Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Onnettomuudet
Pakettiauto kääntyi henkilöauton eteen Haapavedellä – loukkaantumisilta vältyttiin

Pa­ket­ti­au­to kääntyi hen­ki­lö­au­ton eteen Haa­pa­ve­del­lä – louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

09.08.2022 11:45
Tilaajille
Nelivuotias lapsi karkasi tuuletusikkunasta, hälytyskeskus varautui vedestä pelastamiseen

Ne­li­vuo­tias lapsi karkasi tuu­le­tu­sik­ku­nas­ta, hä­ly­tys­kes­kus va­rau­tui vedestä pe­las­ta­mi­seen

30.07.2022 15:12
Mies pelasti veden varaan joutuneen naisen Pyhäjoesta Oulaisissa

Mies pelasti veden varaan jou­tu­neen naisen Py­hä­joes­ta Ou­lai­sis­sa

20.07.2022 21:48
Salama sytytti tyhjän navetan tuleen Haapavedellä – tuhoutui palossa täysin

Salama sytytti tyhjän navetan tuleen Haa­pa­ve­del­lä – ­tu­hou­tui palossa täysin

10.07.2022 16:48
Tilaajille
Käräjäoikeus: Kalajoen maastopalo syttyi tupakasta – Destian työntekijä tuomittiin päiväsakkoihin ja maksamaan vahingonkorvauksia yhdessä Destian kanssa

Kä­rä­jäoi­keus: Ka­la­joen maas­to­pa­lo syttyi tu­pa­kas­ta – Destian työn­te­ki­jä tuo­mit­tiin päi­vä­sak­koi­hin ja mak­sa­maan va­hin­gon­kor­vauk­sia yhdessä Destian kanssa

06.07.2022 15:40
Tilaajille
Helteinen kesäkuu vaati esillä 18 ihmisen hengen – "Surullisinta on se, että hukkumiset ovat suurilta osin ennaltaehkäistävissä"

Hel­tei­nen kesäkuu vaati esillä 18 ihmisen hengen – "Su­rul­li­sin­ta on se, että huk­ku­mi­set ovat suu­ril­ta osin en­nal­taeh­käis­tä­vis­sä"

04.07.2022 21:00
Tilaajille
Mitä poliisi halusi viestittää rattijuopumusvalvonnan keskeyttämisellä? Ylikomisario Veijo Alavaikko avaa Kalajoen tapahtumien taustoja

Mitä poliisi halusi vies­tit­tää rat­ti­juo­pu­mus­val­von­nan kes­keyt­tä­mi­sel­lä? Yli­ko­mi­sa­rio Veijo Ala­vaik­ko avaa Ka­la­joen ta­pah­tu­mien taus­to­ja

04.07.2022 12:49
Turvepöly leimahti palamaan Siikalatvalla, palo tuhosi traktorin

Tur­ve­pö­ly lei­mah­ti pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo tuhosi trak­to­rin

02.07.2022 12:22
Juhannuspäivä oli Oulun poliisille kiireinen – Jokilaaksojen alueella kirjattiin sunnuntain vastaisena yönä 112 tehtävää

Ju­han­nus­päi­vä oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – Jo­ki­laak­so­jen alueel­la kir­jat­tiin sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä 112 teh­tä­vää

26.06.2022 10:05
Vihannin perunatehtaalla kärähti öljykeittimessä perunan tärkkelys

Vi­han­nin pe­ru­na­teh­taal­la kärähti öl­jy­keit­ti­mes­sä perunan tärk­ke­lys

21.06.2022 15:40
Nuorisotalo Kuusela

Nuo­ri­so­ta­lo Kuusela

30.05.2022 16:14
Tilaajille
Lämpökeskuksen varastosiilossa roihahti Pyhäjoella

Läm­pö­kes­kuk­sen va­ras­to­sii­los­sa roi­hah­ti Py­hä­joel­la

28.05.2022 21:05
Tilaajille
Palolennolla ollut pienkone putosi Kärsämäellä ja osui sähköjohtoihin mennessään, koneessa olleille ei vakavia vammoja

Pa­lo­len­nol­la ollut pien­ko­ne putosi Kär­sä­mäel­lä ja osui säh­kö­joh­toi­hin men­nes­sään, ko­nees­sa ol­leil­le ei vakavia vammoja

26.05.2022 21:55
Tilaajille
Naisen ruumis löytyi Oulaisista –Poliisi jatkaa tunnistamisen varmistelua

Naisen ruumis löytyi Ou­lai­sis­ta –Po­lii­si jatkaa tun­nis­ta­mi­sen var­mis­te­lua

18.05.2022 14:08
Läheltä piti tilanne Oulaisissa: Poliisi etsii valkoisen täysperävaunullisen rekan kuljettajaa, joka meinasi aiheuttaa vakavan onnettomuuden tiistaina kantatie 86:lla

Läheltä piti tilanne Ou­lai­sis­sa: Poliisi etsii val­koi­sen täys­pe­rä­vau­nul­li­sen rekan kul­jet­ta­jaa, joka meinasi ai­heut­taa vakavan on­net­to­muu­den tiis­tai­na kan­ta­tie 86:lla

26.04.2022 15:49
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Pyhäjoella

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Py­hä­joel­la

19.04.2022 22:11
Poliisi epäilee kahta miestä Oulaisissa viikonloppuna tapahtuneesta henkirikoksesta

Poliisi epäilee kahta miestä Ou­lai­sis­sa vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­nees­ta hen­ki­ri­kok­ses­ta

19.04.2022 11:40
Tilaajille
Ylijohtaja Terttu Savolaisen viesti kunnille: "Nyt jos koskaan, on aika tarkistaa varautumis- ja valmiussuunnitelmien ajantasaisuus"

Yli­joh­ta­ja Terttu Sa­vo­lai­sen viesti kun­nil­le: "Nyt jos kos­kaan, on aika tar­kis­taa va­rau­tu­mis- ja val­mius­suun­ni­tel­mien ajan­ta­sai­suus"

01.04.2022 06:00
Tilaajille
Omakotitalossa syttyi tulipalo Kärsämäellä – yksi vietiin sairaalaan tarkastettavaksi

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kär­sä­mäel­lä – yksi vietiin sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vak­si

19.03.2022 21:29
Heikkojen kevätjäiden vaarallisuus näkyy moottorikelkkaonnettomuuksissa – kelkkailija kuolee useimmiten hukkumalla

Heik­ko­jen ke­vät­jäi­den vaa­ral­li­suus näkyy moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa – kelk­kai­li­ja kuolee useim­mi­ten huk­ku­mal­la

17.03.2022 21:00
Tilaajille