Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Pyhäjoki
Viimeisin 12 tuntia

Työt ete­ne­vät Py­hä­joen lai­to­sa­lueel­la - lai­tos­toi­mit­ta­ja arvioi ra­ken­ta­mi­sen huipun olevan vuonna 2026

08:40
Tilaajille
Kuukausi

Py­hä­jo­ki­ta­lon matka pe­riaa­te­pää­tök­ses­tä ra­ken­ta­mis­vai­hee­seen on vienyt jo kuusi vuotta - "On kat­sot­tu oikeaa aikaa käyn­nis­tää ra­ken­ta­mi­nen, ja nyt se vihdoin on"

14.09.2021 12:00
Tilaajille

Py­hä­jo­ki ja Raahe hakivat har­kin­nan­va­rais­ta val­tio­no­suut­ta

07.09.2021 14:24
Tilaajille

Jouk­koal­tis­tus Kur­re­lan päi­vä­ko­dis­sa Py­hä­joel­la

03.09.2021 12:12
Tilaajille

Nel­jäl­lä Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­työ­maan työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta

02.09.2021 08:11
Tilaajille

Vastoin lakia – Haa­pa­ve­del­lä vii­del­tä va­ra­val­tuu­te­tul­ta jäi vaa­li­ra­hoi­tu­sil­moi­tus te­ke­mät­tä, il­moi­tuk­sia puuttui myös Me­ri­jär­ven, Py­hä­joen ja Kär­sä­mäen kun­ta­po­lii­ti­koil­ta

27.08.2021 08:30
Tilaajille

PJK:l­le, MLL:lle ja Han­hi­ki­ven Kier­tä­jil­le euroja

26.08.2021 15:00
Tilaajille

Py­hä­joel­la as­val­toi­daan jal­ka­käy­tä­viä

26.08.2021 10:00
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­ta­loon vie­rai­lu­kes­kus, sopimus al­le­kir­joi­tet­tiin tiis­tai­na

24.08.2021 14:12
Tilaajille

Bak­tee­rei­ta edel­leen ve­si­näyt­teis­sä, veden keit­to­ke­ho­tus jatkuu Py­hä­joel­la Ko­pis­ton alueel­la

24.08.2021 12:18
Vanhemmat

Eläk­keen suuruus Ou­lai­sis­sa kes­ki­mää­rin 1 600 euroa – Me­ri­jär­vel­lä 1 900 euroa, mikä on muiden Py­hä­jo­kia­lueen kuntien ti­lan­ne? Lue täältä

20.08.2021 15:00
Tilaajille

Py­hä­joen Saaren kou­lul­la jouk­koal­tis­tu­mi­nen – koko 2.-luok­ka ka­ran­tee­niin

19.08.2021 18:00
Tilaajille

Py­hä­joen val­tuus­to­ruo­riin valittu Ran­ta­nen: "Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan tehtävä on erään­lai­nen sil­lan­ra­ken­ta­jan rooli"

14.08.2021 15:00
Tilaajille

Py­hä­joel­la val­tuus­ton johtoon va­lit­tiin Niko Ran­ta­nen ja hal­li­tuk­sen joh­ta­jak­si Antti Torn­berg

12.08.2021 12:13
Tilaajille

Mil­lai­sia summia ve­ron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan Py­hä­jo­kia­lueen kun­tiin? Entä mikä on mät­ky­jen ko­ko­nais­sum­ma kun­nis­sa?

04.08.2021 08:00
Tilaajille

Fen­no­voi­ma ja RAOS: Ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­lu­van vii­väs­ty­mi­nen on suit­si­nut yri­tys­ten intoa pyrkiä mukaan Py­hä­joen työ­maal­le

01.08.2021 18:00
Tilaajille

Nuoret hoi­ta­vat Py­hä­joen somea: "Kukaan ei ole la­te­le­mas­sa työ­teh­tä­viä, vaan meihin luo­te­taan"

12.07.2021 14:02
Tilaajille

Pyö­räi­li­jät pää­se­vät nyt tu­tus­tu­maan Py­hä­joen uusiin ret­kei­ly­reit­tei­hin kil­pai­lun muo­dos­sa

05.07.2021 18:17
Tilaajille

La­ju­sil­le mu­siik­ki on elä­män­ta­pa ja ilo

04.07.2021 15:00
Tilaajille

Maa-ai­nek­sen kä­sit­te­ly­seu­la syttyi pa­la­maan Py­hä­joel­la

02.07.2021 14:14
Tilaajille