Pyhäjoki
Kuukausi
Pyhäjoen Hanhikivellä kaksi tartuntaa, 11 altistunutta määrätty karanteeniin

Py­hä­joen Han­hi­ki­vel­lä kaksi tar­tun­taa, 11 al­tis­tu­nut­ta mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

25.11.2020 22:08 0
Tilaajille
Pyhäjoen kunta kasvattaa vuokra-asuntokantaansa - ostaa yhden asunnon lisää Koskipuistosta

Py­hä­joen kunta kas­vat­taa vuok­ra-asun­to­kan­taan­sa - ostaa yhden asunnon lisää Kos­ki­puis­tos­ta

25.11.2020 10:52 0
Tilaajille
PJK säilytti johtoasemansa, Flinkin torjuntasaldo ottelussa 36

PJK säi­lyt­ti joh­toa­se­man­sa, Flinkin tor­jun­ta­sal­do ot­te­lus­sa 36

24.11.2020 08:22 0
Tilaajille
Pyhäjoen terveysaseman vastaanoton kanslia remontoidaan joulukuussa

Py­hä­joen ter­veys­ase­man vas­taan­oton kanslia re­mon­toi­daan jou­lu­kuus­sa

19.11.2020 11:00 0
Tilaajille
Tuulivoimaloiden määrä tuplaantuu kertarysäyksellä Raahen seutukunnassa

Tuu­li­voi­ma­loi­den määrä tup­laan­tuu ker­ta­ry­säyk­sel­lä Raahen seu­tu­kun­nas­sa

12.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Nuori Pohjoinen -tukea myönnettiin Oulaisiin, Pyhäjoelle ja Raaheen

Nuori Poh­joi­nen -tukea myön­net­tiin Ou­lai­siin, Py­hä­joel­le ja Raaheen

11.11.2020 11:54 0
Tilaajille
Pyhäjokinen Saana Kastelli soitti sarjavoittoihin Ikaalisissa

Py­hä­jo­ki­nen Saana Kas­tel­li soitti sar­ja­voit­toi­hin Ikaa­li­sis­sa

07.11.2020 18:44 0
Tilaajille
Joulukampanjalla hankitaan joululahjoja vähävaraisten perheiden lapsille Pyhäjoella

Jou­lu­kam­pan­jal­la han­ki­taan jou­lu­lah­jo­ja vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­sil­le Py­hä­joel­la

05.11.2020 14:45 0
Tilaajille
Ympäristön säteilyselvitys jatkuu Pyhäjoella - asukkaita kutsutaan kokokehomittauksiin

Ym­pä­ris­tön sä­tei­ly­sel­vi­tys jatkuu Py­hä­joel­la - asuk­kai­ta kut­su­taan ko­ko­ke­ho­mit­tauk­siin

29.10.2020 15:22 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhäjoella kolme koronavirustartuntaa – kyseessä ei ole joukkoaltistuminen

Py­hä­joel­la kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – ky­sees­sä ei ole jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

26.10.2020 19:24 0
Rautaa ylös: Jarkko Perttula ja Satu Pylväs paransivat Suomen ennätysnumeroita

Rautaa ylös: Jarkko Pert­tu­la ja Satu Pylväs pa­ran­si­vat Suomen en­nä­tys­nu­me­roi­ta

23.10.2020 11:35 0
Kärsämäkiset ja pyhäjokiset haastetaan vastaamaan turvallisuuskyselyyn

Kär­sä­mä­ki­set ja py­hä­jo­ki­set haas­te­taan vas­taa­maan tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

22.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Tutkimustulokset julki: Pyhäjoen asukkaat ovat tyytyväisiä kotikuntaansa, lasten on hyvä kasvaa turvallisuudessa

Tut­ki­mus­tu­lok­set julki: Py­hä­joen asuk­kaat ovat tyy­ty­väi­siä ko­ti­kun­taan­sa, lasten on hyvä kasvaa tur­val­li­suu­des­sa

21.10.2020 17:00 1

wpd Finland aloit­taa työt Py­hä­joel­la - Touk­ka­lan­tien silta uu­si­taan heti aluksi

06.05.2020 08:30 0

Fen­no­voi­ma: Han­hi­ki­vi 1 -työ­maan ylei­sö­päi­vä siirtyy vuo­del­la

16.04.2020 08:05 0

Fen­no­voi­ma sulki Py­hä­joen toi­mis­ton ja peruu kevään työ­maa­vie­rai­lut Han­hi­ki­ven nie­mel­le

24.03.2020 08:10 0

Py­hä­jo­ki lähtee mukaan seu­dul­li­seen mat­kai­lu­hank­kee­seen

20.03.2020 08:00 0
Uudelle marketille on kauppapaikka valmiina Pyhäjoella, 1200 neliötä elintarvikemyymälätilaa hyväksyttiin

Uudelle mar­ke­til­le on kaup­pa­paik­ka val­mii­na Py­hä­joel­la, 1200 neliötä elin­tar­vi­ke­myy­mä­lä­ti­laa hy­väk­syt­tiin

24.02.2020 17:00 0
Väljin versio miellytti eniten Pyhäjoen Matinsaaren alueella

Väljin versio miel­lyt­ti eniten Py­hä­joen Ma­tin­saa­ren alueel­la

24.01.2020 09:40 0