Joulukalenteri: Lasten pii­rus­tuk­sia li­sä­tään tänne päi­vit­täin aattoon asti

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Katso 50 kuvaa: Wanhan Woiman Jou­lu­maa-ta­pah­tu­mas­ta

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Säästötoimet
Kuukausi
Pohteella edessä kolmen kierroksen yt-rumba – Ensimmäinen vaihe alkaa ensi viikolla

Poh­teel­la edessä kolmen kier­rok­sen yt-rum­ba – En­sim­mäi­nen vaihe alkaa ensi vii­kol­la

25.11.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto urakoi aamusta iltaan – Noin 90 miljoonan euron säästöpaketti nuijittiin lopulta läpi vähäisin muutoksin

Pohteen alue­val­tuus­to urakoi aamusta iltaan – Noin 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti nui­jit­tiin lopulta läpi vä­häi­sin muu­tok­sin

21.11.2023 15:37
Tilaajille
Pohteella edessä laajat yhteistoimintaneuvottelut – Säästöjen takia toimintoihin, tehtäviin ja työpaikkoihin on tulossa muutoksia

Poh­teel­la edessä laajat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – Sääs­tö­jen takia toi­min­toi­hin, teh­tä­viin ja työ­paik­koi­hin on tulossa muu­tok­sia

19.11.2023 12:00
Tilaajille
SDP:n aluevaltuustoryhmä ei kannata sote-yksikköä joka kuntaan

SDP:n alue­val­tuus­to­ryh­mä ei kannata sote-yk­sik­köä joka kuntaan

19.11.2023 06:00
Tilaajille
Ou­las­kan­kaan jatko riippuu tu­le­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä – Alue­hal­li­tus lähetti sääs­tö­oh­jel­man ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le

Ou­las­kan­kaan jatko riippuu tu­le­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä – Alue­hal­li­tus lähetti sääs­tö­oh­jel­man ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le

16.11.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulaskankaan muutosesitysten lisäksi Merijärven terveyskeskusta esitetään lakkaavaksi, Vihantiin ja Pyhäjoelle liikkuvia terveyspalveluita– Lue Pohteen suunnitteleman keskeiset säästöt

Ou­las­kan­kaan muu­tos­esi­tys­ten lisäksi Me­ri­jär­ven ter­veys­kes­kus­ta esi­te­tään lak­kaa­vak­si, Vi­han­tiin ja Py­hä­joel­le liik­ku­via ter­veys­pal­ve­lui­ta– Lue Pohteen suun­nit­te­le­man kes­kei­set säästöt

24.10.2023 06:44
Tilaajille
Pohteen kaikki palvelut haravoidaan säästöjen saamiseksi uhkaavan alijäämän takia –  tarvitaan uusia sopeuttamistoimia sosiaali- ja terveyspalveluihin, pelastustoimeen ja konsernipalveluihin vielä tämän vuoden aikana

Pohteen kaikki pal­ve­lut ha­ra­voi­daan sääs­tö­jen saa­mi­sek­si uh­kaa­van ali­jää­män takia – tar­vi­taan uusia so­peut­ta­mis­toi­mia so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin, pe­las­tus­toi­meen ja kon­ser­ni­pal­ve­lui­hin vielä tämän vuoden aikana

20.10.2023 09:00 2
Tilaajille
Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja, tyrnäväläinen Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä:   "Henkilöstöpula piiskaa jatkamaan uudistamista"

Pohteen alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, tyr­nä­vä­läi­nen Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä: "Hen­ki­lös­tö­pu­la piiskaa jat­ka­maan uu­dis­ta­mis­ta"

29.08.2023 21:00
Tilaajille