Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunginhallitus
Kirsi Ylisirniö nousee Raahen kaupunginhallitukseen

Kirsi Yli­sir­niö nousee Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

21.12.2023 12:00
Tilaajille
Sari Nurro jättää kaksi luottamustehtävää Raahessa

Sari Nurro jättää kaksi luot­ta­mus­teh­tä­vää Raa­hes­sa

18.12.2023 18:00
Tilaajille
Epäasiallisen käytöksen ruotiminen etenee Raahessa – Mattilan mukaan asia tulee aikanaan julkiseksi

Epä­asial­li­sen käy­tök­sen ruo­ti­mi­nen etenee Raa­hes­sa – ­Mat­ti­lan mukaan asia tulee ai­ka­naan jul­ki­sek­si

04.12.2023 08:08
Tilaajille
Korkojen nousu koettelee Raahepoliksen kassatilannetta –Kari Malkamäki valtuutettu neuvottelemaan lainajärjestelyistä

Kor­ko­jen nousu koet­te­lee Raa­he­po­lik­sen kas­sa­ti­lan­net­ta –Kari Mal­ka­mä­ki val­tuu­tet­tu neu­vot­te­le­maan lai­na­jär­jes­te­lyis­tä

01.12.2023 09:04
Tilaajille
Raahe valitsi tutun kasvon opetus- ja kasvatusjohtajaksi – aikoo ottaa viran vastaan

Raahe valitsi tutun kasvon opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jak­si – aikoo ottaa viran vastaan

03.10.2023 12:00
Tilaajille
Raahelaisia ei haluta saattaa ruuhkautuneen yliopistosairaalan varaan

Raa­he­lai­sia ei haluta saattaa ruuh­kau­tu­neen yli­opis­to­sai­raa­lan varaan

05.06.2023 11:00
Tilaajille
Testamenttivaroista esitetään hankittavaksi kymmenillä tuhansilla euroilla palveluja Vihannin vanhuksille

Tes­ta­ment­ti­va­rois­ta esi­te­tään han­kit­ta­vak­si kym­me­nil­lä tu­han­sil­la eu­roil­la pal­ve­lu­ja Vi­han­nin van­huk­sil­le

27.03.2023 13:30
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkiseltä esitys Bio Huvimyllystä: Ei Raahen kaupungin omistukseen

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­tä esitys Bio Hu­vi­myl­lys­tä: Ei Raahen kau­pun­gin omis­tuk­seen

09.03.2023 21:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan valinta ja palkka vahvistetaan – Raahen virkavaalista ei valitettu

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ja palkka vah­vis­te­taan – Raahen vir­ka­vaa­lis­ta ei va­li­tet­tu

29.04.2022 06:00
Tilaajille
Suojatiealoite kaupunginhallituksessa: Suojatietä ei rakenneta Vihannin monitoimitalon ja urheilukentän välille

Suo­ja­tie­aloi­te kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Suo­ja­tie­tä ei ra­ken­ne­ta Vi­han­nin mo­ni­toi­mi­ta­lon ja ur­hei­lu­ken­tän välille

05.04.2022 17:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan virka on nyt auki Raahessa – hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana

Kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on nyt auki Raa­hes­sa – ha­ki­joi­ta voidaan haas­ta­tel­la jo ha­ku­ai­ka­na

23.02.2022 14:57
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan sijaisuus palautettiin valmisteluun

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­suus pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun

03.02.2022 11:00
Tilaajille
Ari Nurkkalan erosopimus sinetöidään keskiviikkona – kaupunginhallituksella ylimääräinen kokous

Ari Nurk­ka­lan ero­so­pi­mus si­ne­töi­dään kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la yli­mää­räi­nen kokous

01.02.2022 17:00
Tilaajille
Veroprosentit tulossa päätettäväksi, Raahen prosentteihin ei esitetä muutoksia

Ve­ro­pro­sen­tit tulossa pää­tet­tä­väk­si, Raahen pro­sent­tei­hin ei esitetä muu­tok­sia

05.11.2021 18:00
Tilaajille
Toukokuussa valmistunut Raahen talouden tasapainottamisohjelma romukoppaan – homma alkaa alusta ensi vuonna

Tou­ko­kuus­sa val­mis­tu­nut Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma ro­mu­kop­paan – homma alkaa alusta ensi vuonna

12.10.2021 15:00
Tilaajille
Tarja Ollanketo on Raahen kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja

Tarja Ol­lan­ke­to on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja

23.08.2021 20:27
Tilaajille
Raahen kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen irtisanoutui

Raahen kau­pun­gin hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Leena Mik­ko­la-Riek­ki­nen ir­ti­sa­nou­tui

17.08.2021 09:14
Tilaajille
Yllätysnimi Raahen kaupunginvaltuuston johtoon, oulaistelaisjuurista Nina Pulkkasta esitetään kyseiseen paikkaan

Yl­lä­tys­ni­mi Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton joh­toon, ou­lais­te­lais­juu­ris­ta Nina Pulk­kas­ta esi­te­tään ky­sei­seen paik­kaan

14.07.2021 08:17
Tilaajille
Keskusta menettää Raahen kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden

Kes­kus­ta me­net­tää Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juu­den

12.07.2021 18:00
Tilaajille
Lumijärvi: Raahessa kaupunginhallitus ei toteutakaan valtuuston päätöstä - kiistan aiheena äänestysbussi

Lu­mi­jär­vi: Raa­hes­sa kau­pun­gin­hal­li­tus ei to­teu­ta­kaan val­tuus­ton pää­tös­tä - kiistan aiheena ää­nes­tys­bus­si

11.04.2021 15:00
Tilaajille