50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Aluevaalit 2022
Sorosella oli aluevaaleissa eniten ulkopuolista vaalirahaa – Raahen seutukunnasta valittujen äänen hinta vaihtelee 34 sentistä yli 22 euroon

So­ro­sel­la oli alue­vaa­leis­sa eniten ul­ko­puo­lis­ta vaa­li­ra­haa – Raahen seu­tu­kun­nas­ta va­lit­tu­jen äänen hinta vaih­te­lee 34 sen­tis­tä yli 22 euroon

01.04.2022 13:04
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00
Tilaajille
Puolueet sopuun Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston keskeisistä paikoista: Keskusta ottaa valtuuston, hallituksen ja lähes kaikkien lautakuntien puheenjohtajuudet

Puo­lueet sopuun Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuus­ton kes­kei­sis­tä pai­kois­ta: Kes­kus­ta ottaa val­tuus­ton, hal­li­tuk­sen ja lähes kaik­kien lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­juu­det

29.01.2022 13:35 1
Epäilty vaalirikkomus Haapavedellä koskee viittä äänestäjää, keskusvaalilautakunta odottaa nyt vaalitoimikunnan selvitystä

Epäilty vaa­li­rik­ko­mus Haa­pa­ve­del­lä koskee viittä ää­nes­tä­jää, kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta odottaa nyt vaa­li­toi­mi­kun­nan sel­vi­tys­tä

28.01.2022 14:57
Tilaajille
Tarkastuslaskenta toi keskustalle yhden lisäpaikan – oululainen Merja Rasinkangas nousee aluevaltuustoon : "Tämä on aivan huikea juttu!"

Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan – ou­lu­lai­nen Merja Ra­sin­kan­gas nousee alue­val­tuus­toon : "Tämä on aivan huikea juttu!"

27.01.2022 11:41
Tilaajille
Merijärvellä käytettiin ahkerimmin äänioikeutta aluevaaleissa: Kärsämäellä ennakkoäänestykseen on saatu hyviä tuloksia liikkuvasta ennakkoäänestyspisteestä

Me­ri­jär­vel­lä käy­tet­tiin ah­ke­rim­min ää­ni­oi­keut­ta alue­vaa­leis­sa: Kär­sä­mäel­lä en­nak­ko­ää­nes­tyk­seen on saatu hyviä tu­lok­sia liik­ku­vas­ta en­nak­ko­ää­nes­tys­pis­tees­tä

25.01.2022 17:00
Tilaajille
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

25.01.2022 06:00
Tilaajille
Vihannissa mietittiin aluevaalipäivänä sitä, miten hoitajat riittävät tulevaisuudessa –Veera Tikkala pääsi äänestämään elämänsä ensimmäistä kertaa

Vi­han­nis­sa mie­tit­tiin alue­vaa­li­päi­vä­nä sitä, miten hoi­ta­jat riit­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa –Veera Tikkala pääsi ää­nes­tä­mään elä­män­sä en­sim­mäis­tä kertaa

24.01.2022 17:00
Tilaajille
Haapaveden Mauno Soronen aluevaltuustoon: "Tuntui mukavalta, kun lapset tsemppasivat isäänsä vaaleissa"

Haa­pa­ve­den Mauno Soronen alue­val­tuus­toon: "Tuntui mu­ka­val­ta, kun lapset tsemp­pa­si­vat isäänsä vaa­leis­sa"

24.01.2022 11:32
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan 79:n aluevaltuutetun tiukka työ alkaa heti, vaikka virallisesti toimikausi alkaa maaliskuun alussa – "Kireä aikataulu, mutta haaste on tunnistettu"

Poh­jois-Poh­jan­maan 79:n alue­val­tuu­te­tun tiukka työ alkaa heti, vaikka vi­ral­li­ses­ti toi­mi­kau­si alkaa maa­lis­kuun alussa – "Kireä ai­ka­tau­lu, mutta haaste on tun­nis­tet­tu"

24.01.2022 06:00
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

27.01.2022 16:40
Tilaajille
Äänet on nyt laskettu: Katso nimet, ketkä 11 edustajaa Pyhäjokialueelta ovat mukana ensimmäisessä aluevaltuustossa

Äänet on nyt las­ket­tu: Katso nimet, ketkä 11 edus­ta­jaa Py­hä­jo­ki­alueel­ta ovat mukana en­sim­mäi­ses­sä alue­val­tuus­tos­sa

23.01.2022 23:20 1
Tilaajille
Keskusta juhli Pohjois-Pohjanmaalla – puolue sai eniten ääniä kaikissa alueen kunnissa, paikkoja 32

Kes­kus­ta juhli Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puolue sai eniten ääniä kai­kis­sa alueen kun­nis­sa, paik­ko­ja 32

24.01.2022 00:11
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluevaalit keskustan hallintaa: Puolue keräämässä yli 42 prosentin kannatuksen, Juha Sipilä ääniharavana – Ylen ennuste näyttää koko maassa kokoomukselle voittoa, SDP ja keskusta lähes tasaprosentein perässä

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­lit kes­kus­tan hal­lin­taa: Puolue ke­rää­mäs­sä yli 42 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen, Juha Sipilä ää­ni­ha­ra­va­na – Ylen ennuste näyttää koko maassa ko­koo­muk­sel­le voit­toa, SDP ja kes­kus­ta lähes ta­sa­pro­sen­tein perässä

23.01.2022 21:49
Tänään äänestetään aluevaltuustoon menijät

Tänään ää­nes­te­tään alue­val­tuus­toon menijät

23.01.2022 13:30
Tilaajille
Vaalirikkomusepäily Pohjois-Pohjanmaalla – oikeusministeriö tietoinen asiasta

Vaa­li­rik­ko­mus­epäi­ly Poh­jois-Poh­jan­maal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö tie­toi­nen asiasta

19.01.2022 15:38
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys päättyi – Miljoona suomalaista on jo äänestänyt, pyhäjokiset ja kärsämäkiset maakunnan aktiivisimpien joukossa

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – Mil­joo­na suo­ma­lais­ta on jo ää­nes­tä­nyt, py­hä­jo­ki­set ja kär­sä­mä­ki­set maa­kun­nan ak­tii­vi­sim­pien jou­kos­sa

19.01.2022 07:08
Tilaajille
Nyt saa kysellä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueesta: Kysymyksiin vastataan tiistain Teams-tilaisuudessa

Nyt saa kysellä Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­luees­ta: Ky­sy­myk­siin vas­ta­taan tiis­tain Teams-ti­lai­suu­des­sa

17.01.2022 18:00
Aluevaalien ennakkoäänestys jatkuu: Pyhäjokiset ovat äänestäneet ahkerimmin alueella, oulaistelaiset vaisuimmin

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jatkuu: Py­hä­jo­ki­set ovat ää­nes­tä­neet ah­ke­rim­min alueel­la, ou­lais­te­lai­set vai­suim­min

17.01.2022 17:00
Tilaajille