Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Asuminen
Tiina Carita Rosenqvist lähti Oulaisista 15-vuotiaana – Nyt vastikään kotipitäjässään vieraillut filosofian tohtori luo uraa Dartmouthin yliopistossa

Tiina Carita Ro­senq­vist lähti Ou­lai­sis­ta 15-vuo­tiaa­na – Nyt vas­ti­kään ko­ti­pi­tä­jäs­sään vie­rail­lut fi­lo­so­fian tohtori luo uraa Dart­mout­hin yli­opis­tos­sa

25.08.2023 21:00
Tilaajille
Sotilaspiirin vanha rivitalo ränsistyy yhä – Kaupungin uhkauksetkaan eivät ole tehonneet

So­ti­las­pii­rin vanha ri­vi­ta­lo rän­sis­tyy yhä – Kau­pun­gin uh­kauk­set­kaan eivät ole te­hon­neet

27.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Vanha pappila myynnissä Pyhäjoella reilulla kymppitonnilla - Paikkakunnalla 43 myytävää asuntoa

Vanha pappila myyn­nis­sä Py­hä­joel­la rei­lul­la kymp­pi­ton­nil­la - Paik­ka­kun­nal­la 43 myy­tä­vää asuntoa

14.07.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisissa myytäviä asuntoja tuplasti enemmän kuin Haapavedellä – Naapurikaupungeissa  67 myytävän asunnon ero

Ou­lai­sis­sa myy­tä­viä asun­to­ja tup­las­ti enemmän kuin Haa­pa­ve­del­lä – Naa­pu­ri­kau­pun­geis­sa 67 myy­tä­vän asunnon ero

13.07.2023 13:12
Tilaajille
Uudenlainen seniorien asumismalli esitellään Oulaisissa

Uu­den­lai­nen se­nio­rien asu­mis­mal­li esi­tel­lään Ou­lai­sis­sa

29.08.2022 17:00
Tilaajille
Kuka omistaa Hanhikiven niemen majoituskylän? Voiko kylään majoittaa sotaa pakenevia ukrainalaisia?

Kuka omistaa Han­hi­ki­ven niemen ma­joi­tus­ky­län? Voiko kylään ma­joit­taa sotaa pa­ke­ne­via uk­rai­na­lai­sia?

31.03.2022 13:30
Tilaajille
Haapaveden Leppojanperällä kuohuu – "Tuntuu kuin meitä kohdeltaisiin kakkosluokan kansalaisina"

Haa­pa­ve­den Lep­po­jan­pe­räl­lä kuohuu – "Tuntuu kuin meitä koh­del­tai­siin kak­kos­luo­kan kan­sa­lai­si­na"

26.06.2021 08:00
Tilaajille
Uusia rakentajia houkutellaan Oulaisiin vesi-, viemäri- ja valokuituliittymällä, kampanja alkanee toukokuun alussa

Uusia ra­ken­ta­jia hou­ku­tel­laan Ou­lai­siin vesi-, vie­mä­ri- ja va­lo­kui­tu­liit­ty­mäl­lä, kam­pan­ja alkanee tou­ko­kuun alussa

23.03.2021 14:08
Tilaajille
Katso kuntasi väkiluku: Seuraavaksi tavoitellaan ruuhka-Suomesta paluumuuttajia tai etätöiden tekijöitä Pyhäjokialueelle asumaan

Katso kuntasi vä­ki­lu­ku: Seu­raa­vak­si ta­voi­tel­laan ruuh­ka-Suo­mes­ta pa­luu­muut­ta­jia tai etä­töi­den te­ki­jöi­tä Py­hä­jo­kia­lueel­le asumaan

27.01.2021 18:00
Tilaajille
Maaseutumainen asuminen on vetovoimatekijä, Merijärvi on saanut jo paluumuuttajia
Pääkirjoitus

Maa­seu­tu­mai­nen asu­mi­nen on ve­to­voi­ma­te­ki­jä, Me­ri­jär­vi on saanut jo pa­luu­muut­ta­jia

27.01.2021 11:59
Tilaajille
Yhdessä  markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon
Pääkirjoitus

Yhdessä mark­ki­noi­maan: Kuntien ko­ke­muk­sia hyvistä ja on­nis­tu­neis­ta kam­pan­jois­ta tar­vi­taan nyt jakoon

20.01.2021 13:19
Tilaajille
Koe Oulainen -asumiskokeilu toi paikkakunnalle noin 30 uutta asukasta, muut kunnat kyselevät jo oppia

Koe Ou­lai­nen -a­su­mis­ko­kei­lu toi paik­ka­kun­nal­le noin 30 uutta asu­kas­ta, muut kunnat ky­se­le­vät jo oppia

15.01.2021 10:19
Tilaajille
Elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari tietää, ilmaisen asumisen kokeiluja on Suomessa jo menossa

Elin­kei­no- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Jarmo Soin­saa­ri tietää, il­mai­sen asu­mi­sen ko­kei­lu­ja on Suo­mes­sa jo menossa

28.10.2020 12:00
Tilaajille
Oulainen tarjoaa ilmaista asumista – kaupunginjohtaja jätti eriävän mielipiteen

Ou­lai­nen tarjoaa il­mais­ta asu­mis­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja jätti eriävän mie­li­pi­teen

23.10.2020 13:00 1
Esitys nostaisi summaa: Oulaisista ensiasunnon ostajalle 5 000 euron tuki

Esitys nos­tai­si summaa: Ou­lai­sis­ta en­si­asun­non os­ta­jal­le 5 000 euron tuki

26.10.2020 07:52
Tilaajille
Oulaisten omaperäinen idea kaatumassa: Laki estää kaupunkia tarjoamasta ilmaista asumista

Ou­lais­ten oma­pe­räi­nen idea kaa­tu­mas­sa: Laki estää kau­pun­kia tar­joa­mas­ta il­mais­ta asu­mis­ta

23.10.2020 15:49
Tilaajille