50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pyhäjoen kunta
Pyhäjoen uusi sivistysjohtaja Elina Vehkala: "Pyhäjoki on aina ollut minulle maailman rakkain paikka"

Py­hä­joen uusi si­vis­tys­joh­ta­ja Elina Veh­ka­la: "Py­hä­jo­ki on aina ollut minulle maail­man rakkain paikka"

06.02.2024 18:00
Tilaajille
Alueliitto purettiin, kunnille jäi jaettavaa yli puoli miljoonaa euroa

Alue­liit­to pu­ret­tiin, kun­nil­le jäi jaet­ta­vaa yli puoli mil­joo­naa euroa

26.01.2024 15:12
Tilaajille
Nyt ideoimaan tapahtumia Pyhäjoelle – Tarjolla 50 000 euroa

Nyt ideoi­maan ta­pah­tu­mia Py­hä­joel­le – ­Tar­jol­la 50 000 euroa

23.01.2024 14:14
Tilaajille
Pyhäjoen uusi elinvoimajohtaja olisi valmis veikkaamaan, että Hanhkiven alueella tapahtuu tänä vuonna jotain myönteistä – "Tämä on vain minun tuntemukseni."

Py­hä­joen uusi elin­voi­ma­joh­ta­ja olisi valmis veik­kaa­maan, että Hanh­ki­ven alueel­la ta­pah­tuu tänä vuonna jotain myön­teis­tä – "Tämä on vain minun tun­te­muk­se­ni."

13.01.2024 06:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän tarina loppumetreillä – kiinteistökaupat painoivat viimeisen tilinpäätöksen alijäämäiseksi

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män tarina lop­pu­met­reil­lä – ­kiin­teis­tö­kau­pat pai­noi­vat vii­mei­sen ti­lin­pää­tök­sen ali­jää­mäi­sek­si

19.12.2023 09:00
Tilaajille
Pyhäjoen valtuusto kiitteli talousarviota – "Kuntalaisten hyvä on meille itsearvo ja raha on renki saavuttamiseen"

Py­hä­joen val­tuus­to kiit­te­li ta­lous­ar­vio­ta – "­Kun­ta­lais­ten hyvä on meille it­se­ar­vo ja raha on renki saa­vut­ta­mi­seen"

15.12.2023 12:00
Tilaajille
Pyhäjoen talous vakaalla pohjalla myös tulevina vuosina – "Vihreä siirtymä luo uusia mahdollisuuksia kuntamme kehittämiseen", toteaa Matti Soronen

Py­hä­joen talous va­kaal­la poh­jal­la myös tu­le­vi­na vuosina – "Vihreä siir­ty­mä luo uusia mah­dol­li­suuk­sia kun­tam­me ke­hit­tä­mi­seen", toteaa Matti Soronen

13.12.2023 09:00
Tilaajille
Pyhäjoki keventämässä veroprosenttia – "Harvinaista herkkua", luonnehtii kunnanjohtaja

Py­hä­jo­ki ke­ven­tä­mäs­sä ve­ro­pro­sent­tia – "­Har­vi­nais­ta herk­kua", luon­neh­tii kun­nan­joh­ta­ja

01.11.2023 09:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunnanhallitukselta esitys: Vehkala sivistysjohtajaksi

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta esitys: Vehkala si­vis­tys­joh­ta­jak­si

03.10.2023 21:00
Tilaajille
Pyhäjoella esitetään uutta avustusta ensimmäisen omistusasunnon hankintaan, esityksen taustalla perussuomalaisten valtuustoaloite

Py­hä­joel­la esi­te­tään uutta avus­tus­ta en­sim­mäi­sen omis­tus­asun­non han­kin­taan, esi­tyk­sen taus­tal­la pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­aloi­te

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Kati Haarala aloittaa elokuussa Pyhäjoen varhaiskasvatusjohtajana

Kati Haarala aloit­taa elo­kuus­sa Py­hä­joen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja­na

28.06.2023 13:30
Tilaajille
Pyhäjoella on tarve kolmelle uudelle johtajalle – tehtäviä täytettäessä muokataan samalla nimikkeitä

Py­hä­joel­la on tarve kol­mel­le uudelle joh­ta­jal­le – teh­tä­viä täy­tet­täes­sä muo­ka­taan samalla ni­mik­kei­tä

15.05.2023 06:00
Tilaajille
Pyhäjoelle viritellään turvesuon kokoista aurinkovoimalaa – projektijohtajan mukaan kyse on yhdestä Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista

Py­hä­joel­le vi­ri­tel­lään tur­ve­suon ko­kois­ta au­rin­ko­voi­ma­laa – pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan kyse on yhdestä Suomen suu­rim­mis­ta au­rin­ko­voi­ma­hank­keis­ta

12.05.2023 11:00
Tilaajille
Pyhäjoki hyväksyi kaavoitusaloitteen – "Merituulivoima on uusi lehti"

Py­hä­jo­ki hy­väk­syi kaa­voi­tus­aloit­teen – "Me­ri­tuu­li­voi­ma on uusi lehti"

24.04.2023 06:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunnan henkilöstön poissaolot lisääntyivät yli 1 200 päivällä

Py­hä­joen kunnan hen­ki­lös­tön pois­sa­olot li­sään­tyi­vät yli 1 200 päi­väl­lä

21.04.2023 21:00
Tilaajille
Uutta koulua ja liikuntahallia juhlitaan Pyhäjoella

Uutta koulua ja lii­kun­ta­hal­lia juh­li­taan Py­hä­joel­la

22.02.2023 11:00
Tilaajille
Pyhäjokisille mökkiläisille kaavalla parempaa oikeusturvaa – Mahdollisuus ostaa mökkitontti omaksi

Py­hä­jo­ki­sil­le mök­ki­läi­sil­le kaa­val­la pa­rem­paa oi­keus­tur­vaa – Mah­dol­li­suus ostaa mök­ki­tont­ti omaksi

02.02.2023 17:00
Tilaajille
Kyläkuva muuttuu, kun Pyhäjoen purku-urakat alkavat

Ky­lä­ku­va muut­tuu, kun Py­hä­joen pur­ku-ura­kat alkavat

15.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen kunnan tyhjät vuokra-asunnot sotaa paenneiden ukrainalaisten kodeiksi

Py­hä­joen kunnan tyhjät vuok­ra-asun­not sotaa paen­nei­den uk­rai­na­lais­ten ko­deik­si

06.01.2023 11:00
Tilaajille
Pyhäjoen verokertymä ylitti kaikki odotukset

Py­hä­joen ve­ro­ker­ty­mä ylitti kaikki odo­tuk­set

30.12.2022 06:00
Tilaajille