Pyhäjoki
Kuukausi

Koi­ra­har­ras­ta­jat pe­rus­ti­vat yh­dis­tyk­sen, Py­hä­joel­le ra­ken­ne­taan koi­ra­puis­to

13.05.2021 08:00
Tilaajille

Py­hä­joel­la höl­len­ne­tään ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

11.05.2021 07:39

Pa­ri­kym­men­tä hei­nä­paa­lia paloi, kun kulotus karkasi Py­hä­joel­la

07.05.2021 21:59

Fen­no­voi­mal­la katse jo ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Us­kom­me ra­ken­ta­mis­lu­paan ensi ke­vää­nä"

07.05.2021 08:12 1
Tilaajille

NORSU kan­nus­taa yh­dis­tyk­siä ha­ke­maan ra­hoi­tus­ta laite- ja ka­lus­to­han­kin­toi­hin

02.05.2021 15:00
Tilaajille

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li vii­väs­tyy virheen takia, ura­kas­ta tulossa uusi kil­pai­lu­tus

29.04.2021 08:17 1
Tilaajille

Fen­no­voi­man Py­hä­joen ydin­voi­ma­la myö­häs­tyy lisää – Hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set uh­kaa­vat nousta jopa mil­jar­dil­la eurolla

28.04.2021 12:23 1
Tilaajille

Idea Py­hä­joel­le teh­tä­väs­tä säh­kö­au­to­jen la­taus­par­kis­ta etenee, si­jain­ti so­pi­vas­ti Oulun ja Kok­ko­lan välissä

25.04.2021 08:57 1
Tilaajille

Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta hy­väk­syn­tä la­jit­te­lu­pi­hal­le

24.04.2021 18:00
Tilaajille

Kuutit kar­ku­teil­lä Py­hä­joel­la, pe­las­tus­lai­tos pa­laut­ti ek­sy­neet yksilöt ta­kai­sin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

19.04.2021 19:26
Tilaajille

Säh­kö­ala kiin­nos­ti yh­teis­haus­sa – Raahen ja Sii­ka­joen lukioon haet­tiin enem­män, Py­hä­joel­la ha­ki­joi­den määrä laski

19.04.2021 08:44
Tilaajille

Py­hä­joen tul­va­huip­pua en­nus­te­taan ensi vii­kol­le

17.04.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat

Kahden ison tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syyt edel­leen epä­sel­vät – Py­hä­joen palon epäil­lään al­ka­neen talon ul­ko­puo­lel­ta

16.04.2021 08:20
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­joel­la – savua levisi asu­tus­alueel­le

11.04.2021 15:22

Ylä­kou­lu­lai­set ja toisen asteen opis­ke­li­jat mukaan: Py­hä­joel­le haetaan nä­ky­vyyt­tä vi­deo­ki­sal­la

07.04.2021 08:08
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so- ja lin­jas­to­suun­ni­tel­ma on val­mis­tu­nut: Työ­mat­koi­hin pa­rem­min sopivia reit­te­jä suun­ni­tel­laan käyt­töön

03.04.2021 15:00
Tilaajille

Elä­män­myön­tei­nen asia­kas­pal­ve­li­ja on poissa, kaup­pias Taimi Per­kiö­mäen ura alkoi kaup­pa-apu­lai­se­na Ou­lai­sis­sa

02.04.2021 12:00
Tilaajille

Lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­nus­urak­ka Mii­lu­kan­kaal­le

30.03.2021 15:00 1
Tilaajille

Pah­ka­la: "Kan­kaan Eeron oppi oli, että yh­tei­siin va­roi­hin on suh­tau­dut­ta­va tar­kem­min kuin omiin"

24.03.2021 15:00
Tilaajille

RAS: Vi­han­nis­sa ja Py­hä­joel­la pää­siäis­vii­kol­la vilkas ro­ko­tus­päi­vä, vä­hin­tään 150 ro­ko­tet­ta an­ne­taan jo­kai­sel­la ter­veys­ase­mal­la

24.03.2021 12:02
Tilaajille