Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Fen­no­voi­ma hakee sel­keyt­tä roo­lei­hin ja vas­tuu­aluei­siin – vuo­den­vaih­de tuo muu­tok­sia yhtiön or­ga­ni­saa­tioon ja joh­to­ryh­mään

Fennovoima tiedottaa uudelleenorganisoivan toimintaansa ja nimittävänsä uusia henkilöitä yhtiön johtoryhmään. Yhtiön mukaan toimintojen uudelleenjärjestämisellä tuetaan valmistautumista Hanhikivi 1 -hankkeen tuleviin vaiheisiin.

Uudessa organisaatiomallissa laitostoimintojen ja projektitoimintojen nykyiset organisaatiot järjestyvät neljään yksikköön. Niiden vastuulle tulevat tekninen suunnittelu ja lisensiointi, toimitusketjun kehittäminen ja sopimustenhallinta, projektinhallinta ja aikataulu sekä laitoksen käyttö- ja kunnossapitotoimintojen suunnittelu ja valmistelu.