Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pyhäjoki
Viikko
Revonlahti on maakunnallinen vuoden kylä – Pirttikoskelle kunniamaininta

Re­von­lah­ti on maa­kun­nal­li­nen vuoden kylä – Pirt­ti­kos­kel­le kun­nia­mai­nin­ta

24.09.2023 14:00
Tilaajille
Mikko Y. Kinnunen seurakuntapastoriksi Pyhäjoelle ja Antti Jeskanen seurakuntapastoriksi Raaheen

Mikko Y. Kin­nu­nen seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Py­hä­joel­le ja Antti Jes­ka­nen seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Raaheen

23.09.2023 18:00
Tilaajille
Ilmakuva paljastaa jättimäisen vesialtaan Hanhikiven laitosalueella – "Vesi jää kaivantoon, tilannetta seurataan"

Il­ma­ku­va pal­jas­taa jät­ti­mäi­sen ve­si­al­taan Han­hi­ki­ven lai­tos­alueel­la – "Vesi jää kai­van­toon, ti­lan­net­ta seu­ra­taan"

23.09.2023 09:00
Tilaajille
Elinvoimajohtaja ja sivistysjohtaja valitaan Pyhäjoelle - Haastattelut pidetty, työryhmä linjaa tänään miten valinnoissa edetään

Elin­voi­ma­joh­ta­ja ja si­vis­tys­joh­ta­ja va­li­taan Py­hä­joel­le - Haas­tat­te­lut pi­det­ty, työ­ryh­mä linjaa tänään miten va­lin­nois­sa edetään

20.09.2023 14:04
Tilaajille
Vanhemmat
Hanhikivelle etsitään uutta toimijaa – Voimaosakeyhtiö SF on lunastamassa loputkin Fennovoiman osakkeet

Han­hi­ki­vel­le et­si­tään uutta toi­mi­jaa – Voi­ma­osa­ke­yh­tiö SF on lu­nas­ta­mas­sa lo­put­kin Fen­no­voi­man osak­keet

08.09.2023 11:00
Tilaajille
Rajaniemi sai seuraajan, Pyhäjoen lukiossa aloitti uusi rehtori - Tero Niemi kertoo tehneensä elämänsä parhaan päätöksen vuoden 1996 Venetsialaisjuhlassa

Ra­ja­nie­mi sai seu­raa­jan, Py­hä­joen lu­kios­sa aloitti uusi rehtori - Tero Niemi kertoo teh­neen­sä elä­män­sä parhaan pää­tök­sen vuoden 1996 Ve­net­sia­lais­juh­las­sa

28.08.2023 11:00
Tänään on Taunon päivä - Lukiosta tuli Rajaniemen Taunolle elämäntehtävä

Tänään on Taunon päivä - Lu­kios­ta tuli Ra­ja­nie­men Tau­nol­le elä­män­teh­tä­vä

28.08.2023 06:00
Tilaajille
Osuuskauppa KPO uudistaa Oulaisten ja Merijärven Salet - Oulaisten S-Marketin ratkaisut parasta aikaa työpöydällä

Osuus­kaup­pa KPO uu­dis­taa Ou­lais­ten ja Me­ri­jär­ven Salet - Ou­lais­ten S-Mar­ke­tin rat­kai­sut parasta aikaa työ­pöy­däl­lä

24.08.2023 06:00
Tilaajille
Työttömien määrä kasvussa Pyhäjokialueella – Vain Pyhäjoen työttömyysaste pieneni vuoden takaisesta

Työt­tö­mien määrä kas­vus­sa Py­hä­jo­ki­alueel­la – Vain Py­hä­joen työt­tö­myys­as­te pieneni vuoden ta­kai­ses­ta

22.08.2023 13:30
Tilaajille
20 haki Pyhäjoen sivistysjohtajaksi - kuusi kutsutaan haastatteluun

20 haki Py­hä­joen si­vis­tys­joh­ta­jak­si - kuusi kut­su­taan haas­tat­te­luun

16.08.2023 06:00
Tilaajille
Pyhäjoelle valitaan elinvoimajohtaja - kahdeksan saa kutsun haastatteluun, Antti-Jussi Vahteala on yksi haastateltavista

Py­hä­joel­le va­li­taan elin­voi­ma­joh­ta­ja - kah­dek­san saa kutsun haas­tat­te­luun, Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la on yksi haas­ta­tel­ta­vis­ta

15.08.2023 21:00
Tilaajille
16 kiinnostui virasta - Antti-Jussi Vahteala on yksi Pyhäjoen elinvoimajohtajan paikkaa hakeneista

16 kiin­nos­tui virasta - Ant­ti-Jus­si Vah­tea­la on yksi Py­hä­joen elin­voi­ma­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neis­ta

15.08.2023 09:22
Tilaajille
Raahe myymässä vesialueita Pyhäjoesta

Raahe myy­mäs­sä ve­si­aluei­ta Py­hä­joes­ta

15.08.2023 06:00
Tilaajille
Hydrauliikkaöljyä levisi ympäristöön Pyhäjoella – sienestystä ja marjastusta alueella kannattaa välttää

Hyd­rau­liik­ka­öl­jyä levisi ym­pä­ris­töön Py­hä­joel­la – sie­nes­tys­tä ja mar­jas­tus­ta alueel­la kan­nat­taa välttää

01.08.2023 12:46
Haapaveden ja Kärsämäen väkiluku laski alkuvuonna – Oulainen, Merijärvi ja Pyhäjoki lisäsivät asukasmääriään

Haa­pa­ve­den ja Kär­sä­mäen vä­ki­lu­ku laski al­ku­vuon­na – Ou­lai­nen, Me­ri­jär­vi ja Py­hä­jo­ki li­sä­si­vät asu­kas­mää­riään

01.08.2023 06:00
Tilaajille
Pyhäjoen Puu on käynnistänyt tuotantoansa tulipalon jälkeen

Py­hä­joen Puu on käyn­nis­tä­nyt tuo­tan­toan­sa tu­li­pa­lon jälkeen

27.07.2023 21:00
Tilaajille
Työttömien määrä kääntynyt kasvuun Pohjois-Pohjanmaalla – Pyhäjokialueen kunnista vain Pyhäjoella työttömyysaste laski vuoden takaisesta

Työt­tö­mien määrä kään­ty­nyt kasvuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Py­hä­jo­ki­alueen kun­nis­ta vain Py­hä­joel­la työt­tö­myys­as­te laski vuoden ta­kai­ses­ta

25.07.2023 11:00
Tilaajille
Kulttuurikenno poikii uutta taidetta moneen kuntaan –  Pyhäjoen kirkkopuisto saa nuorten ja eläkeläisten tekemän taideteoksen.

Kult­tuu­ri­ken­no poikii uutta tai­det­ta moneen kuntaan – Py­hä­joen kirk­ko­puis­to saa nuorten ja elä­ke­läis­ten tekemän tai­de­teok­sen.

22.07.2023 17:00
Tilaajille
Pyhäjoen Puun teollisuushallin sammutustyöt jatkuivat läpi yön – rakennukseen pahoja vaurioita

Py­hä­joen Puun teol­li­suus­hal­lin sam­mu­tus­työt jat­kui­vat läpi yön – ra­ken­nuk­seen pahoja vau­rioi­ta

22.07.2023 09:48
"Palosyyn tutkinta alkaa sitten, kun kekäleet on sammutettu" – Näin kommentoi palopäällikkö Marko Talus Pyhäjoen Puun palopaikalta

"Pa­lo­syyn tut­kin­ta alkaa sitten, kun ke­kä­leet on sam­mu­tet­tu" – Näin kom­men­toi pa­lo­pääl­lik­kö Marko Talus Py­hä­joen Puun pa­lo­pai­kal­ta

21.07.2023 11:16
Tilaajille