Pyhäjoen kunta

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li vii­väs­tyy virheen takia, ura­kas­ta tulossa uusi kil­pai­lu­tus

29.04.2021 08:17 1
Tilaajille

Mu­seo­vi­ras­to avustaa Annalan kor­jaus­töi­tä Py­hä­joel­la

15.04.2021 08:18
Tilaajille

Kie­lo­saa­ren in­ves­toin­te­ja odo­te­taan vielä Py­hä­joel­la, yrit­tä­jät ker­to­neet suun­ni­tel­mis­taan val­tuu­te­tuil­le

07.03.2021 08:42 1
Tilaajille

Hiih­to­la­tu Aa­to­vai­niol­la, nal­le-bon­gaus­ta –Kun­ta­lais­ten ideoita kuul­laan Py­hä­joel­la

08.02.2021 18:00
Tilaajille

Py­hä­joen kunta pa­tis­te­lee Johanna ja Kimmo Kivistä ra­ken­ta­maan Kie­lo­saar­ta, yrit­tä­jät val­tuus­ton kuul­ta­vak­si

07.02.2021 11:00
Tilaajille

Py­hä­jo­ki jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Linjaus sama kuin alue­hal­lin­to­vi­ras­ton

15.01.2021 08:53

Energy Tower ra­sit­taa Py­hä­joen kunnan teol­li­suus­yh­tiön ta­lout­ta

03.01.2021 09:59
Tilaajille

SM-voit­to­ja, hopeaa ja prons­sia sekä muuten hyviä si­joi­tuk­sia: Py­hä­joen kunta pal­kit­si vuoden aikana me­nes­tyi­nei­tä ur­hei­li­joi­ta

22.12.2020 08:10
Tilaajille

Py­hä­joen val­tuus­to halusi, että ennen kuin myy­dään, pitää sel­vit­tää, mitä kou­luis­sa voi­tai­siin tehdä

18.12.2020 09:00
Tilaajille

Py­hä­jo­ki in­ves­toi isosti, ja satsaa lä­hi­tu­le­vai­suu­teen

16.12.2020 11:00
Tilaajille

Py­hä­joen kunta sulkee, ra­joit­taa ja peruu - pe­rus­suo­ma­lai­set aikovat silti jär­jes­tää it­se­näi­syys­päi­vä­juh­lan

30.11.2020 16:30
Tilaajille

Py­hä­jo­ki piti pro­sen­tit en­ti­sel­lä tasolla – Jaakko Jukkola antoi val­tuus­tol­le va­roi­tuk­sen

12.11.2020 14:47
Tilaajille

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­lin suun­nit­te­lu jatkuu, ra­hoi­tus­ha­ke­mus ve­tä­mään jou­lu­kuus­sa

02.03.2020 08:40

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­lin suun­nit­te­lu jatkuu, ra­hoi­tus­ha­ke­mus ve­tä­mään jou­lu­kuus­sa

02.03.2020 08:30

Väljin versio miel­lyt­ti eniten Py­hä­joen Ma­tin­saa­ren alueel­la

24.01.2020 09:40

Riita poikki ja voita väliin - Arinan ja Py­hä­joen välille sovinto 70 000 eurolla

16.01.2020 08:40