Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Digillä hy­vin­voin­tia, Elä­ke­lii­ton oh­jel­mas­sa on mukana jo 35 osal­lis­tu­jaa Ou­lai­sis­ta

Eläkeliiton Oulaisten yhdistys  on  mukana nuorille ikäihmisille tarkoitetussa ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen ohjelmassa. Hankkeen rahoittajana on Kela, muita konsortion jäseniä ovat mm Peurunka Oy, Sitra ja UKK säätiö. Hankkeen olisi pitänyt alkaa keväällä, mutta korona rajoitukset siirsivät aloitusta.

Hankkeen tavoitteena on saada nuoret ikäihmiset omaksumaan uusia arkirutiineja, joissa on riittävästi liikuntaa tuottamaan terveysvaikutuksia ja sitä kautta parantaa ihmisten elämänlaatua. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä liikkumattomuudesta koituvia haittoja, vähentää todennäköisyyttä sille, että osallistujat saavat vaikeampia sairauksia seniori-iässä (75+vuotiaana) ja vähentää ikääntyvän väestön sairaus kustannuksia.