Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Tilaajille

Fen­no­voi­ma hakee sel­keyt­tä roo­lei­hin ja vas­tuua­luei­siin – vuo­den­vaih­de tuo muu­tok­sia yhtiön or­ga­ni­saa­tioon ja joh­to­ryh­mään

Fennovoima tiedottaa uudelleenorganisoivan toimintaansa ja nimittävänsä uusia henkilöitä yhtiön johtoryhmään. Yhtiön mukaan toimintojen uudelleenjärjestämisellä tuetaan valmistautumista Hanhikivi 1 -hankkeen tuleviin vaiheisiin.

Uudessa organisaatiomallissa laitostoimintojen ja projektitoimintojen nykyiset organisaatiot järjestyvät neljään yksikköön. Niiden vastuulle tulevat tekninen suunnittelu ja lisensiointi, toimitusketjun kehittäminen ja sopimustenhallinta, projektinhallinta ja aikataulu sekä laitoksen käyttö- ja kunnossapitotoimintojen suunnittelu ja valmistelu.