Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ympäristölupa
Päästöt ja kuormitus vähenevät – SSAB arvioi tehtaan toiminnan muutoksen vaikutuksia

Päästöt ja kuor­mi­tus vä­he­ne­vät – SSAB arvioi tehtaan toi­min­nan muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia

03.09.2023 13:30
Tilaajille
Oulaisten Ampumaratayhdistys hakee lautakunnalta ympäristölupaa Honkamajan ampumaradan laajentamiseen

Ou­lais­ten Am­pu­ma­ra­ta­yh­dis­tys hakee lau­ta­kun­nal­ta ym­pä­ris­tö­lu­paa Hon­ka­ma­jan am­pu­ma­ra­dan laa­jen­ta­mi­seen

04.04.2022 13:30
Tilaajille
Pohjolan Peruna sai odottamansa ympäristöluvan – biokaasulaitoksen kanssa aiotaan edetä nyt mahdollisimman nopeasti

Poh­jo­lan Peruna sai odot­ta­man­sa ym­pä­ris­tö­lu­van – bio­kaa­su­lai­tok­sen kanssa aiotaan edetä nyt mah­dol­li­sim­man no­peas­ti

25.03.2022 11:00
Tilaajille