Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

varallaolo
Äänestystulos 17–1 palautti Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiuden uudelleen valmisteltavaksi

Ää­nes­tys­tu­los 17–1 pa­laut­ti Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­miu­den uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si

05.03.2021 16:27
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus jätti pelastuslaitoslausunnon  pöydälle: "Käsissä iso asia, joka vaatii ehdottomasti lisäselvityksiä"

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus jätti pe­las­tus­lai­tos­lau­sun­non pöy­däl­le: "Kä­sis­sä iso asia, joka vaatii eh­dot­to­mas­ti li­sä­sel­vi­tyk­siä"

09.02.2021 15:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen kaksi vaihtoehtoa: "Uskon, että molemmat vaihtoehdot saavat jäsenkunnista kannatusta"

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­miu­teen kaksi vaih­toeh­toa: "Uskon, että mo­lem­mat vaih­to­eh­dot saavat jä­sen­kun­nis­ta kan­na­tus­ta"

29.01.2021 16:00
Tilaajille