Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulaisten seurakunta
Oulaisten kirkon paanukatto saa uuden tervapinnan kesällä – Tervauksen tekee kauhavalainen E-P Tervapinta

Ou­lais­ten kirkon paa­nu­kat­to saa uuden ter­va­pin­nan kesällä – Ter­vauk­sen tekee kau­ha­va­lai­nen E-P Ter­va­pin­ta

23.02.2024 18:00
Tilaajille
Joulutapahtuma sai suuren suosion - Riisipuuro ja torttukahvit maistuivat 750 kävijälle Oulaisissa

Jou­lu­ta­pah­tu­ma sai suuren suosion - Rii­si­puu­ro ja tort­tu­kah­vit mais­tui­vat 750 kä­vi­jäl­le Ou­lai­sis­sa

13.12.2023 15:19
Tilaajille
Oulaisten seurakunta ei nosta kirkollisveroa

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta ei nosta kir­kol­lis­ve­roa

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Oulaisten kirkkoneuvosto ei esitä korotusta kirkollisveroon, neuvosto valitsi lastenohjaajan äänestämällä

Ou­lais­ten kirk­ko­neu­vos­to ei esitä ko­ro­tus­ta kir­kol­lis­ve­roon, neu­vos­to valitsi las­ten­oh­jaa­jan ää­nes­tä­mäl­lä

14.10.2023 06:00
Tilaajille
Kokonimikaimat kirkossa töissä: Jenny Paakinaho aloittaa pian työt Oulaisten seurakuntapastorina ja kaima Jenny Paakinaho on kanttorina Haapaveden seurakunnassa

Ko­ko­ni­mi­kai­mat kir­kos­sa töissä: Jenny Paa­kin­aho aloit­taa pian työt Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­pas­to­ri­na ja kaima Jenny Paa­kin­aho on kant­to­ri­na Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­nas­sa

13.10.2023 06:00
Tilaajille
Kirkkoherra Matti Hirvilammi: "Jenny Paakinaho tulee papiksi Oulaisiin"

Kirk­ko­her­ra Matti Hir­vi­lam­mi: "Jenny Paa­kin­aho tulee papiksi Ou­lai­siin"

06.10.2023 16:03 2
Tilaajille
Tuomiokapituli piti ylimääräisen kokouksen Oulaisten seurakuntapastorin virkakutsusta: "Ristaniemen kutsu  ordinaatiovalmennukseen ja pappistutkintoon peruttiin"

Tuo­mioka­pi­tu­li piti yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­pas­to­rin vir­ka­kut­sus­ta: "Ris­ta­nie­men kutsu or­di­naa­tio­val­men­nuk­seen ja pap­pis­tut­kin­toon pe­rut­tiin"

05.10.2023 12:18
Tilaajille
Ristaniemeä esitetään seurakuntapastoriksi Oulaisiin - Tuomiokapitulilta kutsu pappisvihkimykseen ja työhön tarvittavaan ordinaatiovalmennukseen

Ris­ta­nie­meä esi­te­tään seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Ou­lai­siin - Tuo­mioka­pi­tu­lil­ta kutsu pap­pis­vih­ki­myk­seen ja työhön tar­vit­ta­vaan or­di­naa­tio­val­men­nuk­seen

21.09.2023 15:33
Tilaajille
Oulaisten seurakunta palkkaa lastenohjaajan

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta palkkaa las­ten­oh­jaa­jan

20.09.2023 17:00
Tilaajille
Oulaisten kirkkoherra Matti Hirvilammi: "Koen, että Oulaisten seurakunta on saanut toimia seurakuntapastoreina työskennelleille farmijoukkueena. Jääkiekkotermein kuvaten AHL-seurana ennen NHL:ään siirtymistä"

Ou­lais­ten kirk­ko­her­ra Matti Hir­vi­lam­mi: "Koen, että Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta on saanut toimia seu­ra­kun­ta­pas­to­rei­na työs­ken­nel­leil­le far­mi­jouk­kuee­na. Jää­kiek­ko­ter­mein kuvaten AHL-seu­ra­na ennen NHL:ään siir­ty­mis­tä"

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisten seurakuntapastorin virasta kahden kauppa – Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille kahta ehdokasta

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­pas­to­rin virasta kahden kauppa – Kirk­ko­neu­vos­to esittää tuo­mioka­pi­tu­lil­le kahta eh­do­kas­ta

03.08.2023 11:00
Tilaajille
Seurakuntapastori irtisanoutui - Roope Syngelmälle valitaan seuraaja

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri ir­ti­sa­nou­tui - Roope Syn­gel­mäl­le va­li­taan seu­raa­ja

19.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Oulaisten seurakunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen viime vuonna - ylijäämä 109 648 euroa

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta teki yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen viime vuonna - yli­jää­mä 109 648 euroa

02.06.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisten kirkon urkuhanke etenee: Kirkkoneuvosto valitsi hankkeelle arkkitehtisuunnittelijan ja kilpailutuksen tekijän

Ou­lais­ten kirkon ur­ku­han­ke etenee: Kirk­ko­neu­vos­to valitsi hank­keel­le ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jan ja kil­pai­lu­tuk­sen tekijän

26.05.2023 11:00
Tilaajille
Kirkkoneuvosto päätti: Oulaisten seurakunnan toimistosihteerin vapautuva virka täytetään määräajaksi, seurakunnan ylimmän johdon palkkoja korotetaan

Kirk­ko­neu­vos­to päätti: Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan toi­mis­to­sih­tee­rin va­pau­tu­va virka täy­te­tään mää­räa­jak­si, seu­ra­kun­nan ylimmän johdon palk­ko­ja ko­ro­te­taan

07.05.2022 06:00
Tilaajille
Miika Kähkönen siirtyy Lappeenrantaan: Oulaisten kirkkoneuvosto esittää uudeksi seurakuntapastoriksi Roope Syngelmää

Miika Käh­kö­nen siirtyy Lap­peen­ran­taan: Ou­lais­ten kirk­ko­neu­vos­to esittää uudeksi seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Roope Syn­gel­mää

25.03.2022 08:55
Tilaajille
Oulaisten seurakunta ei ole nostamassa kirkollisveroa, talviaurausurakoitsijaksi valittiin Suvanto Infra

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta ei ole nos­ta­mas­sa kir­kol­lis­ve­roa, tal­vi­au­raus­ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Suvanto Infra

16.10.2021 12:00
Tilaajille
Oulaisten hautausmaalle istutetaan kuusiaitaa ja parkkipaikkoja lisätään, uurnahaudoille tarvitaan lisää tilaa tulevaisuudessa

Ou­lais­ten hau­taus­maal­le is­tu­te­taan kuu­si­ai­taa ja park­ki­paik­ko­ja li­sä­tään, uur­na­hau­doil­le tar­vi­taan lisää tilaa tu­le­vai­suu­des­sa

22.05.2021 08:00
Tilaajille
Kähköselle esitetään jatkoaikaa seurakuntapastorin virkaan, Pärkkä valittiin diakonian virkaan

Käh­kö­sel­le esi­te­tään jat­ko­ai­kaa seu­ra­kun­ta­pas­to­rin vir­kaan, Pärkkä va­lit­tiin dia­ko­nian virkaan

21.05.2021 10:00
Tilaajille
Oulaisten kirkon vaivaisukolla piisaa seurattavaa ihan koko kesän ajaksi

Ou­lais­ten kirkon vai­vais­ukol­la piisaa seu­rat­ta­vaa ihan koko kesän ajaksi

21.04.2021 08:28
Tilaajille