50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Siikajoki
Antti Jeskanen jatkaa vakituisessa virassa – tehtävään siunaaminen loppiaisena

Antti Jes­ka­nen jatkaa va­ki­tui­ses­sa virassa – teh­tä­vään siu­naa­mi­nen lop­piai­se­na

09.01.2024 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla syttyi uudenvuodenaaton iltana useita tulipaloja – Vihannissa hallipalo, Siikajoella paloi rivitalossa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la syttyi uu­den­vuo­den­aa­ton iltana useita tu­li­pa­lo­ja – Vi­han­nis­sa hal­li­pa­lo, Sii­ka­joel­la paloi ri­vi­ta­los­sa

01.01.2024 19:23
Tilaajille
PPE-Köökin osakassopimukseen muutoksia – kaikki kunnat ovat hyväksyneet muuttuneen sopimuksen

PPE-Köö­kin osa­kas­so­pi­muk­seen muu­tok­sia – ­kaik­ki kunnat ovat hy­väk­sy­neet muut­tu­neen so­pi­muk­sen

29.12.2023 12:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksella noin 40 tulvatehtävää Pattijoella, keikkoja myös Merijärvellä – Vedenpinta on laskenut merkittävästi, mutta sunnuntain tilanne yhä epävarma

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la noin 40 tul­va­teh­tä­vää Pat­ti­joel­la, keik­ko­ja myös Me­ri­jär­vel­lä – ­Ve­den­pin­ta on las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti, mutta sun­nun­tain tilanne yhä epä­var­ma

14.10.2023 21:11
Tilaajille
Ruokolahden tanssilavalla viihdytään – tanssituloilla katetaan seurantalon kulut sekä aktivoidaan lapsia ja nuoria

Ruo­ko­lah­den tans­si­la­val­la viih­dy­tään – ­tans­si­tu­loil­la ka­te­taan seu­ran­ta­lon kulut sekä ak­ti­voi­daan lapsia ja nuoria

03.08.2023 21:00
Tilaajille
Videolla tunnelmia Ruokolahden lavalta heinäkuun viimeisenä lauantaina.

Vi­deol­la tun­nel­mia Ruo­ko­lah­den lavalta hei­nä­kuun vii­mei­se­nä lauan­tai­na.

02.08.2023 14:19
Tilaajille
Raahessa pappina aloittava Antti Jeskanen: "Unelma toteutuu, kun saan aloittaa maaseutuseurakunnassa"

Raa­hes­sa pappina aloit­ta­va Antti Jes­ka­nen: "Unelma to­teu­tuu, kun saan aloit­taa maa­seu­tu­seu­ra­kun­nas­sa"

26.06.2023 17:00
Tilaajille
Kahta henkilöä epäillään rikoksesta Ruukin hevoskeskuksen tutkinnassa – eläinten väkivaltainen kohtelu oli toistuvaa ja jatkui vuosia

Kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tut­kin­nas­sa – eläin­ten vä­ki­val­tai­nen kohtelu oli tois­tu­vaa ja jatkui vuosia

16.05.2023 14:14
Tilaajille
Ratalinjausvaihtoehdoista karttaluonnos – ratayhteys olisi joko Otanmäen ja Tuomiojan tai Lampinsaaren välillä

Ra­ta­lin­jaus­vaih­to­eh­dois­ta kart­ta­luon­nos – ra­ta­yh­teys olisi joko Otan­mäen ja Tuo­mi­ojan tai Lam­pin­saa­ren välillä

09.05.2023 21:00
Tilaajille
Tulvahuippujen ajankohta muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhäjokialueelle ei ennusteta kovia tulvia

Tul­va­huip­pu­jen ajan­koh­ta muuttuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Py­hä­jo­ki­alueel­le ei en­nus­te­ta kovia tulvia

21.04.2023 11:00
Tilaajille
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23
Tilaajille
Vielä ehtii hakea Ruukkiin opiskelemaan eläintenkouluttajaksi – haku päättyy maanantaina

Vielä ehtii hakea Ruuk­kiin opis­ke­le­maan eläin­ten­kou­lut­ta­jak­si – haku päättyy maa­nan­tai­na

13.02.2023 21:00
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtajatentissä istui vain Tiina Hovi  – valtuusto teki yksimielisen valinnan myös Päivi Raution valinnasta varalle

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja­ten­tis­sä istui vain Tiina Hovi  – ­val­tuus­to teki yk­si­mie­li­sen va­lin­nan myös Päivi Raution va­lin­nas­ta varalle

27.01.2023 08:40
Tilaajille
Suomen suurimpien tuulivoimakuntien TOP10-lista: Pyhäjoki on selkeä ykkönen, Pyhäntä ja Siikajokikin mahtuvat mukaan

Suomen suu­rim­pien tuu­li­voi­ma­kun­tien TOP10-lis­ta: Py­hä­jo­ki on selkeä yk­kö­nen, Pyhäntä ja Sii­ka­jo­ki­kin mah­tu­vat mukaan

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus etsii Suomen surkeinta kylätietä – Siikajoentie kahdeksan finalistin joukossa

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus etsii Suomen sur­kein­ta ky­lä­tie­tä – Sii­ka­joen­tie kah­dek­san fi­na­lis­tin jou­kos­sa

17.11.2022 21:00
Tilaajille
Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tauvossa on oulaistelaislähtöisen Aki Simunaniemen uuden yrityksen kotisatama

Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tau­vos­sa on ou­lais­te­lais­läh­töi­sen Aki Si­mu­na­nie­men uuden yri­tyk­sen ko­ti­sa­ta­ma

23.07.2022 21:00
Tilaajille
Kaksi sutta seuraili peltotöitä Luohualla – eläimet tarkkailivat traktoria pelkäämättä

Kaksi sutta seu­rai­li pel­to­töi­tä Luo­hual­la – eläimet tark­kai­li­vat trak­to­ria pel­kää­mät­tä

17.07.2022 13:30
Tilaajille
Väyläviraston ratatyöt vaikuttavat junaliikenteeseen kesän aikana – liikennekatko Tuomiojan ja Oulun välillä lauantaina

Väy­lä­vi­ras­ton ra­ta­työt vai­kut­ta­vat ju­na­lii­ken­tee­seen kesän aikana – lii­ken­ne­kat­ko Tuo­mi­ojan ja Oulun välillä lauan­tai­na

17.06.2022 11:00
Tilaajille
Ravureiden valmennus päättyy Ruukin hevoskeskuksessa mutta raviopetus jatkuu – yhteistyö ravivalmentajan kanssa loppuu

Ra­vu­rei­den val­men­nus päättyy Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa mutta ra­vi­ope­tus jatkuu – yh­teis­työ ra­vi­val­men­ta­jan kanssa loppuu

11.06.2022 13:30
Tilaajille
Pyhäjoen Kalifornian perimätiedon kokoamiselle ja Siikajoen Karinkannan rokkifestareille myönnettiin apuraha

Py­hä­joen Ka­li­for­nian pe­ri­mä­tie­don ko­koa­mi­sel­le ja Sii­ka­joen Ka­rin­kan­nan rok­ki­fes­ta­reil­le myön­net­tiin apuraha

25.05.2022 21:00
Tilaajille