Pyhäjoki
Viikko

Takala on Py­hä­joen ää­ni­ku­nin­gas, Pe­rus­suo­ma­lai­set saavat kolme paikkaa lisää ja Kes­kus­ta me­net­tää kaksi paikkaa Py­hä­joel­la

13.06.2021 21:33
Tilaajille

Äänistä las­ket­tu Py­hä­joel­la 54,20, ää­ni­pot­tia pi­te­le­vät Mus­ta­kal­lio, Anttila ja Flink

13.06.2021 20:33
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­seu­dun vaa­li­tu­los­pal­ve­lu seuraa reaa­li­ajas­sa kun­ta­vaa­lien ään­ten­las­ken­taa, katso miten äänet ja­kau­tu­vat kun­nas­sa­si

13.06.2021 19:18
Tilaajille

Py­hä­joel­la toi­vo­taan ta­sa­puo­li­suut­ta – "Niin van­huk­sil­le, nuo­ril­le kuin per­heel­li­sil­le­kin"

13.06.2021 17:11
Tilaajille
Vanhemmat

Ol­lin­mäen ra­ken­ta­mis­ta vauh­di­te­taan Py­hä­joel­la

08.06.2021 12:07
Tilaajille

Tutkija tyrmää uudet ydin­myl­lyt – Han­hi­ki­vi 1 ja Ol­ki­luo­to 3 eivät ole ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­viä ener­gia­hank­kei­ta, Iivo Veh­vi­läi­nen Aal­to-yli­opis­tos­ta sanoo

07.06.2021 15:02
Tilaajille

Py­hä­jo­ki päi­vit­ti ko­ro­na­oh­jei­ta - ylei­sö­ti­lai­suuk­sia saa jär­jes­tää, mutta ra­joi­tuk­sia on edel­leen voi­mas­sa

06.06.2021 15:05
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta tar­tun­taa, Oulussa nol­la­päi­vä – tar­tun­to­ja nyt ete­lä­osas­sa maa­kun­taa

18.05.2021 14:45

Koi­ra­har­ras­ta­jat pe­rus­ti­vat yh­dis­tyk­sen, Py­hä­joel­le ra­ken­ne­taan koi­ra­puis­to

13.05.2021 08:00
Tilaajille

Py­hä­joel­la höl­len­ne­tään ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

11.05.2021 07:39

Pa­ri­kym­men­tä hei­nä­paa­lia paloi, kun kulotus karkasi Py­hä­joel­la

07.05.2021 21:59

Fen­no­voi­mal­la katse jo ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Us­kom­me ra­ken­ta­mis­lu­paan ensi ke­vää­nä"

07.05.2021 08:12 1
Tilaajille

NORSU kan­nus­taa yh­dis­tyk­siä ha­ke­maan ra­hoi­tus­ta laite- ja ka­lus­to­han­kin­toi­hin

02.05.2021 15:00
Tilaajille

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li vii­väs­tyy virheen takia, ura­kas­ta tulossa uusi kil­pai­lu­tus

29.04.2021 08:17 1
Tilaajille

Fen­no­voi­man Py­hä­joen ydin­voi­ma­la myö­häs­tyy lisää – Hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set uh­kaa­vat nousta jopa mil­jar­dil­la eurolla

28.04.2021 12:23 1
Tilaajille

Idea Py­hä­joel­le teh­tä­väs­tä säh­kö­au­to­jen la­taus­par­kis­ta etenee, si­jain­ti so­pi­vas­ti Oulun ja Kok­ko­lan välissä

25.04.2021 08:57 1
Tilaajille

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta hy­väk­syn­tä la­jit­te­lu­pi­hal­le

24.04.2021 18:00
Tilaajille

Kuutit kar­ku­teil­lä Py­hä­joel­la, pe­las­tus­lai­tos pa­laut­ti ek­sy­neet yksilöt ta­kai­sin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

19.04.2021 19:26
Tilaajille

Säh­kö­ala kiin­nos­ti yh­teis­haus­sa – Raahen ja Sii­ka­joen lukioon haet­tiin enem­män, Py­hä­joel­la ha­ki­joi­den määrä laski

19.04.2021 08:44
Tilaajille