Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Tilaajille

Bergst­rö­min kiin­teis­tön ke­hit­tä­mi­sel­le tuli tukea Ou­lai­siin

Oulainen

Bergströmin kiinteistön kehittäminen kohti kohtaamisen, kulttuurin ja osaamisen keskittämöä sai tukea. Rieska-Leader myönsi sille tukea 13 024 euroa. Summa on 80 prosenttia kehittämishankkeesta, jonka kokonaiskustannusarvio on 16 280 euroa.

Bergströmin kiinteistölle kehitellään monipuolista käyttöä.
Bergströmin kiinteistölle kehitellään monipuolista käyttöä.
Kuva: Heli Nurkkala

Kehittämishankkeessa selvitetään vuonna 1937 rakennetun Bergströmin kiinteistön käytön mahdollisuudet eri tapahtumiin ja toimintoihin. Hankkeen aikana selvitetään kiinteistön tilojen käyttöaste sekä mahdolliset yhteistyötahot.