Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Alueel­li­nen maan­puo­lus­tus­kurs­si alkoi Raa­hes­sa – yli­joh­ta­ja Sa­vo­lai­nen: "Elämme muut­tu­nees­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä"

Maanantaina Raahessa alkaneen Pohjois-Suomen 81. alueellisen maanpuolustuskurssin teemana on yhteiskunnan kokonaisturvallisuus muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Maanpuolustuskurssille osallistuvat kuntien, viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median avainhenkilöt tulevat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista. Kurssin johtajina toimivat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen ja Kainuun prikaatin apulaiskomentaja eversti Ari Lehmuslehti.

Avauspuheenvuorossaan Savolainen totesi, että Raahessa kurssi sattuu sisällön kannalta haastavaan turvallisuustilanteeseen.