Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Tilaajille

Alue­vaa­lien en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä an­net­tiin noin 146 000 ääntä – Poh­jois-Poh­jan­maan in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät Kär­sä­mäel­lä

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi tänään keskiviikkona.
Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi tänään keskiviikkona.
Kuva: Jussi Leinonen

Aluevaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä äänestämässä kävi noin 146 000 henkilöä, mikä on 3,7 prosenttia äänioikeutetuista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella äänestysaktiivisuus oli 3,5 prosenttia. Innokkaimmin vaaliuurnille lähdettiin Kärsämäellä, missä 8,1 prosenttia äänioikeutetuista antoi äänensä. Toiseksi eniten äänestettiin Hailuodossa, missä äänestäneitä oli 6,5 prosenttia.