Ou­lai­sis­sa

18:51
Tilaajille
Kuukausi
Irtaimistoa kärysi kerrostalossa Oulaisissa, yksi henkilö toimitettiin jatkohoitoon

Ir­tai­mis­toa kärysi ker­ros­ta­los­sa Ou­lai­sis­sa, yksi henkilö toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

25.02.2024 19:26
Tilaajille
Henkilöauto syttyi palamaan autotallissa Kärsämäellä Frosteruksenkadulla

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan au­to­tal­lis­sa Kär­sä­mäel­lä Fros­te­ruk­sen­ka­dul­la

17.02.2024 19:58
Kortiton pakettiautoilija ajeli huumausaineen voimalla Oulaisissa

Kor­ti­ton pa­ket­ti­au­toi­li­ja ajeli huu­maus­ai­neen voi­mal­la Ou­lai­sis­sa

15.02.2024 11:11
Tilaajille
Omakotitalo syttyi tuleen Oulaisissa – viisi ihmistä pelastui palavasta rakennuksesta

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi tuleen Ou­lai­sis­sa – viisi ihmistä pe­las­tui pa­la­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta

12.02.2024 08:36
Vanhemmat
Kun navetta palaa, se palaa usein kokonaan – Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos toivoo, että eläintiloille hankittaisiin automaattihälyttimet

Kun navetta palaa, se palaa usein ko­ko­naan – Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos toivoo, että eläin­ti­loil­le han­kit­tai­siin au­to­maat­ti­hä­lyt­ti­met

19.01.2024 18:00
Tilaajille
Kasitiellä Pyhäjoella raju kahden henkilöauton kolari, toinen kuljettaja irrotettiin puristuksista

Ka­si­tiel­lä Py­hä­joel­la raju kahden hen­ki­lö­au­ton kolari, toinen kul­jet­ta­ja ir­ro­tet­tiin pu­ris­tuk­sis­ta

14.01.2024 15:41
Kuorma-auton nosturi osui ratasiltaan Oulaisissa – matkustajajuna myöhästyi tunnin sillan tarkastuksen takia

Kuor­ma-au­ton nosturi osui ra­tasil­taan Ou­lai­sis­sa – mat­kus­ta­ja­ju­na myö­häs­tyi tunnin sillan tar­kas­tuk­sen takia

12.01.2024 13:58
Itsestään hajonnut suihku aiheutti keskisuuren rakennuspalohälytyksen Oulaisissa

It­ses­tään ha­jon­nut suihku ai­heut­ti kes­ki­suu­ren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ou­lai­sis­sa

10.01.2024 11:35
Haapavedellä lähti lämmityksestä talopalo, tuhka-astiasta alkanut palo uhkasi tyhjillään ollutta navettaa Reisjärvellä

Haa­pa­ve­del­lä lähti läm­mi­tyk­ses­tä ta­lo­pa­lo, tuh­ka-as­tias­ta alkanut palo uhkasi tyh­jil­lään ollutta na­vet­taa Reis­jär­vel­lä

06.01.2024 19:23
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla syttyi uudenvuodenaaton iltana useita tulipaloja – Vihannissa hallipalo, Siikajoella paloi rivitalossa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la syttyi uu­den­vuo­den­aa­ton iltana useita tu­li­pa­lo­ja – Vi­han­nis­sa hal­li­pa­lo, Sii­ka­joel­la paloi ri­vi­ta­los­sa

01.01.2024 19:23
Tilaajille
Tarkkana joulukokkailussa – aattona ja aatonaattona keittiöpalojen riski on kaksinkertainen

Tark­ka­na jou­lu­kok­kai­lus­sa – aattona ja aa­ton­aat­to­na keit­tiö­pa­lo­jen riski on kak­sin­ker­tai­nen

23.12.2023 12:00
Sopimuspelastus ry on uusi alueellinen vapaaehtoisten pelastajien yhdistys –Ossi Laakso avaa tilannetta, miksi tällaiselle tuli tarve

So­pi­mus­pe­las­tus ry on uusi alueel­li­nen va­paa­eh­tois­ten pe­las­ta­jien yh­dis­tys –Ossi Laakso avaa ti­lan­net­ta, miksi täl­lai­sel­le tuli tarve

22.12.2023 15:05
Tilaajille
Kuivauskaapin kärähtäminen aiheutti päiväkodin evakuoinnin Pyhäjoella

Kui­vaus­kaa­pin kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti päi­vä­ko­din eva­kuoin­nin Py­hä­joel­la

08.12.2023 12:05
Ihminen jäi vetoauton alle Kärsämäellä -Tiedot tapahtumasta päivittyivät

Ihminen jäi ve­to­au­ton alle Kär­sä­mäel­lä -Tiedot ta­pah­tu­mas­ta päi­vit­tyi­vät

06.12.2023 16:50
Oulaisten ja Ylivieskan välillä on risteyskolari –Kumpikin ajokaista on käytössä

Ou­lais­ten ja Yli­vies­kan välillä on ris­teys­ko­la­ri –Kum­pi­kin ajo­kais­ta on käy­tös­sä

04.12.2023 09:32
Tilaajille
Kahen Kahavit meriseikkailussa: Muistatko pyhäjokisen merimiehen, Iikka Mattilan?

Kahen Kahavit me­ri­seik­kai­lus­sa: Muis­tat­ko py­hä­jo­ki­sen me­ri­mie­hen, Iikka Mat­ti­lan?

01.12.2023 13:55
Tilaajille
Nelostie oli tunteja poikki Pulkkilan kohdalla sattuneen onnettomuuden vuoksi – osallisena ajoneuvoyhdistelmä ja kolme henkilöautoa

Ne­los­tie oli tunteja poikki Pulk­ki­lan koh­dal­la sat­tu­neen on­net­to­muu­den vuoksi – o­sal­li­se­na ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mä ja kolme hen­ki­lö­au­toa

29.11.2023 19:01
Jokilaaksojen alueella useita liikenneonnettomuuksia lauantai-iltana – palomestarin mukaan tiet ovat nyt huonossa kunnossa

Jo­ki­laak­so­jen alueel­la useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia lauan­tai-il­ta­na – pa­lo­mes­ta­rin mukaan tiet ovat nyt huo­nos­sa kun­nos­sa

05.11.2023 08:00
Tilaajille
Hirvieläimet ovat nyt liikkeellä – hirvieläinonnettomuuksia sattuu erityisesti valkohäntäpeurojen kanssa

Hir­vi­eläi­met ovat nyt liik­keel­lä – hir­vi­eläin­on­net­to­muuk­sia sattuu eri­tyi­ses­ti val­ko­hän­tä­peu­ro­jen kanssa

04.11.2023 18:00