Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

sosiaalipäivystys
Oulaskankaan sairaalaan saadaan keväällä uusi sosiaalipäivystysyksikkö Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n yhteistyönä

Ou­las­kan­kaan sai­raa­laan saadaan ke­vääl­lä uusi so­siaa­li­päi­vys­tys­yk­sik­kö Ou­lais­ten kau­pun­gin ja PPSHP:n yh­teis­työ­nä

15.12.2020 21:54
Oulainen isäntäkuntana alueellisessa sosiaalipäivystyksessä, uusia rekrytointeja tehdään vielä Oulaskankaalle

Ou­lai­nen isän­tä­kun­ta­na alueel­li­ses­sa so­siaa­li­päi­vys­tyk­ses­sä, uusia rek­ry­toin­te­ja tehdään vielä Ou­las­kan­kaal­le

15.12.2020 16:15
Tilaajille