50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pyhäjoki
Kuukausi
Yleisötilaisuudet ensi viikolla Pyhäjoella ja Merijärvellä – Hauksuonnevalle suunnitellaan 50–70 voimalan tuulipuistoa

Ylei­sö­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la Py­hä­joel­la ja Me­ri­jär­vel­lä – Hauk­suon­ne­val­le suun­ni­tel­laan 50–70 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa

24.02.2024 06:00
Tilaajille
"Kasvojen kaunistusta ja asuntotuotannon mahdollistamista" –Oulaistelainen Tapani Saari osti Pyhäjoelta teollisuustontin, joka kaavoitetaan uudelleen

"Kas­vo­jen kau­nis­tus­ta ja asun­to­tuo­tan­non mah­dol­lis­ta­mis­ta" –Ou­lais­te­lai­nen Tapani Saari osti Py­hä­joel­ta teol­li­suus­ton­tin, joka kaa­voi­te­taan uu­del­leen

20.02.2024 06:00
Tilaajille
Lainan-päivä: Pyhäjoen kirjasto palkitsee Vuoden lainaajina Sofia Sillanpään, Eila Smolanderin ja Saaren koulun 4B:n

Lai­nan-päi­vä: Py­hä­joen kir­jas­to pal­kit­see Vuoden lai­naa­ji­na Sofia Sil­lan­pään, Eila Smo­lan­de­rin ja Saaren koulun 4B:n

08.02.2024 12:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunta tukee nuorten kesätyöllistymistä

Py­hä­joen kunta tukee nuorten ke­sä­työl­lis­ty­mis­tä

07.02.2024 14:41
Tilaajille
Pyhäjoen S-marketille muovinkeräyspiste

Py­hä­joen S-mar­ke­til­le muo­vin­ke­räys­pis­te

01.02.2024 21:00
Tilaajille
Ikäihmisten palvelukodin rakentaminen Pyhäjoella alkaa – Urakkasopimus oulaistelaisen Rakennusliike Sorvojan kanssa on allekirjoitettu

Ikäih­mis­ten pal­ve­lu­ko­din ra­ken­ta­mi­nen Py­hä­joel­la alkaa – Urak­ka­so­pi­mus ou­lais­te­lai­sen Ra­ken­nus­lii­ke Sor­vo­jan kanssa on al­le­kir­joi­tet­tu

30.01.2024 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Nyt ideoimaan tapahtumia Pyhäjoelle – Tarjolla 50 000 euroa

Nyt ideoi­maan ta­pah­tu­mia Py­hä­joel­le – ­Tar­jol­la 50 000 euroa

23.01.2024 14:14
Tilaajille
Perinne jatkuu: Pyhäjoki maksaa Haikararahaa vauvaperheille

Perinne jatkuu: Py­hä­jo­ki maksaa Hai­ka­ra­ra­haa vau­va­per­heil­le

15.01.2024 21:00
Tilaajille
Kasitiellä Pyhäjoella raju kahden henkilöauton kolari, toinen kuljettaja irrotettiin puristuksista

Ka­si­tiel­lä Py­hä­joel­la raju kahden hen­ki­löau­ton kolari, toinen kul­jet­ta­ja ir­ro­tet­tiin pu­ris­tuk­sis­ta

14.01.2024 15:41
Pyhäjoen uusi elinvoimajohtaja olisi valmis veikkaamaan, että Hanhkiven alueella tapahtuu tänä vuonna jotain myönteistä – "Tämä on vain minun tuntemukseni."

Py­hä­joen uusi elin­voi­ma­joh­ta­ja olisi valmis veik­kaa­maan, että Hanh­ki­ven alueel­la ta­pah­tuu tänä vuonna jotain myön­teis­tä – "Tämä on vain minun tun­te­muk­se­ni."

13.01.2024 06:00
Tilaajille
Fennovoima: Tavoitteena myydä Pyhäjoen laitospaikka

Fen­no­voi­ma: Ta­voit­tee­na myydä Py­hä­joen lai­tos­paik­ka

11.01.2024 09:00
Tilaajille
Pyhäjoen Kalifornia on nyt määritetty ja sen historia kirjoitettu – "Täällä edelleen kaikki pitävät itseään kalifornialaisina"

Py­hä­joen Ka­li­for­nia on nyt mää­ri­tet­ty ja sen his­to­ria kir­joi­tet­tu – "Täällä edel­leen kaikki pitävät itseään ka­li­for­nia­lai­si­na"

10.01.2024 18:00
Tilaajille
Niittykodin toiminta päättyi Pyhäjoella – Henkilöstö siirtyi muihin toimipisteisiin

Niit­ty­ko­din toi­min­ta päättyi Py­hä­joel­la – Hen­ki­lös­tö siirtyi muihin toi­mi­pis­tei­siin

03.01.2024 14:12
Tilaajille
Koiravahingot estivät hirvenpyyntiä Parhalahdella: "Tällä hetkellä radikaaleihin toimenpiteisiin ei olla lähdössä"

Koi­ra­va­hin­got estivät hir­ven­pyyn­tiä Par­ha­lah­del­la: "Tällä het­kel­lä ra­di­kaa­lei­hin toi­men­pi­tei­siin ei olla läh­dös­sä"

29.12.2023 06:00
Tilaajille
Ei taloja jokirantaan – Pohjois-Suomen hallinto-oikeus torppasi kaavan tulvariski-alueelle Pirttikoskella

Ei taloja jo­ki­ran­taan – ­Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus torp­pa­si kaavan tul­va­ris­ki-alueel­le Pirt­ti­kos­kel­la

18.12.2023 09:00
Tilaajille
Kuivauskaapin kärähtäminen aiheutti päiväkodin evakuoinnin Pyhäjoella

Kui­vaus­kaa­pin kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti päi­vä­ko­din eva­kuoin­nin Py­hä­joel­la

08.12.2023 12:05
Pohde aloitti yt-neuvottelut Pyhäjoen Niittykodissa – palveluasumisen yksikköä ollaan lakkauttamassa vuoden loppuun mennessä

Pohde aloitti yt-neu­vot­te­lut Py­hä­joen Niit­ty­ko­dis­sa – ­pal­ve­lua­su­mi­sen yk­sik­köä ollaan lak­kaut­ta­mas­sa vuoden loppuun men­nes­sä

04.12.2023 12:00
Tilaajille
Teräs-Kiekko kohtaa Populan lauantaina - Pyhäjoen jäähallissa III-divarin ottelu

Te­räs-Kiek­ko kohtaa Populan lauan­tai­na - Py­hä­joen jää­hal­lis­sa III-di­va­rin ottelu

16.11.2023 16:00
Tilaajille
Pyhäjoki saa Oulaisista kotoisin olevasta Tapani Tuomisesta elinvoimajohtajan

Py­hä­jo­ki saa Ou­lai­sis­ta ko­toi­sin ole­vas­ta Tapani Tuo­mi­ses­ta elin­voi­ma­joh­ta­jan

16.11.2023 12:00
Sudet tappoivat jälleen hirvikoiran Pyhäjoella: "Järeisiin toimiin on ryhdyttävä. Alustavasti on keskusteltu, ettei hirvien kaatolupia anota ensi vuodelle"

Sudet tap­poi­vat jälleen hir­vi­koi­ran Py­hä­joel­la: "Jä­rei­siin toimiin on ryh­dyt­tä­vä. Alus­ta­vas­ti on kes­kus­tel­tu, ettei hirvien kaa­to­lu­pia anota ensi vuo­del­le"

31.10.2023 06:00
Tilaajille