Liikenneonnettomuudet
Autoilija törmäsi lapseen,  joka ylitti suojatietä sähköpotkulaudalla

Au­toi­li­ja törmäsi lap­seen, joka ylitti suo­ja­tie­tä säh­kö­pot­ku­lau­dal­la

18.11.2020 14:50 0
Kasitielle halutaan täyspitkää aitaa, mutta se saattaa olla pitkässä kuusessa

Ka­si­tiel­le ha­lu­taan täys­pit­kää aitaa, mutta se saattaa olla pit­käs­sä kuu­ses­sa

28.02.2020 08:40 0
Liikenneonnettomuuksien määrä tutkintahistorian pienin vuonna 2017

Lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien määrä tut­kin­ta­his­to­rian pienin vuonna 2017

12.01.2018 09:00 0