Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulaisten seurakunta
Oulaisten seurakunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen viime vuonna - ylijäämä 109 648 euroa

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta teki yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen viime vuonna - yli­jää­mä 109 648 euroa

02.06.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisten kirkon urkuhanke etenee: Kirkkoneuvosto valitsi hankkeelle arkkitehtisuunnittelijan ja kilpailutuksen tekijän

Ou­lais­ten kirkon ur­ku­han­ke etenee: Kirk­ko­neu­vos­to valitsi hank­keel­le ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jan ja kil­pai­lu­tuk­sen tekijän

26.05.2023 11:00
Tilaajille
Kirkkoneuvosto päätti: Oulaisten seurakunnan toimistosihteerin vapautuva virka täytetään määräajaksi, seurakunnan ylimmän johdon palkkoja korotetaan

Kirk­ko­neu­vos­to päätti: Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan toi­mis­to­sih­tee­rin va­pau­tu­va virka täy­te­tään mää­räa­jak­si, seu­ra­kun­nan ylimmän johdon palk­ko­ja ko­ro­te­taan

07.05.2022 06:00
Tilaajille
Miika Kähkönen siirtyy Lappeenrantaan: Oulaisten kirkkoneuvosto esittää uudeksi seurakuntapastoriksi Roope Syngelmää

Miika Käh­kö­nen siirtyy Lap­peen­ran­taan: Ou­lais­ten kirk­ko­neu­vos­to esittää uudeksi seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Roope Syn­gel­mää

25.03.2022 08:55
Tilaajille
Oulaisten seurakunta ei ole nostamassa kirkollisveroa, talviaurausurakoitsijaksi valittiin Suvanto Infra

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta ei ole nos­ta­mas­sa kir­kol­lis­ve­roa, tal­vi­au­raus­ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Suvanto Infra

16.10.2021 12:00
Tilaajille
Oulaisten hautausmaalle istutetaan kuusiaitaa ja parkkipaikkoja lisätään, uurnahaudoille tarvitaan lisää tilaa tulevaisuudessa

Ou­lais­ten hau­taus­maal­le is­tu­te­taan kuu­si­ai­taa ja park­ki­paik­ko­ja li­sä­tään, uur­na­hau­doil­le tar­vi­taan lisää tilaa tu­le­vai­suu­des­sa

22.05.2021 08:00
Tilaajille
Kähköselle esitetään jatkoaikaa seurakuntapastorin virkaan, Pärkkä valittiin diakonian virkaan

Käh­kö­sel­le esi­te­tään jat­ko­ai­kaa seu­ra­kun­ta­pas­to­rin vir­kaan, Pärkkä va­lit­tiin dia­ko­nian virkaan

21.05.2021 10:00
Tilaajille
Oulaisten kirkon vaivaisukolla piisaa seurattavaa ihan koko kesän ajaksi

Ou­lais­ten kirkon vai­vais­ukol­la piisaa seu­rat­ta­vaa ihan koko kesän ajaksi

21.04.2021 08:28
Tilaajille
Hirvilammi nimettiin kuntalaisfoorumia valmistelevaan työryhmään

Hir­vi­lam­mi ni­met­tiin kun­ta­lais­foo­ru­mia val­mis­te­le­vaan työ­ryh­mään

28.03.2021 08:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunta tekee sähkösopimuksen Elkraft Finlandin kanssa

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta tekee säh­kö­so­pi­muk­sen Elkraft Fin­lan­din kanssa

26.03.2021 11:00
Tilaajille