Tilaajille

Esitys nos­tai­si summaa: Ou­lai­sis­ta en­si­asun­non os­ta­jal­le 5 000 euron tuki

Kaupunginvaltuutettu Raimo Räisänen (kesk.) esittää, että ensimmäisen asunnon Oulaisista ostavalle tarkoitetun tukipaketin summaa korotetaan ja tukiaikaa pidennetään. Esityksen mukaan tukea maksettaisiin Oulaisista ensiasunnon ostajalle ja siinä asuvalle kaikkiaan 5 000 euroa.

Tukisumma jakautuisi esityksen mukaan neljälle vuodelle. Ensimmäisen vuotena se olisi 2 000 euron suuruinen ja kolmena seuraavan vuonna tuki olisi 1 000 euroa vuodessa. Tuki edellyttää, että asukas asuu jokaisen tukivuoden lopussa omistusasunnossa Oulaisissa..