Pyhäjoen kunnanhallitus

Idea Py­hä­joel­le teh­tä­väs­tä säh­kö­au­to­jen la­taus­par­kis­ta etenee, si­jain­ti so­pi­vas­ti Oulun ja Kok­ko­lan välissä

25.04.2021 08:57 1
Tilaajille

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta hy­väk­syn­tä la­jit­te­lu­pi­hal­le

24.04.2021 18:00
Tilaajille

Lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­nus­urak­ka Mii­lu­kan­kaal­le

30.03.2021 15:00 1
Tilaajille

Pah­ka­la: "Kan­kaan Eeron oppi oli, että yh­tei­siin va­roi­hin on suh­tau­dut­ta­va tar­kem­min kuin omiin"

24.03.2021 15:00
Tilaajille

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen tar­jous­kier­rok­sel­le

22.01.2021 15:00
Tilaajille